Michał Kanarkiewicz Strategie szachowe Mistrzów
w biznesie Powerspeech
+ symultana szachowa
ARTUR B. CHMIELEWSKI naukowiec, konstruktor sond kosmicznych,
syn Papcio Chmiela
Opowie o:
Jak funkcjonuje NASA? Realizacja trudnych projektów
Technologia teraz i w przyszłości
Jak budować zespoły bardziej efektywne?
Bazy na Księżycu i Marsie
Tylko u nas!
Szkolenia/doradztwo/coaching z prof. Markiem Kochanem - Komunikacja kryzysowa
- Wystąpienia live + prezentacje ze slajdami
- Storytelling w zarządzaniu i komunikacji
- Kreowanie dobrego wizerunku
- Erystyka w mediach i kontakcie live
- Perswazja
- Autoprezentacja, wystąpienia w mediach
- Debaty, panele
Video MP4 Zobacz szczegóły volume_off Włącz dźwięk Video YT

Mówcy / Eksperci

dr Wojciech Szewko

Język wystąpień:

AngielskiPolski

Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa i terroryzmu ze szczególnym uwzględnieniem organizacji globalnego dżihadu. Specjalista w dziedzinie stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie, centralnej i południowej Azji. Wykładowca i publicysta.

Był wiceministrem Nauki i wiceprzewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, doradcą Premiera, ekspertem Business Center Club i licznych think tanków (m.in. Centrum Stosunków Międzynarodowych, Narodowego Centrum Studiów Strategicznych i in.). Pracował w polskich i międzynarodowych korporacjach. Członek zarządu Tunezyjsko Polskiej izby Przemysłowo Handlowej w Tunisie. Były prezes Chińsko Polskiej Fundacji Komunikacji i Rozwoju. Redaktor naczelny 8 języcznego serwisu informacyjnego o polskiej nauce polishscience.pl . Prowadzi specjalistyczne szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i antyterroryzmu oraz zarządzania strategicznego. Wykładowca w Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Zna 6 języków w różnym stopniu zaawansowania.

Proponowane tematy:

 • Biznes w otoczeniu wielokulturowym (jak robić biznes w państwach arabskich, państwach muzułmańskich, Chinach)
 • Globalny dżihad – organizacje terrorystyczne ich struktura, funkcje, historia, ideologia, modus operandi
 • Zrozumieć islam (wstęp do szariatu, sunnici, szyici, wahabici, Państwo Islamskie)
 • Finanse islamskie
 • Zagrożenia terrorystyczne. Bezpieczeństwo osób, obiektów i imprez masowych
 • Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie
 • Wojna hybrydowa, konflikty asymetryczne (Iran, Pakistan, Syria, Arabia Saudyjska, Katar)
 • Ataki „samotnych wilków” (kim są, jak działają, jak im zapobiegać, jak z nimi walczyć)

An expert in the field of security and terrorism with particular focus on the organizations of global jihad. Specialist in international relations in the Middle East, Central and South Asia. Lecturer and publicist.
He was deputy minister of Science and vice chairman of the General Council of Science and Higher Education, adviser to Prime Minister, expert of the Business Center Club and numerous think tanks (including the Center for International Relations, National Center for Strategic Studies and others). He worked in Polish and international corporations. Member of the board of the Tunisian Polish Chamber of Commerce and Industry in Tunis. Former president of the Sino Polish Foundation for Communication and Development. Editor-in-chief of information service about Polish science issued in 8 languages including Mandarin and Arabic (polishscience.pl). He conducts specialized training in the field of security and counter-terrorism as well as strategic management. Director of the Institute of International Relations and Security Studies at Collegium Humanum University. Lecturer at the Center for Research on Terrorism Collegium Civitas. He knows six languages ​​at various levels of advancement.

Suggested examples of topics

 • Business in a multicultural environment (how to do business in Arab countries, Muslim countries, China)
 • Global jihad – terrorist organizations their structure, functions, history, ideology, modus operandi
 • Understanding Islam (introduction to sharia, understanding sunnis, shiites, wahhabi, Islamic State etc)
 • Islamic finances
 • Terrorist threats. How to protect people, facilities and mass events. How to prevent attack, how to deal with threat at the time of attack and after attack.
 • International relations in the Middle East
 • Hybrid war, asymmetric conflicts (Iran, Pakistan, Syria, Saudi Arabia, Afghanistan, Israel-Palestine etc)
 • State and non-state actors of modern asymmetric conflict
 • Attacks of „lone wolves” (who they are, how they work, how to prevent them, how to fight them).Najczęściej wyszukiwani

786952 odsłon
722097 odsłon
691701 odsłon
690630 odsłon
686209 odsłon

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE