Michał Kanarkiewicz Strategie szachowe Mistrzów
w biznesie Powerspeech
+ symultana szachowa
ARTUR B. CHMIELEWSKI naukowiec, konstruktor sond kosmicznych,
syn Papcio Chmiela
Opowie o:
Jak funkcjonuje NASA? Realizacja trudnych projektów
Technologia teraz i w przyszłości
Jak budować zespoły bardziej efektywne?
Bazy na Księżycu i Marsie
Tylko u nas!
Szkolenia/doradztwo/coaching z prof. Markiem Kochanem - Komunikacja kryzysowa
- Wystąpienia live + prezentacje ze slajdami
- Storytelling w zarządzaniu i komunikacji
- Kreowanie dobrego wizerunku
- Erystyka w mediach i kontakcie live
- Perswazja
- Autoprezentacja, wystąpienia w mediach
- Debaty, panele
Video MP4 Zobacz szczegóły volume_off Włącz dźwięk Video YT

Mówcy / Eksperci

Prof. Jerzy Bralczyk

Język wystąpień:

Polski

WYBRANE TEMATY / OBSZARY WYSTĄPIEŃ

 • Sztuka mówienia
 • Wartości w języku
 • O perswazji i manipulacji językowej

Językoznawca, wykłada retorykę w Instytucie Dziennikarstwa UW i w SWPS. 
Specjalista w zakresie języka mediów, polityki i reklamy oraz wystąpień publicznych. Istotną rolę w jego życiorysie odgrywa działalność popularyzatorska – w sferze poprawności języka, zwłaszcza publicznego, a także języka polityki, reklamy, prawa. Od lat służy konsultacjami różnym instytucjom, jest zapraszany jako referent na wewnętrzne konferencje branżowe. Często bywa także ekspertem językowym w sprawach konfliktowych i jurorem w konkursach o charakterze językowym. Programy radiowe i telewizyjne prowadzone przez prof. Jerzego Bralczyka, także skierowane do widzów i słuchaczy za granicą, miały i mają dość liczną publiczność. Wykłada w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem wiceprzewodniczącym Rady Języka Polskiego.

Autor licznych artykułów i książek naukowych, a także tekstów prasowych popularyzujących wiedzę o języku. Szkolił m.in. pracowników administracji publicznej i największych firm z zakresu retoryki i kultury żywego słowa. Autor publikacji o kulturze języka, reklamie i perswazji, m.in.: "500 zdań polskich", "Język na sprzedaż", „Mówi się. Porady językowe…” „W drogę!!!”, „Jeść!!!” i wielu innych.
Profesor Jerzy Bralczyk odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi (1988) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998).

Rozszerzone, wybrane tematy wystąpień: 

Sztuka mówienia

 • Mówienie, przemawianie, rozmawianie. Świadomość zasad a spontaniczność komunikacji. Podstawowe cechy dobrego mówcy i rozmówcy: umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z odbiorcami; wiarygodność; sprawność językowa;
 • Różne poziomy kontaktu: czynniki sytuacyjne; mowa ciała; elementy artykulacji i prozodii; czynniki językowe: gramatyka i słownictwo;
 • Poprawność językowa, zrozumiałość wypowiedzi i jej sugestywność. Czynniki ułatwiające zapamiętanie wypowiedzi.

Wartości w języku

 • Operowanie wartościami jako podstawa skutecznej argumentacji;
 • Zasadnicza opozycja: prawda i fałsz w działaniu retorycznym. Różne aspekty wykorzystywania pojęcia prawdy;
 • Kulturowe i ideologiczne ograniczenia w posługiwaniu się wartościami. Jak tendencyjne użycie słów może wypaczać świadomość użytkowników języka;
 • Propaganda i reklama jako pola tworzenia obrazu świata.

O perswazji i manipulacji językowej

 • Wpływanie na odbiorców jako cel wypowiedzi. Umiejętność rozpoznawania sytuacji i oczekiwań odbiorców. Sztuka zjednywania;
 • Podstawowe zasady warunków skuteczności działań językowych. Dobór właściwych środków językowych w zależności od sytuacji wypowiedzi – decorum;
 • Perswazja bezpośrednia i pośrednia. Informacja jako narzędzie perswazji;
 • Granice uczciwej perswazji. Manipulacja językowa jako wykorzystywanie przewagi nadawcy nad odbiorcą, jako tworzenie wypowiedzi z ukrytym celem i jako działanie na emocje.Najczęściej wyszukiwani

786952 odsłon
722097 odsłon
691701 odsłon
690630 odsłon
686209 odsłon

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE