Michał Kanarkiewicz Strategie szachowe Mistrzów
w biznesie Powerspeech
+ symultana szachowa
ARTUR B. CHMIELEWSKI naukowiec, konstruktor sond kosmicznych,
syn Papcio Chmiela
Opowie o:
Jak funkcjonuje NASA? Realizacja trudnych projektów
Technologia teraz i w przyszłości
Jak budować zespoły bardziej efektywne?
Bazy na Księżycu i Marsie
Tylko u nas!
Szkolenia/doradztwo/coaching z prof. Markiem Kochanem - Komunikacja kryzysowa
- Wystąpienia live + prezentacje ze slajdami
- Storytelling w zarządzaniu i komunikacji
- Kreowanie dobrego wizerunku
- Erystyka w mediach i kontakcie live
- Perswazja
- Autoprezentacja, wystąpienia w mediach
- Debaty, panele
Video MP4 Zobacz szczegóły volume_off Włącz dźwięk Video YT

Mówcy / Eksperci

Tomasz Kozłowski

Język wystąpień:

Mówca motywacyjny i doświadczony szkoleniowiec. Psycholog, konsultant, coach.

Autor książki „Historia tysiąca lęków” – prawdziwej historii pokonywania siebie podczas wychodzenia ze strefy komfortu.

Skoczek spadochronowy (1600+) – w grudniu 2014 r. wznosząc się do stratosfery balonem na ogrzane powietrze wraz z dwoma skoczkami wykonał najwyższy skok spadochronowy w Europie (10.735 m).

21 czerwca 2017 r. bijąc dwukrotnie rekord Polski skoczył ze spadochronem 50 razy w ciągu jednego dnia (każdy skok dedykowany był konkretnej potrzebującej osobie, dzięki czemu zebrał ponad 200 tys. zł na cele dobroczynne, za co otrzymał nagrodę CHARITY HERO). Rok później, 27 sierpnia 2018 r., skoczył w jednym dniu 100 razy zbierając ponad pół miliona zł na 100 specjalistycznych wózków inwalidzkich dla niepełnosprawnych dzieci.

Specjalista diagnozowania zespołów i przywództwa. Profesjonalny Trener Zarządzania MATRIK. Specjalista Interwencji Kryzysowej. Trener team-buildingu i outdooru.

W obszarze projektów budowania zespołów przez 1,5 roku pracował w Nowej Zelandii.

Prowadzi szkolenia z uwzględnieniem aspektów międzykulturowych (m.in. dla oficerów Wielonarodowego Korpusu NATO – 2011).
Ratownik Karkonoskiej Grupy GOPR (instruktor ratownictwa górskiego).

Instruktor podczas szkoleń Wojska Polskiego, Policji i Służb Specjalnych.
Członek roboczego zespołu wsparcia psychologicznego dla służb i organizacji ratowniczych Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych MSWiA.

Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym.

Psycholog Polskiej Misji Medycznej.

V-ce Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej.

Certyfikowany ratownik pierwszej pomocy kwalifikowanej. Instruktor narciarstwa.

Autor projektów szkoleniowych dotyczących funkcjonowania zespołów w trudnych warunkach.

Ukończył kursy z zakresu interwencji kryzysowej, wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych oraz pomocy psychosocjalnej w masowych zdarzeniach traumatycznych.

Na prośbę MSWiA udzielał pomocy psychologicznej uchodźcom z Libanu w lipcu 2006 r.

Autor publikacji z obszaru psychologii zdrowia oraz zagadnień związanych z czynnikiem ludzkim w wypadkach górskich, a także artykułów dotyczących realizacji projektów TEAM BUILDING oraz bezpieczeństwa podczas organizacji ekstremalnych imprez integracyjnych.

Wybrane tematy:

To, co osiągniesz w drodze na szczyt, jest ważniejsze od osiągnięcia samego szczytu

Historia, która jest przedstawiana w tym wystąpieniu, została napisana przez życie. Nie było w niej planu, który miał mnie doprowadzić do projektu, który w tej chwili realizuję, a który ma szanse być największą oddolną akcją pomocową w historii.

Od ratownictwa górskiego, przez psychologiczne działania w obszarze interwencji kryzysowej, wieloletnią pracę na rzecz zespołów w obszarze psychologii procesów grupowych, aż do niecodziennych ekstremalnych projektów pomocowych, życie odsłoniło wiele tematów, w których można znaleźć tutaj siebie samego.

Historia czterech motywacji

Historia czterech motywacji, to opowieść o tym, jak z kolejnymi projektami zmieniał się mój stosunek do ekstremalnie niebezpiecznych wyzwań. Podejście do kolejnych zadań warunkowane jest zawsze dwoma bardzo silnymi czynnikami – wyobrażeniem oraz doświadczeniem.

WYOBRAŻENIE – związane jest z poziomem lęku, specjalistyczną i potoczną wiedzą na temat zjawiska oraz własnymi zasobami do radzenia sobie ze stresem.

DOŚWIADCZENIE – wcześniejsze przebywanie w podobnych warunkach, ilość i częstotliwość podobnych zdarzeń, zdolność do wyciągania chłodnych wniosków.

MODYFIKACJE – konstrukcje psychiczne wynikające z analizy, przetworzenia i ponownego doświadczenia powyższych.

Moduł 1: SKOK ZE STRATOSFERY

Zdarzenia przedstawiane w tej części wystąpienia zmierzają do prezentacji wyjątkowego skoku spadochronowego, którym Polacy ustanowili nieoficjalny rekord świata oraz dwa oficjalne rekordy Europy. Uczestnik spotkania poznaje kulisy podejmowania zmieniających się stale decyzji związanych z udziałem w projekcie. Widzi rozterki, wątpliwości, zrezygnowanie, obawy oraz paraliżujący lęk, który „nakazuje” wycofanie się z całości działań. Jest to część ukierunkowana tak samo na analizę słabości, jak i potencjału zespołowości. Autor opowiada o swoich wyobrażeniach, błędnych wnioskach, czarnowidztwie, ale również wszystkie korzyściach, które stały się największą wartością wyjścia ze strefy komfortu.

Moduł 2: PROJEKT 48. 48 KAMPANII POMOCOWYCH. 50 skoków spadochronowych w 7 godzin

Pokonanie samego siebie podczas skoku ze stratosfery skutkowało realizacją kolejnego spadochronowego projektu, który zakończył się dwukrotnym pobiciem rekordu Polski w ilości skoków spadochronowych wykonanych jednego dnia, ale co ważniejsze, zebraniem ponad 200 tys. zł dla osób potrzebujących. Opis tego projektu jest wzbogaceniem wystąpienia. Za ten projekt Tomasz Kozłowski został nagrodzony nagrodą CHARITY HERO.

MODUŁ 3:

PROJEKT 100: WÓZKI INWALIDZKIE. 100 skoków spadochronowych w ciągu jednego dnia

PROJEKT 100, który Tomasz Kozłowski zrealizował 27 sierpnia 2018 r., polegał na wykonaniu 100 skoków spadochronowych jednego dnia. Głównym jego celem było zebranie pół miliona zł na zakup 100 specjalistycznych wózków inwalidzkich dla 100 cierpiących dzieci. Patronem honorowym projektu był jedyny polski kosmonauta Generał Mirosław Hermaszewski, który po raz kolejny wspiera realizowane przeze Tomasza Kozłowskiego działania. Te 100 skoków, to nie był projekt sportowy, ale walka o równe szanse dla tych, którzy już na starcie tych szans nie mają. Jest to również dowód żelaznej konsekwencji pokonywania lęków, wychodzenia ze strefy komfortu, ale co najważniejsze, jest to historia motywacji, która pokazuje, jak ustawiać życiowe cele, jak je rozpoznawać, i jak nadawać im taką wartość, aby zyskać znacznie więcej, niż się początkowo zakładało.

MODUŁ 4: SKOK DLA UCHODŹCÓW KLIMATYCZNYCH

Projekt JUMP FOR THE PLANET, to globalna akcja pomocowa, której celem jest zebranie środków na budowę schronów/domów dla ofiar zmian klimatycznych. Domy będą budowane na bazie kontenerów morskich, które będą przystosowywane do zapewnienia podstawowych warunków życia i bezpieczeństwa. Ich główne wymogi, to energia pozyskiwana z paneli fotowoltaicznych, kuchnia, łóżka dla dzieci i dorosłych oraz łazienka i biodegradowalna toaleta. Domy w 80% będą budowane z recyklingu. Aby zwrócić uwagę świata na potrzeby ludzi, którzy z dnia na dzień tracą swoje domy, wykonam najwyższy na świecie skok spadochronowy, wznosząc się balonem na hel na wysokość 45 km.

TREŚĆ WYSTĄPIENIA – Główny przekaz:

Połączenie doświadczeń osobistych i zawodowych ze świadomością własnych ograniczeń oraz lęku przed zmianą „nieprzewidywalność drogi”, „redefinicja planów i osobistego poczucia strefy komfortu”.

Psychologia: błędy popełniane w procesie podejmowania decyzji – dwa mini-eksperymenty na sali. Świadomość i nieświadomość w skali mikro i makro. Koncepcja dysfunkcji zespołowych jako podstawa rozumienia potencjału własnego.

Skok ze stratosfery: samotne zmagania z lękiem, czy największy na świecie plac zabaw dla dorosłych dzieci? Nasze słabości są naszym największym potencjałem. Zmiana rozumienia pojęcia „strefa komfortu” w oparciu o doświadczenia własne.

50 skoków w jeden dzień, 100 skoków w jeden dzień
Zwiększająca się świadomość celowości. Nieprzewidywalne konsekwencje wcześniejszych działań. Konstruktywna zmiana systemu motywacyjnego. Pozaalternatywne motywy. Nowe wyzwania – logistyka skomplikowanego projektu.

CELE SPOTKANIA:
Elastyczne zarządzanie osobistymi zasobami do radzenia sobie w obszarze rozwoju własnego oraz sytuacji zmian i nowości – wnioski na podstawie niestandardowych aktywności.

WIEDZA
Zrozumienie zjawisk leżących u podstaw wykorzystywania osobistego potencjału oraz ograniczeń, pod wpływem których potencjał ten nie jest w pełni angażowany.

Poznanie metod zmierzających do dokonywania skutecznej autodiagnozy własnego funkcjonowania w sytuacji trudnej. Zrozumienie zjawisk psychologicznych leżących u podstaw własnego funkcjonowania w różnych środowiskach (dynamika procesów grupowych, dysfunkcje zespołowe, nieświadome mechanizmy społeczne i kulturowe, tworzenie się i upadki zespołów, zespół w obliczu kryzysu psychologicznego wywołanego czynnikiem zewnętrznym i wewnętrznym) oraz wzajemnych relacji pomiędzy jednostką a otoczeniem.

UMIEJĘTNOŚCI
Rozpoznanie wewnętrznych, osobistych mechanizmów warunkujących przebieg procesów decyzyjnych oraz motywów warunkujących jakość relacji interpersonalnych w środowisku kooperacji z innymi ludźmi (zespoły, zarządzanie ludźmi).

Rozpoznawanie podstawowych nieświadomych mechanizmów obronnych.

Zarządzanie relacją w oparciu o wiedzę na temat procesów psychicznych.

POSTAWY
Rozwinięcie świadomości możliwości sprawnego wykorzystania istniejącego już potencjału w obszarze zmiany oraz przekroczenia progu „strefy komfortu”.

Rozwinięcie świadomości możliwości wykorzystywania zjawisk grupowych na rzecz polepszenia własnego funkcjonowania oraz sprawności w zarządzaniu relacją z innym człowiekiem.

Rozwinięcie świadomości możliwości wykorzystywania strategii radzenia sobie opartej o trzy podstawowe komponenty, tj. racjonalność, elastyczność i dalekowzroczność.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Podniesienie poziomu motywacji do angażowania się w realizację ścieżki osobistego oraz zawodowego rozwoju.

OSOBISTE
Autodiagnoza postawy przyjmowanej w sytuacji funkcjonowania społecznego dokonana na tle obserwacji siebie samego – „czy to, czego się _boję _rzeczywiście jest straszne?”. Rozpoznanie potrzeby angażowania własnych zasobów psychologicznych do realizacji rozwoju osobistego.

ZAWODOWE
Poznanie nieświadomych mechanizmów grupowych wpływających na procesy podejmowania decyzji w sytuacjach zawodowych i osobistych.

ZESPOŁOWE
Możliwość dokonania refleksji w obszarze własnej postawy w sytuacjach:

– mój wpływ na innych – mój udział w decyzjach o pokonywaniu barier,
– wpływ innych na mnie
– wpływ na podejmowane przeze mnie decyzje.

PROGRAMOWE
Podniesienie poziomu motywacji do realizacji ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego poprzez pokonywanie wyobrażeń dotyczących przyszłych potencjalnych trudności.

Utworzenie zbioru metafor, które staną się „kotwicami” do pracy w kolejnych etapach ścieżki planu rozwojowego.

Rekomendacje:

Tomasz Kozłowski po spektakularnym skoku z stratosfery pokazał, że łatwiej pokonać niesłychane złożone trudności techniczne, niż własne słabości. To drugie jest znacznie trudniejsze. Pokonanie samego siebie jest także wartością dla innych. Przykład Pana Tomasza podziałał mobilizująco na wielu wątpiących w swoje możliwości. I to jest wartością nadrzędną, a nie skok z otchłani. Tomasz Kozłowski znów nas zaskakuje, tym razem w swoje 48 urodziny zamierza wykonać 48 skoków ze spadochronem w ciągu jednego dnia. Przedsięwzięcie wydaje się absurdalne. Ależ nie! Każdy skok Pan Tomasz dedykuje na konkretny cel charytatywny. Ich wartość zależy od hojności potencjalnych sponsorów. Pomóc Panu Tomaszowi warto, bo jak powiedział Antoine de Saint – Exupéry: „CEL JEST WIELKI, KIEDY MU SIĘ POŚWIĘCASZ, LECZ STAJE SIĘ NISKI, KIEDY ROBISZ SOBIE Z NIEGO TYTUŁ DO CHWAŁY” Znam doskonale Pana Tomasza i wiem, że w swojej skromności, swoim działaniem nigdy nie robi sobie tytułu do chwały.
Mirosław HERMASZEWSKI

Dodatkowo (wybrane tematy wystąpień):

  • Pokonywanie siebie
  • Lęk jako narzędzie rozwoju
  • Wytrwałość, tworzenie niemożliwego
  • Od samotności do globalnego ruchu społecznego
  • Rekordy świata i Europy w skokach spadochronowych
  • Motywatorem nie jest motywacja – trzeba po prostu podjąć decyzję

Bio (English)

Initiator of JUMP FOR THE PLANET Project – in 2023/24 he will skydive from “the edge of space” (148,000 ft / 45km) to draw the world’s attention to the fate of climate refugees,

Skydiver, tandem-instructor (2500+jumps) – in December 2014, he completed the highest skydive jump in Europe (35220 ft) after being raised to the stratosphere on a hot air balloon.

On June 21, 2017, he jumped 50 times in one day. Each jump was dedicated to a person with particular problem (cancer, brain tumor, etc.). By this Project he collected over 50.000 EUR for charity purposes, for which he received the award of CHARITY HERO). A year later, he completed 100 jumps in one day, raising $150.000 to finance the purchase of specialized wheelchairs for handicapped children in need of them.

Advisory Board Member of THE CENTER FOR PLANETARY IDENTITY.

Specialist in diagnosing teams and leadership. Specialist for Crisis Intervention. Works in Poland and New Zealand (over 1 year) in TEAM BUILDING projects.

Motivational speaker and experienced coach. Psychologist, consultant.

Author of the book entitled “The story of a thousand fears”.

Conducts training courses taking into account the multicultural aspects (e.g. for Officers of the NATO Multinational Corps – 2011).

(1995-2012) Mountain Rescuer (instructor of mountain rescue). Ski instructor. Instructor during training of the Polish Military, Police and Special Forces. Certified qualified first aid rescuer.

Completed courses in the scope of critical intervention, psychological support in critical situations as well as psychological and social aid in mass traumatic events.

At the request of the Ministry of the Interior and Administration, he provided psychological aid to refugees from Lebanon in July 2006.

Author of publications on health psychology and issues related to the human factor in mountain accidents.

For more than a dozen years invited as an expert to the main television stations.

Before 2009

Member of a task force for psychological support of rescue services and organizations of the Department of Critical Management and Defensive Matters of the Ministry of the Interior and Administration. Member of the Polish Association of Research on Traumatic Stress.

Psychologist of the Polish Medical Mission. Vice President of the Management Board of the Association of Critical Intervention.

film polski:

film angielski:

 







Najczęściej wyszukiwani

786952 odsłon
722097 odsłon
691701 odsłon
690630 odsłon
686209 odsłon

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE