Pogromcy
Koronawirusa
Prof. Krzysztof SIMON i dr Paweł GRZESIOWSKI PROFILAKTYKA. MOTYWACJA.
NAJLEPSZE PRAKTYKI.
TWARDE FAKTY VS. FAKE NEWSY
Zobacz szczegóły
Video MP4 Zobacz szczegóły volume_off Włącz dźwięk Video YT

Mówcy / Eksperci

Tadeusz Żórawski

Język wystąpień:

AngielskiPolski

WYBRANE TEMATY / OBSZARY WYSTĄPIEŃ

  • Lider 21. wieku - jak prowadzić zespół w czasach cyfrowych, gdzie pracuje razem wiele różnych generacji i osobowości?
  • Smart Human - jak technologie będą w najbliższych latach ułatwiać i uatrakcyjniać życie człowieka?
  • Sprzedaż i marketing czasów cyfrowych - jak korzystając z nowych technologii konsumenci będą mogli kupować lepiej, łatwiej i trafniej?

Wieloletni lider biznesu, strateg i ekspert w dziedzinie przywództwa, komunikacji marketingowej, reklamy i mediów, digital commerce, nowych technologii, startupów z obszaru omnichannel, badań mediowych oraz konsumenckich. Obecnie Global eCommerce Strategy Director w Molecular/BBDO, agencji komunikacyjnej będącej częścią Omnicom, jednego z największych holdingów komunikacyjnych.
Ma ponad 24 lata doświadczenia w biznesie, w tym ponad 12 lat na stanowiskach lidera domów mediowych (2016-2018 – PHD Poland, 2005-2016 – Universal McCann, gdzie pracował od roku 1994). W czasie swojej pracy kreował i nadzorował przygotowanie strategii komunikacji wprowadzania i rozwoju wielu marek z różnych kategorii produktowych, m.in. dla marek firm takich jak Coca-Cola, Nestlé, General Motors, Polkomtel, Gillette, Onet.pl, Microsoft, MasterCard, Goodyear Group, GlaxoSmithKline, Boots Healthcare, Polpharma, Boehringer Ingelheim, PLL LOT, allegro.pl, PKO Bank Polski, Bakoma, Jutrzenka Colian, Hasbro, Showmax, Perfetti van Melle, Deutsche Bank. Prowadził programy konsultingowe / szkoleniowe / inspiracyjne m.in. dla HBR / ICAN Institute, Play, RWE, Orange, Novartis, Ministerstwa Środowiska, SaveCart, House of Skills.

Twórca serii konferencji SmartHuman, na których omawia rozwiązania smart, które służą człowiekowi w sześciu obszarach tematycznych (Smart Connections, Health, Home, Travel, Work, World). Wcześniej lider i doradca w programie Omnichannel firmy The Heart, która łączy start-upy z korporacjami, które chcą wdrażać nowe programy w zakresie analityki konsumenta, automatyzacji marketingu i sprzedaży i zmian punktów sprzedaży.

Wielokrotny wysoko oceniany mówca na konferencjach poświęconych nowym trendom w marketingu, nowym technologiom oraz przywództwu, w Polsce i z granicą (m.in. w Grecji, Turcji, Indiach, Portugalii, na Łotwie). Autor publikacji i mentor (Fundacja Liderek Biznesu). Ekspert Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska (Internet Advertising Bureau), członek Rady Programowej Forum IAB oraz konferencji Interact 2019 organizowanej przez IAB Europe. Posiadacz certyfikatu Digital Marketing Professional otrzymywanego w wyniku egzaminu przeprowadzanego przez IAB Polska.

Jako dyrektor projektu uruchamiał proces ewolucji badań mediów w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Reklamy IAA. Był również wielokrotnie jurorem Effie, konkursu Media Trendy, zagranicznych konkursów reklamowych Eurobest oraz Golden Hammer. Aktywnie wdrażał zaawansowane badania konsumenta, m.in. badania neuromarketingowe.

Laureat nagrody Leadership Award for Contribution to Market Research (World Marketing Congress, Indie 2014). Ma w swoim dorobku również współpracę, w charakterze wykładowcy, z instytucjami zajmującymi się szkoleniami kadry menedżerskiej, zarządczej i marketingowej, m.in. Questus (akredytowane centrum Chartered Institute of Marketing), ICAN (instytut założony przez wydawcę Harvard Business Review Poland), Szkoły Mistrzów Reklamy działająej przy Akademii Leona Koźmińskiego, firmą House of Skills i innymi. Autor tekstów o tematyce marketingowej publikowanych w pismach branży marketingowej (m.in. Marketing w Praktyce, Brief, Magazyn Online Marketing). Obserwowany przez kilkutysięczną społeczność (LinkedIn, Twitter, Facebook).

 

Communication business leader, strategist and expert in leadership, marketing communication, advertising and media, digital commerce, new technologies, startups in omnichannel marketing, consumer and media research. Currently Global eCommerce Strategy Director at Molecular / BBDO, part of Omnicom, one of leading global communications holding.

He has over 24 years of experience in business, including 12 years as leader of media houses (2016-2018 – PHD, 2005-2016 – Universal McCann, where he started working in 1994). Experienced with creating and/or supervising preparation of communication & media strategies for companies such as The Coca-Cola Company, Nestlé, General Motors, Polkomtel, Gillette, Onet.pl, Microsoft, MasterCard, Goodyear Group, GlaxoSmithKline, Boots Healthcare, Polpharma, Boehringer Ingelheim, LOT Polish Airlines, allegro.pl, PKO Bank, Bakoma, Jutrzenka Colian, Hasbro, Showmax, Perfetti van Melle, Deutsche Bank, and more. Led brand consulting / training / inspirational projects among others for HBR / ICAN Institute, Play, RWE, Orange, Novartis, Ministry of Environment, SaveCart, House of Skills.

Founder of SmartHuman – series of events on smart technological solutions which are human-centric. Member of Brain Embassy and Google Campus communities. Omnichannel Programme Leader / Strategic Advisor at The Heart Warsaw – programme of linking startups with corporations in three omnichannel communication areas: Consumer Intelligence, Marketing & Sales Automation, Future Point of Sales. Implemented advanced consumer research projects.  

Highly evaluated presenter at international conferences on new trends in marketing, technology and leadership (Greece, Turkey, Portugal, Latvia, India). Author of publications and mentor (Foundation of Business Leaders). Expert of IAB, member of Programming Board of IAB Forum 2018 and 2019 and Interact conference organized by IAB Europe. Certified with DIMAQ (Digital Marketing Professional) by IAB Poland.

As Project Director he launched process of evolution of media research at IAA (International Advertising Association). He was also member of jury of Effie, Media Trends, Eurobest International Advertising Competition and Golden Hammer International Advertising Festival. Implemented advanced consumer and media research, including neuromarketing research.

Winner of the Leadership Award for Contribution to Market Research presented at World Marketing Congress 2014 in India, Effie Awards and Mixx Awards. Lecturer at institutions developing leaders and managers on management and marketing, among others, ICAN (publisher of the Harvard Business Review Poland), Questus (institute leading in Poland CIM programme – Chartered Institute of Marketing by Oxford University), Masters of Advertising School, and others. Author of articles on marketing published in the industry press (Online Marketing Magazine, Marketing in Practice, Brief). Followed by several-thousand social audience (LinkedIn, Twitter, Facebook). Najczęściej wyszukiwani

786952 odsłon
722097 odsłon
691701 odsłon
690630 odsłon
686209 odsłon

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE