Michał Kanarkiewicz Strategie szachowe Mistrzów
w biznesie Powerspeech
+ symultana szachowa
ARTUR B. CHMIELEWSKI naukowiec, konstruktor sond kosmicznych,
syn Papcio Chmiela
Opowie o:
Jak funkcjonuje NASA? Realizacja trudnych projektów
Technologia teraz i w przyszłości
Jak budować zespoły bardziej efektywne?
Bazy na Księżycu i Marsie
Tylko u nas!
Szkolenia/doradztwo/coaching z prof. Markiem Kochanem - Komunikacja kryzysowa
- Wystąpienia live + prezentacje ze slajdami
- Storytelling w zarządzaniu i komunikacji
- Kreowanie dobrego wizerunku
- Erystyka w mediach i kontakcie live
- Perswazja
- Autoprezentacja, wystąpienia w mediach
- Debaty, panele
Video MP4 Zobacz szczegóły volume_off Włącz dźwięk Video YT

Mówcy / Eksperci

Sławomir Zieliński

Język wystąpień:

AngielskiPolski

WYBRANE TEMATY / OBSZARY WYSTĄPIEŃ

  • Struktura organizacji innowacyjnej, Tektonika budowy zespołu
  • Zarządzanie zgodą - negocjacje
  • Zarządzanie jako służba sprawie
  • Ja ,Coach-Firm. (4xi) identyfikuję, inicjuję, inspiruję, implementuję (4xi)

Wielokrotnie piastował kierownicze stanowiska w amerykańskich, niemieckich i polskich korporacjach. Prezes Dr Oetker Poland , Prezes Intersnack Poland, Dyrektor Finansowy EBS, Dyrektor Dpt. Sprzedaży Banku Pocztowego, Dyrektor Marketingu Bayer, Dyrektor Handlowy Schoeller, Field Menadżer i European Trener w Johnson & Johnson . 
Specjalizuję się w FMCG, firmach medycznych i farmaceutycznych. Działa na polu zarządzania zmianami, kontrolingu, restrukturyzacji i rozwoju. Zielona Budka, Jutrzenka SA, Colian, EBS, Bank Pocztowy, PZU, Dekade , Medim, to tylko kilka organizacji, dla których pracował jako doradca i interim menadżer. Bogate doświadczenia w pracy z ludźmi przechodzącymi przez proces zmian, wzbogacił o certyfikat Coacha ICC. Rozwija swoją praktykę niezależnego coacha i szkoleniowca. Jest członkiem ICF. 
Certificated Coach ICC , Top Management Training" Mercuri International"- Edinburg,Time Management " Learning International Co" Budapest,Competitive Marketing Strategies,,Richards Training Institute International” London, People Management & Coaching ,, R.M.I Resource Management International”- Denver,Professional Selling „Johnson & Johnson Sales Institute"- Paris, Post Graduated Specialisation : History of Art ,, Perugia Universita per gli Stragnieri "Perugia, Mgr inż. architekt, Politechnika Warszawska . Grafik projektant, Specjalista ds. zarządzania, menedżer, trener, coach. Certyfikowany pilot Drona, bezzałogowego helikoptera –Sasscatuan-Canada. 

 

He executed several times leading positions in American, German and Polish companies. Former CEO of Dr Oetker Poland , Intersnack Poland, CFO of EBS, Postal Bank Sales Director, Marketing Director of Bayer, Sales Director of Schoeller,  Field Manager and European Trainer in Johnson & Johnson.
He specialises in FMCG, Medical and Pharmaceutical Companies and actively works in change management, controlling, restructuring and development areas. He was a counsellor and interim manager for Zielona Budka, Jutrzenka SA, Colian,  EBS, Postal Bank, PZU, Dekade and Medim companies – just to mention those few.
He enriched his work experience in transformation systems with Coach ICC certificate. He has been developing his career of independent coach and trainer. He is a member of ICF.
Certificated ICC Coach , Top Management Training" Mercuri International"- Edinburgh, Time Management " Learning International Co" Budapest, Competitive Marketing Strategies, Richards Training Institute International” London, People Management & Coaching ,,R.M.I Resource Management International”- Denver, Professional Selling „Johnson & Johnson Sales Institute"- Paris, Post Graduated Specialisation: History of Art ,,Perugia Universita’ per gli Stranieri" Perugia, 
Warsaw Technology University MD. DTP and management expert, Manager, Trainer, Coach. Certified pilot of unmanned  Drone helicopter – Sasscatuan – Canada.

Competence aras: 

Communications 
Innovation organization structure, team building
Managing as serving a cause
Managing consents –negotations
Me, Coach-Firm. (4xI) Identify, Initiate, Inspire, Implement (4xI) Najczęściej wyszukiwani

786952 odsłon
722097 odsłon
691701 odsłon
690630 odsłon
686209 odsłon

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE