Michał Kanarkiewicz Strategie szachowe Mistrzów
w biznesie Powerspeech
+ symultana szachowa
ARTUR B. CHMIELEWSKI naukowiec, konstruktor sond kosmicznych,
syn Papcio Chmiela
Opowie o:
Jak funkcjonuje NASA? Realizacja trudnych projektów
Technologia teraz i w przyszłości
Jak budować zespoły bardziej efektywne?
Bazy na Księżycu i Marsie
Tylko u nas!
Szkolenia/doradztwo/coaching z prof. Markiem Kochanem - Komunikacja kryzysowa
- Wystąpienia live + prezentacje ze slajdami
- Storytelling w zarządzaniu i komunikacji
- Kreowanie dobrego wizerunku
- Erystyka w mediach i kontakcie live
- Perswazja
- Autoprezentacja, wystąpienia w mediach
- Debaty, panele
Video MP4 Zobacz szczegóły volume_off Włącz dźwięk Video YT

Mówcy / Eksperci

dr inż. Piotr Kordel

Język wystąpień:

AngielskiPolski

WYBRANE TEMATY / OBSZARY WYSTĄPIEŃ

 • Vademecum polskiej inwazji technologicznej za oceanem" czyli co produkować w Polsce - sprzedawać w USA
 • Ekstrakcja wartości z nowych technologii - modele rozwoju przedsiębiorstw wysokich technologii
 • Kwantowy menedżer czyli zarządzanie chaosem

Specjalizuje się w tematyce zarządzania strategicznego organizacjami, ze szczególnym wyeksponowaniem zagadnień przedsiębiorczości i innowacyjności. W powyższym obszarze brał udział w wielu projektach badawczych i doradczych, zarówno jako kierownik oraz wykonawca. Jest autorem publikacji naukowych oraz ekspertyz. Był uczestnikiem programu stażowego z zakresu zarządzania i komercjalizacji nauki na Uniwersytecie Stanforda. Obecnie: pracownik naukowy na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, pracuje badawczo oraz praktycznie w obszarze zjawiska przedsiębiorczości technologicznej. Jest kierownikiem projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki: pt. Przedsiębiorczość Technologiczna.  

Przykładowe opracowania książkowe:

 • Zaufanie w tworzeniu strategii organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2002;
 • Inteligentne organizacje: zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2010;
 • Zarządzanie sieciami międzyorganizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Śląskiej, 2010;
 • Przedsiębiorczość technologiczna (książka w trakcie pisania).

Dr Piotr Kordel, Eng., academic teacher and researcher at the Silesia University of Technology, Dpt. of Management and Organization. He specializes in the field of strategic management with special emphasis put on the phenomenon of entrepreneurship and innovation. He was the member of many research and consultancy project teams in this field both as the researcher and manager. He is the author of dozens of scientific publications and practical opinions. He has attended the training program on technology commercialization at the Stanford University.
Currently he is working in the field of phenomenon of technology entrepreneurship both as the researcher and advisor. He is the manager of National Science Center scientific project titled: “Technology Entrepreneurship”.      

Examples of books:

 • Trust in organization’s strategy building, University of Economics in Katowice, 2002;
 • Intelligent organization: management of knowledge and employee competencies; The Polish Agency for Enterprise Development, 2010;
 • Interorganizational network management, Silesia University of Technology, 2010;
 • Technology Entrepreneurship (in progress).

The examples of speeches: 

Quantum manager" – chaos management
The ABC of Polish technological US market invasion" – what to produce in Poland and to sell in the US?
Extraction of values from new technologies" – models of high technology enterprises developmentNajczęściej wyszukiwani

786952 odsłon
722097 odsłon
691701 odsłon
690630 odsłon
686209 odsłon

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE