Michał Kanarkiewicz Strategie szachowe Mistrzów
w biznesie Powerspeech
+ symultana szachowa
ARTUR B. CHMIELEWSKI naukowiec, konstruktor sond kosmicznych,
syn Papcio Chmiela
Opowie o:
Jak funkcjonuje NASA? Realizacja trudnych projektów
Technologia teraz i w przyszłości
Jak budować zespoły bardziej efektywne?
Bazy na Księżycu i Marsie
Tylko u nas!
Szkolenia/doradztwo/coaching z prof. Markiem Kochanem - Komunikacja kryzysowa
- Wystąpienia live + prezentacje ze slajdami
- Storytelling w zarządzaniu i komunikacji
- Kreowanie dobrego wizerunku
- Erystyka w mediach i kontakcie live
- Perswazja
- Autoprezentacja, wystąpienia w mediach
- Debaty, panele
Video MP4 Zobacz szczegóły volume_off Włącz dźwięk Video YT

Mówcy / Eksperci

dr Elżbieta Kolasińska

Język wystąpień:

Polski

WYBRANE TEMATY / OBSZARY WYSTĄPIEŃ

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć
  • Komunikowanie a zarządzanie zasobami ludzkimi

Absolwentka i dr socjologii Wydziału Ekonomiczno –Socjologicznego. Ukończona specjalność: praca i gospodarka (zarzadzanie zasobami ludzkimi). Pracownik Uniwersytetu Gdańskiego. Członek zarządu Sekcji Socjologii Pracy PTS ( 2013-2019) i członek Zarządu Sekcji Socjologii Ekonomicznej (2016-2019). Członek European Sociological Association (Economic Sociology, Work, Employment and Industrial Relations). Członek rady naukowej czasopisma Miscellanea Anthropologica et Sociologica. Zainteresowania naukowo-badawcze: praca, rynek pracy, zarzadzanie zasobami ludzkimi, gospodarka.

Wybrane publikacje:

Polityka personalna w przedsiębiorstwie przyszłości, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 2 (637), 2003, ss. 15-21

Wybrane problemy personalne w procesach fuzji przedsiębiorstw, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, nr 304/2004, ss. 21-31

Kompetencje gospodarcze aktorów społecznych a współczesny kryzys finansowy, „Prakseologia”, nr 155/ 2014, s. 85-104.

Kształtowanie własnego profilu kompetencji – teraźniejszość i przyszłość, „Humanizacja Pracy”, nr. 49, 4/2016, s. 9-21.

Tradition, present and future of the sociology of work in Poland: reflections on the project 'Doyens of the sociology of work, i współautorzy – Ewa Giermanowska, Adam Mrozowicki, Joanna Róg-Ilnicka, „Warsaw Forum of Economic Sociology” Vol. 7, no. 1 (13)/ 2016, s. 89-104.

Praca w XXI wieku. Wymiary formalne i nieformalne wraz z  Joanną Róg-Ilnicką, Adamem Mrozowickim, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017, ss. 300.

Praca i rynek pracy w województwie pomorskim, (w: ), Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej red. nauk. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska,  Warszawa 2017, ss. 159-177.

The Depreciation of Competencies in „Precarious Work”, „Prakseologia, nr 160/ 2018, ss.  173-192.Najczęściej wyszukiwani

786952 odsłon
722097 odsłon
691701 odsłon
690630 odsłon
686209 odsłon

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE