Michał Kanarkiewicz Strategie szachowe Mistrzów
w biznesie Powerspeech
+ symultana szachowa
ARTUR B. CHMIELEWSKI naukowiec, konstruktor sond kosmicznych,
syn Papcio Chmiela
Opowie o:
Jak funkcjonuje NASA? Realizacja trudnych projektów
Technologia teraz i w przyszłości
Jak budować zespoły bardziej efektywne?
Bazy na Księżycu i Marsie
Tylko u nas!
Szkolenia/doradztwo/coaching z prof. Markiem Kochanem - Komunikacja kryzysowa
- Wystąpienia live + prezentacje ze slajdami
- Storytelling w zarządzaniu i komunikacji
- Kreowanie dobrego wizerunku
- Erystyka w mediach i kontakcie live
- Perswazja
- Autoprezentacja, wystąpienia w mediach
- Debaty, panele
Video MP4 Zobacz szczegóły volume_off Włącz dźwięk Video YT

Mówcy / Eksperci

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

Język wystąpień:

AngielskiPolski

WYBRANE TEMATY / OBSZARY WYSTĄPIEŃ

  • Świat przyszłości – czy Twój biznes też zginie?
  • Sztuczna Inteligencja w biznesie jako nowy Frankenstein
  • Strategia przedsiębiorstw w gospodarce elektronicznej
  • Podążaj za liderem i inne samobójcze strategie
  • Czy na sali jest ktoś, kto będzie żył 1000 lat?

Profesor nauk ekonomicznych specjalizujący się w zarządzaniu wysokimi technologiami. Profesor tytularny zarządzania i kierownik katedry MINDS (Management In Networked and Digital Societies) Akademii Leona Koźmińskiego, faculty associate Berkman-Klein Center for Internet and Society na Harvard University, oraz członkiem Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia.
Tytuł profesorski uzyskał jako jeden z najmłodszych przedstawicieli nauk społecznych, w wieku 39 lat. Wiele lat spędził na wyjazdach na zaproszenie od najlepszych uczelni, m.in. Harvard University (2007, 2011-2012, 2015-2016), MIT (2015-2016), University of California Berkeley (2008), Cornell University (2004-2005), badając przedsiębiorstwa high-tech i open source, m.in. w Dolinie Krzemowej i w rejonie Route 128.
Jego książka Common Knowledge? ukazała się nakładem wiodącego wydawnictwa naukowego, Stanford University Press, i wygrała prestiżowe nagrody, m.in. Dorothy Lee Award for Outstanding Scholarship in the Ecology of Culture przyznawaną przez Media Ecology Association (inni laureaci to m.in.Noam Chomsky, danah boyd, czy Nicholas Carr) w 2015 roku, a także Nagrodę Naukową Prezesa PAN w 2016 roku. Opublikował kilkanaście artykułów w czasopismach z listy JCR („filadelfijskiej”), w tym w wiodących czasopismach z obszaru Information and Management.
Jest laureatem wielu innych prestiżowych nagród naukowych, m.in. tygodnika „Polityka”, Fundacji Fulbrighta, Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej, Collegium Invisibile. Decyzją Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Akademii Nauk w 2012 roku został wybrany do Akademii Młodych Uczonych.

Rozwinął i sprzedał trzy startupy (w tym ling.pl, największy darmowy słownik internetowy w Polsce, w szczytowej oglądalności z 18 milionami odsłon miesięcznie). Jest współinwestorem i współtwórcą Insta.Ling, startupu optymalizującego pracę nauczycieli i naukę, z którego w każdym tygodniu korzysta ponad 100 tysięcy uczniów w Polsce i w Niemczech.
Członek Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia, wydawcy Wikipedii (piątego najpopularniejszego serwisu internetowego). Członek Rady paneuropejskiego funduszu OpenMaker. Do niedawna członek Rady Centrum Nauki Kopernik.
Juror i mentor w konkursach startupowych i technologicznych w Polsce, a także na świecie, m.in. Intel Business Challenge, czy KIICS.
Ma brązowy pas w karate, izraelskie uprawnienia instruktora krav-maga, od niedawna okazjonalnie ćwiczy brazylijskie jiu-jitsu. Przebiegł trzy maratony (w Chicago, Kopenhadze i Nowym Jorku).
Jest regularnym gościem w tygodnikach i dziennikach krajowych („Polityka”, „Newsweek”, „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita” i in.), radiu, czy telewizji.

O jego badaniach regularnie piszą wiodące światowe media, np. New York Times (Noam Cohen, “How Can Wikipedia Grow? Maybe in Bengali”, 11.07.10), Das Spiegel (M. Harmann “Wikipedia ist wie "World of Warcraft", 12.07.10), Pacific Standard (V. Postrel, “Who killed Wikipedia?”, 17.11.14), Motherboard (R. Kiberd, “An Ethnographic Study of the Wikipedia Hive Mind”, 2.08.14). Regularnie jest też zapraszany do komentarzy na temat technologii w mediach zagranicznych, np. w The Daily Dot, Slate, czy The Chronicle.

 

Dariusz Jemielniak, Ph.D. is a full professor of management and chairs the MINDS (ManagementIn Networked and Digital Societies) department at Kozminski University. He is also a faculty associate at the Berkman-Klein Center for Internet and Society at Harvard University, and a member of Wikimedia Foundation Board of Trustees.

Academia
He became a full professor as one of the youngest in Poland in the social science, at the age of 39. He spent a number of years on research stays, by the invitation from the leading universities, such as Harvard University (2007, 2011-2012, 2015-2016), MIT (2015-2016), University of California Berkeley (2008), or Cornell University (2004-2005). He studied high-tech and open source companies in the Silicon Valley and Route 128 area.

His book, Common Knowledge?, was put out by a top academic publisher, Stanford University Press, and won a number of prestigious awards, including Dorothy Lee Award for Outstanding Scholarship in the Ecology of Culture from Media Ecology Association ( other recipients include Noam Chomsky, danah boyd, and Nicholas Carr) in 2015, as well as the Academic Excellence Award from the Chair of the Polish Academy of Sciences in 2016. He published a dozen of academic articles listed on the selective JCR list, including several in the leading journals of information and management field.

He is a recipient of many other academic awards, including the “Polityka” magazine award, Fulbright Foundation scholarship, Polish National Science Foundation, Collegium Invisibile. By the decision of Polish Academy of Sciences general assembly, he was elected to the Young Scholars’ Academy in 2012.

Business
He developed and sold three startups (including ling.pl, the largest online dictionary in Poland, with 18 million monthly views at peak). He co-founded Insta.Ling, an educational tool for teachers and students, optimizing vocabulary acquisition, and used by over 100,000 students every week in Poland and in Germany.

He is a member of Wikimedia Foundation Board of Trustees, leading the fifth most popular website in the world. He sits on the board of OpenMaker, a paneuropean initiative seeding and accelerating the 4th industrial revolution. Until recently he also sat on the board of Copernicus Science Center.

He acted as a juror and mentor in many startup and tech competitions in Poand and internationally, including Intel Business Challenge, or KIICS.

Sports
He holds a brown belt in karate, and he is an Israeli-certified krav-maga instructor. Recently he started learning brazilian jiu-jitsu. He ran three marathons (Chicago, Copenhagen, and New York).

Media
He is a regular guest at Polish newspapers and magazines (e.g. „Polityka”, „Newsweek”, „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”), radio, and television.

His research is regularly covered by the leading international outlets, including New York Times (Noam Cohen, “How Can Wikipedia Grow? Maybe in Bengali”, 11.07.10), Das Spiegel (M. Harmann “Wikipedia ist wie "World of Warcraft", 12.07.10), Pacific Standard (V. Postrel, “Who killed Wikipedia?”, 17.11.14), Motherboard (R. Kiberd, “An Ethnographic Study of the Wikipedia Hive Mind”, 2.08.14). He is also regularly invited for commentaries and op-eds about technology in international media, such as The Daily Dot, Slate, or The Chronicle.

Possible topics:

The world of the future: is your business going to die, too?
Artificial Intelligence in business as a new Frankenstein
Organizational strategy in the age of e-commerce
Follow the leader and other suicidal strategies
Will anyone in this room live 1000 years?

 Najczęściej wyszukiwani

786952 odsłon
722097 odsłon
691701 odsłon
690630 odsłon
686209 odsłon

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE