Pogromcy
Koronawirusa
Prof. Krzysztof SIMON i dr Paweł GRZESIOWSKI PROFILAKTYKA. MOTYWACJA.
NAJLEPSZE PRAKTYKI.
TWARDE FAKTY VS. FAKE NEWSY
Zobacz szczegóły
Video MP4 Zobacz szczegóły volume_off Włącz dźwięk Video YT

Mówcy / Eksperci

Anna Popek

Język wystąpień:

Polski

Od ponad dwudziestu lat pracuje jako dziennikarka.
Ukończyła Filologię Polską na Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim w Kato­wi­cach i podyplomowe studia dziennikarskie na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim oraz Politykę Finansową Państwa w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Od kilkunastu lat pracuje w Tele­wi­zji Pol­skiej, współpracuje też z prasą i Polskim Radiem 24, Polskim Radiem Programem Trzecim oraz radiem WNET.

Pracę w Tele­wi­zji Pol­skiej roz­po­czę­ła będąc jesz­cze na stu­diach. Prze­szła przez różne szcze­ble zawo­dowe – od przygotowania doku­men­ta­cji, pracy repor­tera, bycia pre­zen­terką w TVP Kato­wice, TVP Wro­cław, w Pano­ra­mie i w TVP1. Przez długi czas pra­co­wa­ła w Pyta­niu na Śnia­da­nie. Obecnie prowadzi poranne pasmo "Wstaje dzień" w TVP INFO oraz cykliczny Wielki Test, pracuje również nad własnym formatem telewizyjnym.

​Inte­re­suje się lite­ra­turą, kul­turą, sztuką. Bar­dzo lubi histo­rię, zwłasz­cza jej dwa fascy­nu­jące okresy – Średniowiecze i Dwu­dzie­sto­le­cie Mię­dzy­wo­jenne. Cie­ka­wią ją również oby­czaje, savoir-vivre, psy­cho­lo­gia i moda. Wypo­czy­wa tam, gdzie jest woda, zie­leń i prze­strzeń.

W programie ekskluzywnego wykładu, dziennikarka zdradzi sekrety warsztatu:

  • jak nawiązać kontakt z publiczością,
  • jak zdjednać ich sympatię,
  • jak ubrać się stownie do okazji,
  • czego nie robić na co zwrócić uwagę,
  • jak mówić żeby publiczność chciała słuchać (ekspresja, anegdoty),
  • elementy Savouir Vivre towarzyskiego i protokołu.

Drugi temat spotkań, skierowany do kobiecego gremium w oparciu o jej książkę "Piękna 50-tka":

  • sekrety urody, dbania o siebie,
  • sekrety stroju,
  • budowanie poczucia własnej wartości.Najczęściej wyszukiwani

786952 odsłon
722097 odsłon
691701 odsłon
690630 odsłon
686209 odsłon

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE