SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

W ubiegłym roku z sukcesem zrealizowaliśmy ponad 400 szkoleń w formule zamkniętej, uzyskując średnią wszystkich ocen 4,6! (w skali 5,0).
W ciągu ostatnich 15 lat przeszkoliliśmy ponad 25.000 osób!

Dlaczego warto właśnie u nas zamówić szkolenia in company?

ponieważ:

 • naszym priorytetem jest najwyższy standard świadczonych usług!
 • pracujemy tylko z najlepszymi trenerami - praktykami z wieloletnim doświadczeniem!
 • gwarantujemy konkurencyjne, niższe ceny szkoleń!
 • działamy szybko i skutecznie!

O jakości naszych usług świadczą referencje i lista klientów z którymi zrealizowaliśmy szkolenia in company.

Każde ze szkoleń in company poprzedzone jest indywidualną analizą potrzeb (w tym pre i post testy).
Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych umożliwia zidentyfikowanie luk kompetencyjnych w określonych zakresach oraz wskazanie kierunków rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia.
Koncentrujemy się na diagnozowaniu rozbieżności między stanem obecnym a pożądanym. Potrzeby rozumiane są tu jako cele, dotyczące możliwych do modyfikowania wyników działań edukacyjnych, w których osiągnięciu ma pomóc szkolenie.

Bazujemy na modelu badania efektywności szkolenia, opartym na koncepcji Donalda L. Kirkpatricka, który uznawany jest za jedno ze skuteczniejszych narzędzi przygotowania i oceny szkolenia.
Obejmuje on sześć poziomów ewaluacji szkolenia:

 • Wiedza - proces uczenia się - zmiana w postawach, poziomie wiedzy oraz umiejętnościach uczestników szkolenia, informacje o przyroście wiedzy podczas nauki (zgodnie z celami szkolenia); aby zdiagnozować obszar tego modelu stosowane są m.in. kwestionariusze wiedzy przed i po szkoleniu;
 • Zachowania - praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy oraz umiejętności, do badania tego obszaru stosowane są m.in. kwestionariusze zachowań, przed i po kursie zawierające ocenę stopnia wykształcenia umiejętności praktycznych oraz stopień, w jakim zachowania te uległy zmianie;
 • Potrzeby - analiza potrzeb szkoleniowych przed i po szkoleniu wpływająca na podjęcie decyzji o typie szkolenia lub o zasadności jego kontynuacji;
 • Cele - proces oceny realizacji celów szkolenia. Zastosowane na tym poziomie procedury mają za zadanie udowodnić, iż szkolenia przyczyniają się do osiąganięcia przez organizację celów, będących uzasadnieniem ich prowadzenia;
 • Reakcje uczestników - pomiar reakcji uczestników szkolenia, poziomu ich zadowolenia, satysfakcji z odbytego szkolenia. Narzędziem stosowanym do weryfikowania elementów tego poziomu są m.in. ankiety satysfakcji uczestników szkolenia;
 • Efekty - pozyskanie informacji, w jaki sposób można udoskonalić programy, metody, formy i techniki szkoleniowe w przyszłości poprzez gromadzenie informacji umożliwiających ocenę efektywności szkolenia, przedstawienie wskaźników dotyczących praktycznych rezultatów wykorzystania treści edukacyjnych w działalności organizacji.

Tak przygotowany projekt uwzględniający: specyfikę branży, grupę docelową, sprofilowany program oraz odpowiednio dobranego trenera, decydują o powodzeniu zrealizowanego szkolenia oraz osiąganie zamierzonych efektów po szkoleniu.

Rekomendacje naszych klientów dają nam pewność, że praca oparta na najwyższych standardach, jest gwarancją rozwoju nie tylko dla nas, ale także osiągania celów biznesowych przez naszych klientów.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, chętnie spotkamy się z Państwem, by wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązania.

Firmy zainteresowanie przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego prosimy o kontakt:

Departament Szkoleń Zamkniętych:

tel: (22) 201 07 75
e-mail: kontakt@prestigebg.pl

PONIŻEJ WYBRANE, ZREALIZOWANE SZKOLENIA W FORMULE ZAMKNIĘTEJ (IN COMPANY)

 
 • BIOMARKETING. Marketingowa Sugestywność Multisensoryczna (MSM)
 • ZARZĄDZANIE WIARYGODNOŚCIĄ. CREDIBILITY MARKETING. Doskonalenie wiarygodnej komunikacji o firmie i produkcie
 • ZARZĄDZANIE WIARYGODNOŚCIĄ BANKU. CREDIBILITY MARKETING. Sugestywna i wiarygodna e-komunikacja banku. Zastosowanie cybersemantyki w e-komunikacji bankowej
 • WIARYGODNOŚĆ DORADCY SEKTORA PREMIUM. Sugestywność komunikacji doradców Private Banking
 • ZARZĄDZANIE WIARYGODNOŚCIĄ W UBEZPIECZENIACH. Sugestywność i wiarygodność komunikacji ubezpieczyciela
 • 7 kroków do praktycznego tworzenia skutecznych prezentacji
 • Asertywność współczesnej kobiety w praktyce życia codziennego i organizacyjnego - zaawansowany trening.
 • Asertywne reagowanie na krytykę i radzenie sobie z manipulacją, konfrontacja przekonań i wyrażanie oczekiwań, inteligencja
  emocjonalna i makiaweliczna, kształtowanie równorzędnych relacji, własny plan rozwoju
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne oraz zasady efektywnej współpracy z mediami
 • Autorytet. Charyzma. Wpływ. Gra szkoleniowa. Zaawansowany trening zadaniowy dla kadry zarządzającej
 • Behawioralna diagnoza genu RS 4950. Prezentacja, analiza metodyczna i trening diagnozy cech przywódczych, uwarunkowanych genetycznie.
  Testy fantomowe w identyfikacji genu przywództwa
 • CYBERSEMANTYKA ® - sugestywność e-komunikacji zarządczej i techniki e-negocjacyjne. Wykorzystanie środków
  retoryczno-perswazyjnych w korespondencji elektronicznej
 • Executive Negotiations. Zawodowe Negocjacje z Krzysztofem Sarneckim dla kadry zarządzającej wyższego szczebla zarządzania
 • Firma XXI w. wg Andrzeja Jacka Bliklego. Jak utrzymać reputację firmy przez 142 lata Zarządzanie kompleksową jakością (TQM)
 • Inteligencja emocjonalna w biznesie - rozwój kompetencji emocjonalnej i społecznej w obszarze zawodowym wg Marii Rotkiel
 • Jak perfekcyjnie zaprezentować się w mediach? "Setka", wywiad, briefing, konferencja prasowa
 • Jak rozGROMić konkurencję wg gen. Romana Polko. Skuteczne motywowanie zespołu, wyznaczanie zamierzonych celów,
  kształtowanie determinacji, budowanie zespołowego i osobistego przywództwa i osiąganie sukcesu
 • Jak zdobyć swój biegun wg Marka Kamińskiego. Jak niemożliwe staje się możliwe czyli sprawdzone metody przekraczania własnych
  granic i osiągania celów, skuteczna motywacja zespołu oraz budowanie zespołowego i osobistego przywództwa
 • Jak zwiększać sprzedaż wśród dotychczasowych klientów? Praktyczne warsztaty. System budowania lojalności przez satysfakcję
  klientów (customer satisfaction programmes) oraz narzędzia customer care wobec kluczowych klientów firmy
 • Kobieta w biznesie wg Katarzyny Miller. Kariera, dom, rodzina czyli jak zrealizować się w każdej przestrzeni.
 • Komunikacja bazująca na kreatywności. Trening kreatywności
 • Komunikacja i współpraca w zespole oraz zarządzanie konfliktem i odpowiedzialnością zawodową
 • Kreowanie wizerunku w biznesie z Panią Prezydentową Jolantą Kwaśniewską z uwzględnieniem CSR
 • Krytyczna relacja personalna. Trening kontroli konfliktu w komunikacji werbalnej i słowie pisanym
 • Metametodyka treningu kontroli emocji i stresu zawodowego z przekazaniem pełnego know-how, zasobów źródłowych,
  skryptów i praw autorskich do nielimitowanego prowadzenia warsztatów w swojej Organizacji
 • Metametodyka zarządzania konfliktem z przekazaniem pełnego know-how, zasobów źródłowych, skryptów i praw autorskich
  do nielimitowanego prowadzenia warsztatów w swojej Organizacji
 • MILENIALSI – motywowanie, komunikowanie, współdecydowanie. Współpraca z nowymi pokoleniami – warsztat + narzędziownia.
 • Mindmapping w zastosowaniach biznesowych. Nowoczesne techniki zapamiętywania. Trening kreatywności, pamięci i sprawności
  intelektualnej
 • Negocjacje zakupowe dla pracowników służb technicznych
 • Negocjacje zakupowe. Skuteczne metody, strategie i taktyki przygotowania, prowadzenia i kontrolowania negocjacji nastawionych
  na wynik. Zaawansowane warsztaty z Witoldem Rychłowskim: przedstawicielem Negotiate Ltd w Polsce i współpracownikiem
  prof. Gavina Kennedy'ego z Edynburskiej Szkoły Biznesu
 • Negocjacyjny Olimp z prof. dr hab. Zbigniewem Nęckim. 6 intensywnych sesji, 2 dni zaawansowanych negocjacji.
  Strategie i techniki, style negocjowania, komunikacja w negocjacjach, impas, manipulacje i chwyty
 • Neurosemantyka argumentacji sprzedażowej. Doskonalenie kadry handlowej w zakresie wymiernego wzmocnienia siły perswazyjnej.
  Trening zaawansowanej sugestywności słowa mówionego
 • Neurosemantyka w menedżerskiej komunikacji elektronicznej. Wpływ architektury tekstu, cech leksykalnych, morfemicznych
  oraz fonetycznych na system nerwowy, emocje i postawy odbiorcy
 • Nie bój się zmian i nowych wyzwań! Wykład motywacyjny Agaty Młynarskiej
 • Nowoczesne metody planowania zadań i zarządzania sobą w czasie. Optymalizacja procesów zarządzania sobą w czasie pod presją
  zadań, planowanie i zarządzanie zespołem z wykorzystaniem techniki „timeline” - struktury czasu w praktycznych zastosowaniach
  biznesowych. Efekt „piły” (ang. jigsaw effect). Testy diagnostyczne.
 • Nowy Menedżerski Trening Kontroli Stresu i wygaszania napięć w zespole dla menedżerów średniego i wyższego szczebla
  zarządzania
 • Nowy Trening Kontroli Emocji i Stresu Zawodowego dla personelu biurowego i liniowego (technicznego)
 • Obrona przed „czarnym PR” w mediach oraz internetowym hejtem, zapobieganie atakom medialnym na wizerunek firmy w tym
  prawne sposoby zapobiegania publikacji informacji o negatywnym zabarwieniu
 • Obsługa trudnego klienta
 • Pełna moc skuteczności czyli jak osiągać więcej w biznesie
 • Personal Branding
 • Po pierwsze: Przywództwo! Dekalog lidera wg Ediego Pyrka. Współczesny leadership skutecznego menedżera
 • Praktyczne metody zwiększenia efektywności sprzedaży wg modelu TOTE i Roberta Diltsa. Zaawansowany warsztat dla działów
  sprzedaży i zakupów.
 • Prezentacje handlowe - poziom podstawowy. Trening umiejętności przygotowywania profesjonalnych prezentacji handlowych
  poszerzony o doskonalenie osobistego potencjału w zakresie wywierania pozytywnego wpływu na klientów.
 • Prezentacje handlowe - poziom zaawansowany. Praktyczne warsztaty budowania grupowych i indywidualnych prezentacji
  handlowych - analiza zachowań z wykorzystaniem kamery video.
 • Profesjonalne wystąpienia publiczne z Marcinem Prokopem
 • Profilaktyka oraz skuteczne sposoby rewitalizacji w zespole wypalenia zawodowego menedżera. Praktyczne warsztaty
 • Prospecting oraz cross i up selling. Obowiązkowe kompetencje w sprzedaży na konkurencyjnych rynkach
 • Przywództwo i sztuka podejmowania decyzji wg autorskiego programu Pawła Motyla (ICan Institute)
 • Przywództwo XXI wieku Lider, przywódca, szef czyli Aby móc zrobić coś, trzeba być kimś (W. Goethe)
 • Psychoekologia pracy i emocji menedżera - autokontrola emocji, techniki wygaszania stresu przed zadaniem, neurosementyka
  w komunikatach zarządczych i retoryka dominacji
 • Psychologia szczęścia wg prof. Janusza Czapińskiego
 • Pułapki w umowach handlowych i psychodiagnostyka prewencyjna w praktyce negocjacyjnej. Warsztat dla negocjatorów w biznesie
 • Rozmowy i negocjacje z przedstawicielami zakładowych i ponadzakładowych związków zawodowych
 • Savoir-vivre w biznesie
 • SERCE I MÓZG KORPORACJI. Zarządzanie wiekiem biologicznym, profilaktyka układu nerwowego, układu sercowo-naczyniowego
  oraz intensywna bioasekuracja onkologiczna - KLAUZULA WYŁĄCZNOŚCI DO 2021 ROKU.
 • Siła pozytywnej komunikacji z dr Jackiem Wasilewskim
 • Skuteczna komunikacja i zarządzanie soba w czasie
 • Skuteczne prezentacje w branży b2b
 • Social media mierzenie skutecznosci i rewizja strategii
 • Sprzedaż przez telefon. Praktyczne narzędzia i skuteczne sposoby zachowań profesjonalnego handlowca, determinujące sukces
  w procesie sprzedaży telefonicznej
 • Storytelling wg Pawła Tkaczyka: zdobywaj klientów dzięki angażującym opowieściom
 • Sugestywność wystąpień publicznych – trening charyzmy i sugestywności , oparty na katolickiej sztuce homiletyki i apologetyki
 • Sytuacja kryzysowa - komunikacja w kryzysie. Gra strategiczna Warsztat tworzenia komunikatów w kryzysie, ćwiczenia zasad
  współpracy z mediami oraz techniki działania w kryzysie wokół korporacji lub osoby
 • SZKOŁA MENEDŻERA - 6 kluczowych umiejętności – warsztaty. Style zarządzania, rola autorytetu menedżera, planowanie zadań,
  budowanie celów, monitorowanie pracy zespołu, udzielanie informacji zwrotnej, inteligencja emocjonalna, zarządzanie energią zespołu,
  rozwiązywanie konfliktów
 • Szkoła menedżera – semestr I Planowanie i budowanie celów, delegowanie zadań i uprawnień, kontrola pracy zespołu,
  zarządzanie konfliktami, wzorowa komunikacja oraz motywowanie pracowników
 • Szkoła menedżera – semestr II samoanaliza kompetencji, budowanie koalicji, umacnianie własnego autorytetu, osiąganie
  zamierzonych celów, świadome budowanie własnej pozycji i kariery zawodowej
 • Szkoła nowo mianowanego Menedżera z Ewą Opolską (Ernst & Young) - kluczowe umiejętności kierowania zespołem
 • Sztuka perswazji i wywierania wpływu Poziom zaawansowany. Gra perswazyjna - trening o charakterze zadaniowym.
  Inteligencja emocjonalna, asertywność, czytanie gestów i mowy ciała, oraz potęga sugestii
 • Taktyki wywiadu poznawczego w praktyce audytorskiej
 • Techniki skutecznych negocjacji i interwencji windykacyjnych
 • Techniki wywierania wplywu i pozyskiwania informacji z elementami komunikacji perswazyjnej
 • Techniki wywierania wpływu i obrony przed manipulacją i presją
 • TOP-MBA. Zarządzanie operacyjno-wdrożeniowe. 6-dniowe kompendium dla menedżerów wyższego szczebla zarządzania
 • Trening kontroli emocji i stresu permanentnego Trening poszerzony o retorykę kontroli napięć i agresji w dialogu zawodowym
  z użyciem neurotoksycznych pająków i węży, profilaktykę zdrowia menedżera oraz test psychopresji prowadzony metodą
  wariograficzną oraz profilaktyka wypalenia zawodowego menedzera
 • Trening kontroli emocji i stresu permanentnego. Trening poszerzony o kierowanie zespołem pod presją i w wysokiej skali napięć
  oraz profilaktykę zdrowia menedżera
 • Trudne negocjacje w biznesie. Zapobieganie manipulacjom i wywieraniu presji. Skuteczne strategie i taktyki negocjacyjne.
  Zaawansowane warsztaty z Witoldem Rychłowskim: przedstawicielem Negotiate Ltd w Polsce i współpracownikiem
  prof. Gavina Kennedy’ego z Edynburskiej Szkoły Biznesu.
 • Twórcze zarządzanie konfliktem. Konstruktywna krytyka, rozwiązywanie sporów, zarządzanie emocjami, właściwe delegowanie zadań
  i uprawnień
 • V Generacja Sprzedaży. Nowoczesna, nielinearna inżynieria sprzedaży – sprzedaż transformacyjna
 • Warszat profesjonalnej prezentacji produktu lub usługi oraz autoprezentacja mówcy
 • Warsztat z elementami coachingu dr Marka Kochana. Od autoprezentacji i perswazji do storytellingu
 • Warsztat z prof. Jerzym Bralczykiem: perswazja, manipulacja, prawda, kłamstwo. Sztuka rozpoznawania technik manipulacyjnych
  w praktyce oraz skuteczne techniki retoryki i pragmatyki językowej
 • Warsztaty skutecznego wykorzystania MS Project w zarządzaniu projektami. Jak efektywnie planować oraz zarządzać realizacją
  zadań oraz wykorzystaniem zasobów w projekcie przy pomocy MS Project
 • Warsztaty z prof. Jerzym Bralczykiem. Perswazja, manipulacja, prawda, kłamstwo. Sztuka rozpoznawania technik manipulacyjnych
  i wiarygodności partnera w biznesie
 • Work-Life Balance wg Wojciecha Eichelbergera. Trening zarządzania energią życiową w stresie. Program 8xO
 • Wystąpienia publiczne w mediach dla obcokrajowców (Public Appearances In The Media For Foreigners)
 • Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą
 • Wystąpienia publiczne z prof. Jerzym Bralczykiem. Interaktywny trening menedżera średniego i wyższego szczebla
 • Występowanie przed kamerą, przygotowanie do kontaktów z mediami elektronicznymi, opanowanie podstawowych umiejętności,
  kontroli emocji, ciała I mowy, uzyskanie poczucia bezpieczeństwa I pewności siebie podczas wywiadów
 • Zaawansowane negocjacje w biznesie. Gra negocjacyjna. Techniki perswazyjne i erystyczne, wywieranie wpływu, blef, taktyki i triki
  negocjacyjne. Odczytywanie emocji, mowy ciała i ukrytych informacji
 • Zarządzanie finansami. Finanse dla niefinansistów z dr Mieczysławem Grudzińskim (Executive MBA University of Illinois & University
  of Maryland)
 • Zarządzanie menedżerskim potencjałem bilologicznym - gerontologiczna autokontrola tempa starzenia organizmu
 • Zarządzanie projektami - kurs podstawowy
 • Zarządzanie projektami - kurs zaawansowany
 • Zarządzanie ryzykiem wg London School of Risk Management
 • Zarządzanie sobą i zespołami w procesie zmian w firmie wg autorskiego programu Marka Skały
 • Zarządzanie sobą i zadaniami w czasie
 • Zarządzanie w Organizacji z prof. dr hab. Zbigniewem Nęckim: motywowanie pracowników, organizacja pracy i psychologia
  zarządzania, komunikacja i zarządzanie konfliktem
 • Zarządzanie zmianą. Praktyka skutecznego wdrażania zmian w firmie
 • ZASADA 26 czyli jak od nowa okablować swój mózg? Warsztat motywacyjny z Edim Pyrkiem
 
 • Cash flow - rachunek przepływów pieniężnych zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości oraz Krajowego Standardu Rachunkowości "Rachunek przepływów pieniężnych"
 • Ceny transferowe. Najnowsze uregulowania, planowane zmiany
 • Ceny transferowe. Zmiany przepisów
 • Controlling produkcji – zaawansowane techniki
 • Controlling sprzedaży
 • Controlling w przedsiębiorstwie produkcyjnym - zaawansowane techniki - warsztaty
 • Controlling: Rachunek kosztów: Integracja rachunkowości finansowej i zarządczej - warsztaty
 • Controlling. Rachunek kosztów: Analiza rentowności - warsztaty
 • Finanse dla niefinansistów
 • Inwentaryzacja jako instrument wiarygodności i rzetelności sprawozdania finansowego
 • Koszty uzyskania przychodów w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług - z uwzględnieniem zmian
 • Krajowe i zagraniczne podróże służbowe oraz samochód w działalności firm w aspekcie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF
 • Ocena efektywności projektów inwestycyjnych
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych - z uwzględnieniem zmian
 • Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych oraz podatek od towarów i usług - z uwzględnieniem zmian
 • Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług
 • Reprezentacja, reklama oraz działania wspierające sprzedaż w ujęciu podatkowym. Nowe regulacje podatkowe oraz najnowsze orzecznictwo i interpretacje
 • Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
 • Różnice kursowe z uwzględnieniem ostatnich zmian
 • Środki trwałe w budowie oraz w eksploatacji
 • Świadczenia na rzecz pracowników w świetle PIT, CIT i VAT
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie strategią. Gra strategiczna oraz STRATEGY NAVIGATOR – autorskie narzędzie trenera zawierające pakiet standardowych narzędzi do analizy strategicznej
 
 • Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow
 • Dostosowanie polityki rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych do rozliczeń podatku VAT
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych wg MSSF
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - kluczowe zagadnienia z uwzględnieniem praktycznego zastosowania
 • Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację
 • Praktyczne warsztaty: Standardy US GAAP
 • Różnice kursowe w ujęciu rachunkowym i podatkowym
 • Środki trwałe - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych. Planowane zmiany w zakresie samochodów osobowych
 • Środki trwałe i wartości niematerialne
 • Środki trwałe w budowie
 • Środki trwałe w świetle nowego KSR nr 11, znowelizowanego KSR nr 5 oraz planowanych zmian w CIT w zakresie samochodów osobowych. Środki trwałe oraz umowy leasingowe - ujęcie bilansowe, podatkowe i MSR-y
 • Technika sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - warsztaty
 
 • Akcja: Zdrowie przy biurku! Proste sposoby i techniki do zastosowania od zaraz - czyli jak zadbać o kręgosłup,
  wzmocnić siły witalne i wygrać ze stresem
 • E-Korespondencja. Jednodniowy intensywny kurs komputerowy dla pracowników biurowych
 
 • Archiwizacja dokumentacji aktowej i technicznej w wersji papierowej i elektronicznej
 • Czas pracy kierowców. Aktualny stan prawny i rozwiązania stosowane w ramach kontroli przez ITD oraz PIP
 • Czas pracy w praktyce
 • Czas pracy. Ekonomiczne zarządzanie czasem pracy w nowoczesnej firmie
 • Dodatkowe umowy o pracę – czyli jak zabezpieczyć interes pracodawcy?
 • Delegacje i podróże służbowe
 • Delegacje krajowe i zagraniczne
 • Dokumentacja pracownicza w praktyce – jak prawidłowo dokumentować zatrudnienie w kontekście zmieniających się przepisów Prawa Pracy
 • Efektywne wynagradzanie w jednostkach samorządowych. Prawne metody racjonalizacji systemów wynagradzania
 • Lista płac od A do Z - nowości, kontrowersje i korekty
 • Mobbing, dyskryminacja, stalking, molestowanie - profilaktyka, przeciwdziałanie i redukcja skutków tych zjawisk. Odpowiedzialność ekonomiczno-prawno-formalna pracodawcy. Strategie rozstrzygania sporów i konfliktów personalnych w przedsiębiorstwie
 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy - warsztaty dla zaawansowanych
 • Obsługa Programu Płatnik - kurs podstawowy - warsztaty komputerowe
 • Planowanie i rozliczanie czasu pracy
 • Planowanie i rozliczanie czasu pracy i urlopów - warsztaty dla menedżerów i specjalistów do spraw personalnych
 • Płace dla zaawansowanych - warsztaty praktyczne
 • Praktyczne przykłady i zasady rozliczania składek z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, funduszu pracy, funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych i funduszu emerytur pomostowych
 • Prawo Pracy - zmiany i kontrowersje
 • Prawo pracy. Nawiązanie, rozwiązanie, treść umowy o pracę oraz czas pracy - ostatnie zmiany i aktualne problemy
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji a Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa jako ustawowy obowiązek pracodawcy
 • Rekrutacja pracowników - problemy prawne i ich interpretacje
 • Restrukturyzacja i elastyczność zatrudnienia w nowoczesnym przedsiębiorstwie
 • Rozliczanie cudzoziemców i delegowanie pracowników za granicę
 • Strategia pozytywnej współpracy i zasady prowadzenia sporu zbiorowego pracodawcy ze związkiem zawodowym - aspekty prawne
 • System emerytalny - ostatnie zmiany
 • Świadczenia na rzecz prcowników w świetle PIT, CIT i VAT
 • Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian
 • Urlopy dla pracowników od A do Z
 • Ustalanie prawa, roszczenia i wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
 • Wybrane zagadnienia z zakresu przyznawania i wypłaty emerytur i rent z zakładu ubezpieczeń społecznych
 • Wynagrodzenia od podstaw - ćwiczenia praktyczne, Naliczanie listy płac, dokumentacja składek ZUS, rozliczanie z US
 • Wynagrodzenie za czas choroby oraz zasiłki z ubzpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - warsztaty praktyczne
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2012 r. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń pracowniczych
 • Zasady optymalizacji (planowanie i rozliczanie) systemu równoważnego czasu pracy
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom i rozliczania składek w oparciu o praktyczne przykłady
 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i delegowanie pracowników w ramach swobody świadczenia usług
 
 • Budowa i zarządzanie efektywnymi systemami wynagradzania
 • Controlling personalny – warsztaty komputerowe
 • Employer Branding
 • HRM - Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Interview - psychodiagnoza personelu metodą deep hide. Analiza jawnych i ukrytych predyspozycji i umiejętności kandydata
 • Jak zmotywować pracownika poprzez system wynagrodzeń? Wynagrodzenia - system i narzędzia oraz aspekt prawny
 • Menedżer HR jako coach
 • Nowoczesne zarządzanie szkoleniami w firmie
 • Opis i metody wartościowania stanowisk pracy
 • Performance Management - Zarządzanie efektywnością organizacji
 • Prawne aspekty procesów HR: rekrutacja i selekcja pracowników, prawne aspekty ocen pracowniczych, rozwój pracownika, dobra osobiste pracowników, dyskryminacja i mobbing, monitoring pracowników, procesy restrukturyzacyjne
 • Projektowanie motywacyjnego systemu ocen okresowych pracowników (SOOP)
 • Przeprowadzanie rozmów oceniających
 • Rekrutacja i selekcja personelu
 • System Ocen Okresowych Pracowników (SOOP) Projektowanie, wdrażanie i wykorzystanie do prawidłowego zarządzania Organizacją i rozwojem pracowników
 • System Ocen Okresowych Pracowników (SOOP). W jaki sposób system ocen może poprawić motywację pracowników? Efektywne wdrażanie i prowadzenie rozmów oceniających
 • Systemowe motywowanie pracowników
 • Talent Management - Zarządzanie talentami
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Zarządzanie projektami HR
 • Zarządzanie szkoleniami (m.in. Model ROI, ocena szkoleń na bazie Modelu SEB/SEA i badanie benchmarków efektywności szkoleń na bazie Modelu T&D Integrity)
 • Zarządzanie szkoleniami. Tworzenie polityki szkoleniowej w organizacji
 
 • E-Korespondencja. Jednodniowy intensywny kurs komputerowy dla pracowników biurowych
 • E-Korespondencja. Zaawansowany trening prowadzenia służbowej korespondencji elektronicznej w firmie, biurze, organizacji- warsztaty komputerowe
 • Excel - automatyzacja pracy z dużą ilością danych
 • Excel w praktyce finansowej - warsztaty komputerowe
 • Excel w analizie finansowej
 • Excel w Działach Kadr i HR
 • Microsoft Access - poziom podstawowy
 • Microsoft Access - poziom średni
 • Microsoft Access - poziom zaawansowany
 • Microsoft Excel - poziom zaawansowany
 • Microsoft Excel dla średniozaawansowanych
 • Microsoft Outlook dla średniozaawansowanych
 • Microsoft PowerPoint 2007/2010/2013. Poziom średniozaawansowany
 • PowerPoint oraz Excel – analiza danych i ich prezentacja
 • Visual Basic for application (excel) dla analityków i controllerów finansowych - warsztaty komputerowe
 • Analiza danych i tabel przestawnych w programie MS Excel - warsztaty komputerowe
 
 • Profesjonalny Office Manager
 • Szkoła Profesjonalnej Asystentki i Sekretarki. Prawa Ręka Szefa - 6 kluczowych umiejętności. Certyfikowany 2-dniowy kurs zakończony egzaminem
 • Prawa ręka szefa 1. Profesjonalny i praktyczny trening umiejętności zawodowych dla Asystentek, Asystentów i Sekretarek
 • Prawa ręka szefa 2. Sekretarka operacyjna: poufność informacji, bezpieczeństwo sekretariatu i firmy, postępowanie w sytuacjach awaryjnych oraz blok umiejętności medialnych.
 • Prawa ręka szefa 3. Prawo dla Asystentek, Sekretarek i Pracowników Biur Zarządu. Tworzenie i archiwizacja dokumentacji, Umowy handlowe, Prawo Pracy
 • Prawa ręka szefa 4. E-korespondencja. Trening prowadzenia służbowej korespondencji elektronicznej - warsztaty komputerowe
 • Prawa ręka szefa 5: Zaawansowane wykorzystanie komputera w pracy profesjonalnej Asystentki/ Sekretarki - zarządzanie danymi, MS Office, arkusz kalkulacyjny MS Excel oraz MS PowerPoint
 
 • Bezpieczeństo dokumentacji w przedsiębiorstwie (m.in.. Ochrona danych, tajemnica przedsiębiorstwa, informacje niejawne)
 • Biuro Zarządu - prawo i dokumentacja
 • Jak korzystać z ekspertów zewnętrznych? O ekspertach pod kątem biznesu, ekspert zewnętrzny-koszt czy zysk, rzemieślnik czy
  wizjoner? Kompetencje i ochrona firmy, uwarunkowania prawne i organizacyjne
 • Jak usprawnić proces zakupu? Nowe koncepcje działania w ramach jednolitego rynku europejskiego
 • Kodeks spółek handlowych od A do Z
 • Negocjacje i metody wyliczania odszkodowań i wynagrodzeń przy ustalaniu służebności przesyłu
 • Nieruchomości w przedsiębiorstwie. Obrót, dzierżawa, najem
 • Ochrona danych osobowych w działaniach marketingowych z uwzględnieniem RODO
 • Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji państwowej z uwzględnieniem RODO. Praktyczne stosowanie – warsztaty
 • Praktyczna analiza pułapek i błędów w umowach handlowych. Konsekwencje niekorzystnych sformułowań i brak koniecznych
  uregulowań, niebezpieczeństwa w formułowaniu bazy dostaw wg Incoterms, pułapki wynikające z Konwencji CISG i innych
 • Praktyka w zawieraniu umów handlowych w obrocie krajowym i międzynarodowym w oparciu o prawo polskie i zagraniczne
  (niemieckie, anglosaskie). Studium i analiza przypadków
 • Praktyka zawierania umów w sferze zakupów wg aktualnego stanu prawnego
 • Prawo dla menedżerów. Ryzyko korporacyjne, handlowe, pracownicze. Zabezpieczenia, wykładnia i orzecznictwo Sądu Najwyższego
 • Prawo energetyczne - ustawa nowelizująca obecne PE, implementacja postanowień III Pakietu Energetycznego
 • Prawo spółek w systemie prawa cywilnego i anglosaskiego. Bezbłędne czytanie i tłumaczenie dokumentacji korporacyjnej, różnice,
  specyfika i rozbieżności terminologiczne
 • Skuteczne zabezpieczenie wierzytelności i windykacja neleżności w praktyce
 • Tworzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji w spółce akcyjnej
 • Umowy i kontrakty cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
 • Umowy prawno-finansowe w języku angielskim: analiza, zagadnienia językowe i sporządzanie dokumentów. Warsztaty praktyczne
 • Windykacja należności w branży wod-kan i energetyce
 • Windykacja. Prawne aspekty skutecznego zabezpieczenia i odzyskiwania należności

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE