Michał Kanarkiewicz Strategie szachowe Mistrzów
w biznesie Powerspeech
+ symultana szachowa
ARTUR B. CHMIELEWSKI naukowiec, konstruktor sond kosmicznych,
syn Papcio Chmiela
Opowie o:
Jak funkcjonuje NASA? Realizacja trudnych projektów
Technologia teraz i w przyszłości
Jak budować zespoły bardziej efektywne?
Bazy na Księżycu i Marsie
Tylko u nas!
Szkolenia/doradztwo/coaching z prof. Markiem Kochanem - Komunikacja kryzysowa
- Wystąpienia live + prezentacje ze slajdami
- Storytelling w zarządzaniu i komunikacji
- Kreowanie dobrego wizerunku
- Erystyka w mediach i kontakcie live
- Perswazja
- Autoprezentacja, wystąpienia w mediach
- Debaty, panele
Video MP4 Zobacz szczegóły volume_off Włącz dźwięk Video YT

Wirtuozeria komunikacji i współpracy. Niezwykły, autorski warsztat Piotra Sutt’a

 

“Efekt pracy dobrego zespołu to nie tylko wymierna produktywność, zewnętrzna kurtuazja i biznesowy wizerunek, o sile zespołu świadczy jego trwałość zgodność, atmosfera wzajemnego szacunku, efektywnośd pracy i przede wszystkim skuteczna realizacja założeń, zarówno tych obecnych jak i wybiegających w przyszłość”.

prof. dr hab. Piotr Sutt

Celem warsztatów jest implementacja współczesnej metody pracy zespołowej gwarantującej doskonałą  komunikację,  wewnętrzną  tolerancję,  partnerstwo  wdziałaniu  i  otwartości  na innowacje. W trakcie zajęć zostaną omówione, zaprezentowane i wdrożone umiejętności wyróżniające nowoczesnego menedżera:

–  pielęgnacja empatii,
–  zarządzanie różnorodnością,
–  czytelna i jednoznaczna komunikacja werbalna I niewerbalna
–  kreowanie zespołowego i własnego wizerunku,
–  przyjmowanie odpowiedzialności za siebie i zespół,
–  podejmowanie trudnych i natychmiastowych decyzji,
–  wiara w siebie i umiejętność motywacji współpracowników.

Wieloletnia praktyka kierowania zespołami artystycznymi, wielkimi orkiestrami, wykłady na międzynarodowych konferencjach naukowo-artystycznych i niezliczone koncerty na estradach całego świata, pozwoliły na wypracowanie metody dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem dyrygenta, solisty, pedagoga wielu laureatów światowych konkursów i szefa zespołów naukowych. System pracy orkiestr, dyrygentów i solistów oraz ich spektakularne sukcesy doskonale przekładają się na metody skutecznego zarządzania i zyskowne strategie firm.

Artysta musi doskonale opanować warsztat techniczny, skomplikowane dzieła wymagające ogromnej wirtuozerii, stres, tremę, koncentrację i co najważniejsze absolutny kontakt z odbiorcą sztuki. To przecież, najważniejsze cechy, jakimi powinien charakteryzowad się menedżer czy pracownik działający w zespole. Wykorzystując jedno z najciekawszych narzędzi świata muzyki – klasyczne instrumenty perkusyjne, instrumenty etniczne z Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej i Europy, doświadczenia odległych kultur i cywilizacji oraz arcydzieła największych kompozytorów, realizowane zajęcia pozwalają na praktyczne i rzeczywiste wdrożenie w życie istotnych umiejętności, kompetencji, oraz metod odnoszenia sukcesów.

Zajęcia przebiegają w twórczej atmosferze koncentracji i rozluźnienia, pracy i zabawy, ciszy i feerii dźwięków. W trakcie zajęć, każdy Uczestnik otrzymuje instrument pozwalający na wspólne tworzenie muzyki. Tylko czynny udział w warsztatach pozwala na doświadczenie oraz zrozumienie znaczenia omawianych umiejętności i wiedzy, dlatego też interaktywność obejmuje wszystkich uczestników biorących udział sesji.

Kolejnym istotnym elementem procedowanym w trakcie warsztatów jest komunikacja niewerbalna, jej znaczenie zarówno pod względem szybkości przekazu jak i uniezależnienia komunikatu od konotacji językowych. Jest to bardzo ważny element ułatwiający komunikację w kontaktach międzynarodowych wymagających doskonałej znajomości języków obcych.

Integracja grupy polegająca na koordynacji aparatu wykonawczego zespołu oraz znaczeniu jednostki, zarówno w kontekście pozycji wewnętrznego lidera, jak i członka sekcji. Wykorzystanie analogii działania zespołów roboczych do systemu pracy kameralnych zespołów muzycznych ułatwia adaptację i wdrażanie nowych pracowników do istniejących już systemów i sektorów.

Wartością dodaną opisywanych warsztatów jest zrozumienie znaczenia precyzji, perfekcji, samodyscypliny i zachowania procedur, jak również umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji oraz jej skutecznej realizacji.

Odniesienie do dziedzin sztuki wysokiej promuje normy świata kultury i międzynarodowego biznesu wysokiego szczebla. Zasady autoprezentacji, sztuki wypowiedzi, etykiety w kulturze oraz w biznesie stanowią osnowę scenariusza opisywanych warsztatów artystycznych.

Autor I prowadzący:

prof. dr hab. Piotr Sutt – perkusista – dyrygent – solista. Artysta koncertujący na najsłynniejszych estradach świata. Twórca autorskich projektów wykorzystywanych w biznesie i muzykoterapii interdyscyplinarnych projektów łączących sztukę muzyczną z osiągnięciami nauki i najnowszymi metodami zarządzania.

Juror wielu międzynarodowych konkursów i wykładowca renomowanych kursów mistrzowskich (USA, Meksyk, Włochy, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Słowenia, Litwa, Rosja).
Profesor zwyczajny – Kierownik Zakładu Perkusji Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, pedagog wielu laureatów światowych konkursów artystycznych, wieloletni pierwszy perkusista Polskiej Filharmonii Kameralnej.

Przez wiele lat działalności warsztatowej pracował i szkolił kadrę menedżerską m.in.: Volvo, Mercedes Benz, Toyota, Ikea, Coca- cola, PriceWaterhouseCoopers, Mazda, Philips, Philips Lighting, GlaxoSmithKline, Bank Millennium, PKO, Bank BGŻ BNP Paribas, EFL, Alstom, Henkel, Orlen, KGHM, Energa, Polkomtel, Centertel i wiele innych.Juror wielu międzynarodowych konkursów i wykładowca kursów mistrzowskich (USA, Meksyk, Włochy, Francja, Niemcy, Słowenia, Litwa, Rosja).

W 2007 roku wraz z Fundacją ISKIERKA na rzecz dzieci z chorobą nowotworową zainicjował powstanie Dziecięcej Orkiestry Onkologicznej, którą prowadzi do dnia dzisiejszego. Razem z podopiecznymi Fundacji nagrał 3 albumy płytowe z udziałem znakomitych artystów takich jak: Natalia Kukulska, Mika Urbaniak, Renata Przemyk, Raz Dwa Trzy, Me Myself And I, Artur Andrus, Javier Nandayapa i Artur Rojek.

W 2017 roku został uhonorowany medalem Gloria Artis za szczególne zasługi dla kultury.

*Zdjęcie nr 1 oraz film w reżyserii i wg scenariusza Piotra Sutta – źródło You Tube, prawa autorskie zdjęcia, scenografia i światło: Concordia DesignDZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE