Magdalena Malicka

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (magisterium), Sorbonne Nouvelle Paris III (magisterium, DEA), oraz studiów MBA MBA w dziedzinie zarządzania i marketingu przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej i Wyższej Szkole Handlowej HEC w Paryżu (Haute Ecole de Commerce).

W latach 1997-2000 pracowała w Fundacji Francja – Polska (FFP) przy Ambasadzie Francji w Warszawie (odpowiedzialna m.in. za PR i zarządzanie francusko – polską współpracą w zakresie szkolnictwa zawodowego i uniwersyteckiego oraz programami służącymi rozwojowi demokracji lokalnej w Polsce).

W latach 2000-2014 pracowała w jednym z największych wydawnictw prasowo-książkowych G+J Polska, będącego częścią międzynarodowego holdingu mediowego Bertelsmann.
W 2006 r. objęła stanowisko Prezesa Zarządu wydawnictwa, które piastowała przez 8 lat. W latach 2013-14 odpowiedzialna była za fuzję wydawnictwa G+J Polska i Hubert Burda Media Polska. W maju 2014 r. zakończyła karierę w korporacji, stawiając na rozwój swojej drugiej pasji zawodowej jaką jest coaching i rozwój osobisty.

Od 2008 r. jest Master Life & Business Coachem, od 2011 r. Coachem Supervisorem, trenerem i mówcą motywacyjnym; wykłada na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Zasiadała w Zarządzie Izby Wydawców Prasy, w Radzie Programowej firmy doradczo-szkoleniowej, należała do grona menadżerów CEO Round Table by Nail International oraz stowarzyszenia kobiet biznesu Leadershe.

Jest członkiem stowarzyszenia EMCC (European Mentoring and Coaching Council), elitarnej międzynarodowej organizacji YPO (Young President’s Organization), zasiada w Radzie Fundacji Koźmińskich.

Od 20 lat występuje publicznie dla grup do 1500 osób (w ciągu roku kilkadziesiąt wystąpień dla grup powyżej 100 osób). 

Dziennikarz – publicysta, autor kilkuset tekstów z zakresu biznesu (m.in. GW, Rzeczpospolita, Newsweek, Gazeta Prawna, Manager), współpracuje jako  dziennikarz z TVN, RMF FM, TVP, współtwórca pierwszych w Polsce Studiów Public Relations, gościnnie wykłada na 12 uczelniach w Polsce (m.in. UJ, UW, UŚ, AE w Krakowie i Katowicach, WSNS), nurek – Master Scuba Diver, przewodnik górski – od 22 lat przewodnik beskidzki III klasy, hipnotyzer – w Towarzystwie Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą. Autor kilkuset artykułów i kilku książek, w tym bestsellera Psychologia Zmiany. Nagrody branżowe: Ostre Pióro BCC, Proton 2011.

Jego siłą jest:

 • wykorzystanie osobistych kontaktów z takimi osobami jak Robert Cialdinii, Stephen R. Covey, Philip Kotler, Chan Kim, Meredith Balbin, Tom Peters i inni,
 • dopasowanie posiadanej wiedzy i techniki wystąpień do firmy, grupy i potrzeb,
 • wykorzystanie dużej dynamiki, technik hipnozy i aktywizacji dużych grup.

Wcześniejsze doświadczenia w zakresie wystąpień: 

Start – 1992 – Festiwal Reklamy Cracfilm – przez 6 lat prowadzenie Festiwalu, własne bloki merytoryczne, prowadzenie Gal dla 1500 osób.
Wystąpienia na największych w Polsce Kongresach, Konferencjach i Seminariach z zakresu Reklamy, Przywództwa, PR, Mediów, HR – łącznie kilkaset wstąpień

Wystąpienia merytoryczne na wyjazdach integracyjnych i konferencjach krajowych i zagranicznych na zaproszenie firm dla grup 100-500 osobowych (m.in. Bank BPH, Centertel, Novartis, Toyota Bank Polska, Allianz, Doehler Polska, ING Bank Śląski, Novartis, Nobel Biocare Polska, Vision Express, Sokołów SA, PepsiCo., Pekao SA, CDM Pekao, Polska Telefonia Cyfrowa, KGHM, Grupa LOTOS SA, PKO BP SA., Opel, BZ WBK, PKO BP.

Od ponad 20 lat związany z branżą teleinformatyczną. Przez ostatnie 4 lata wiceprezes przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego Exatel S.A. oraz NOM Sp. z o.o..Wcześniej: wiceprezes Telewizji Polskiej SA, prezes CL City SA (softwarehouse) i Edison SA (telekom). 

Dyrektor w spółkach Prokom Investment S.A., Prokom Internet S.A. Prokom Software S.A. oraz ComputerLand S.A..W administracji rządowej dyrektor Gabinetu Ministra Łączności oraz Biura Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej. Członek Rad Nadzorczych m.in.: Energotel S.A., NOM Sp. Z o.o., Edison S.A., Koma S.A., SPIN S.A., Elterix S.A., Milmet S.A., Famur S.A , Internet Sp. z o.o. 
Z wykształcenia mgr inżynier elektroniki o specjalności radiokomunikacja (absolwent Wydziału Elektrycznego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni). Uczestnik kursów podyplomowych The Craig School of Business Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, a także Podyplomowych Studiów Zarządzania Finansami w Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jako ekspert doradza wysokiej kadrze menedżerskiej z zakresu skutecznego przywództwa, komunikacji, zarządzania zmianą, tworzenia i wdrażania strategii. Pracuje z kluczowymi klientami BTI, m.in. Citi Group, Kredyt Bank, RBS, AVIVA i in. Prowadzi projekty z zakresu interim management. 

Pracował w TVP, gdzie kierował największym w Polsce programem informacyjnym, jakim są “Wiadomości”. Kierował też “Teleexpressem”. 
Był przewodniczącym komisji ds. standardów dziennikarskich w TVP. Wcześniej wiele lat spędził w BBC, gdzie zaczynał jako korespondent, a potem stworzył i prowadził oddział BBC w Polsce. 
Uczestniczył w powstaniu Radia TOK FM. Wychował całe pokolenie dziennikarzy – wielu z nich to dzisiaj prezenterzy, reporterzy i szefowie redakcji w prasie, radiu i telewizji. Pełnił też funkcję Executive Director w jednej ze światowych firm headhunterskich tzw. Wielkiej Piątki, gdzie rozwijał praktykę FMCG i poszukiwał członków zarządów dla międzynarodowych firm działających na rynku Europy Środkowej i Wschodniej. Jest członkiem zespołu strategicznego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 
Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie oraz w Państwowej Wyższej Szkole Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu dziennikarstwa telewizyjnego. 
Współautor “Biblii Dziennikarstwa” (Znak). Zasiada w Radach Nadzorczych firm A.Blikle oraz Transfer Learning Solution.

 

An expert in advising top management in the area of efficient communications leadership, change management as well as creating and executing strategies. He works with key BTI clients, as Citi Group, Kredyt Bank, RBS, AVIVA and others. He also leads interim management projects.
He worked in the Polish Television where he led “Wiadomości” and “Teleexpress”, the biggest Poland’s information programs. He was the chairman of the Journalism Standards Committee of the Television. In his earlier years he worked several years in BBC where he created and led the BBC division in Poland.
He was cofounder of TOK FM radio station. He educated a generation of journalists, many of whom nowadays hold senior positions in the media. He also was an  Executive Director in one of world Top 5 headhunting companies where he developed FMCG sector and recruited members of boards for international companies active in CEE markets. He is a member of a strategic team of the National Broadcasting Council.
He is a lecturer at the Warsaw School of Economics in Warsaw and National Television and Theatre School in Łódź, Poland where he gives TV journalism classes. Co-author of the “Journalism Bible”. 
A member of the management board of A. Blikle and Transfer Leading Solution companies.

 

Competence aras:

Leadership
Change management
Working with strategies
Engagement building 

Profesor zwyczajny ekonomii, kierownik katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki bankowości i audytu strategicznego (ostatnie publikacje książkowe to między innymi Wealth management, Bankowość dla bogatych (współautor), Warszawa, 2010, Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy (współautor), Warszawa, 2010, Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach zdrowotnych (współautor), Warszawa, 2011). Krzysztof Opolski jest autorem kilkudziesięciu publikacji książkowych i artykułów naukowych. 

Krzysztof Opolski poza dorobkiem naukowym i dydaktycznym posiada duże doświadczenie praktyczne w obszarze zarządzania i doradczym. W latach 1991-1998 sprawował funkcję dyrektora zarządzającego i Prezesa zarządu firmy doradczo-szkoleniowej OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, w latach 1995-1997 oraz 2002-2005 był członkiem Rady Nadzorczej RUCH SA, w latach 1996-1999 był prorektorem Wyższej Szkoły Bankowości, Finansów i Zarządzania w Warszawie.
W latach 1997-2000 był ekspertem w Departamencie Polityki Zatrudnienia i Wynagrodzeń Banku PKO BP, w latach 2005-2006 był członkiem zespołu doradców ekonomicznych Premiera RP a w latach 2009-2010 szefem zespołu doradców strategicznych Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jest członkiem Kapituły Konkursu „Teraz Polska”, a także członkiem międzynarodowego konsorcjum badawczego CHER (Consortium for Higher Education) w Kassel (Niemcy). Krzysztof Opolski jest również ekspertem i komentatorem radiowym i telewizyjnym w licznych programach o tematyce ekonomicznej (TVN CNBC, Polsat, TV Biznes, Program 1 Polskiego Radia itp.). 
Był współautorem programów ekonomicznych w TVP („Ekonomiczny Kalejdoskop Jedynki”, „Z Euro w kieszeni”). W latach 2006-2013 czlonek RadyNadzorczej CitiBANK Handlowy, a w latach 2009-2012 czlonek Rady NaDzorczej Axa POLSKA. Redaktor naczelny pisma Ekonomika i Organizacja przedsiębiorstwa. 

Dziennikarz ekonomiczny, manager i konsultant biznesowy w zakresie zarządzania mediami, komunikacji wewnętrznej w korporacjach i komunikacji strategicznej. Dyrektor Zarządzający sementu Biznes I Finanse w Grupie Onet – RAS Polska. Twórca, Redaktor Naczelny i Dyrektor TVN CNBC (2007 – 2013), wcześniej twórca i Szef Redakcji Biznesowej TVN24 (2001 – 2007). Laureat wielu nagród, między innymi Kisiela, Fikusa i Grand Press (2006). Absolwent Advanced Management Program IESE Business School i Nauk Politycznych UW. Autor licznych, wielokrotnie nagradzanych formatów telewizyjnych, w tym popularnego przez wiele lat magazynu Firma. 
Managing Director of Business & Finance Segment at Onet – RAS Poland. Previously Business Consultant (Corporate Internal Communication, Strategic Communication and General Management in Media – Aug. 2013 – Feb. 2016). Creator, Head of Slider and Managing Director of franchise TV business slider channel TVN CNBC (2007 – 2013). Head of Business Desk of the first slider channel in Poland, TVN24 (2001 – 2007). Multi award winning journalist (incl. Kisiel, Fikus and Grand Press awards in 2006). IESE Business School alumnus (Warsaw AMP 2009) and MSc Political Science Warsaw University. Author of multiple TV formats, including Firma (TVN24 2003 – 2009). 

Rozszerzone, wybrane tematy/ obszary wystąpień:

1. Zmiana: jak modny straszak zamienić w źródło sukcesu?
Wciąż słyszymy, że wszystko się zmienia i to dużo szybciej niż kiedyś. Zmiany w biznesie, zmiany w polityce, zmiany społeczne. Ale… czy rzeczywiście są na to jakieś dowody? Przecież wszystko zmienia się od zawsze? Czy rzeczywiście Zmiana zmieniła swój charakter? A jeśli tak – to co z tego wynika dla mnie? Dla mojej rodziny, dla mojej firmy? Jak coś z czym trzeba się pogodzić, zamienić na coś, z czego można skorzystać?

2. Jak pokonać wroga, który nazywa się INNOWACJA?
Od Komisji Europejskiej, przez rządy, profesorów zarządzania, różnorakich guru biznesu aż po dziennikarzy: wszyscy chcą innowacji i z entuzjazmem pokazują jej efekty… w postaci sukcesu tych, którzy ją wprowadzili. Ale co z tymi, których model biznesowy został zaatakowany? Kto i dlaczego traci na innowacjach? I jak się przygotować na atak innowatorów – tak by wyprzedzić ich uderzenie?

3. Innowacja: Trzy powody, dla których musisz ją praktykować.
To się może stać na wiele sposób, ale trzy z nich są najbardziej prawdopodobne: pojawi się produkt prawie taki sam jak Twój, ale robiony dużo taniej. Usługi, które świadczysz ich adresaci zaczną sobie świadczyć sami. Specjaliści, których zatrudniasz odkryją, że nie jesteś już im potrzebny jako platforma do zdobywania klientów – więc pozakładają własne firmy i bez Ciebie będą świadczyć usługi Twoim dotychczasowym klientom. Jak to możliwe? Raczej prędzej, niż później, pojawi się technologia, która zakłóci funkcjonowanie Twojego biznesu (Disruptive technology). Kogo to już spotkało i jak się to skończyło? Jakich objawów wypatrywać i jak uciec… z mrocznej strony wykresu cyklu życia firmy? 

4. Moja firma i jej komunikacja: jak tysiące możliwych scenariuszy zamienić w jeden, zwycięski?
Automat do gier hazardowych (popularnie zwany jednorękim bandytą), w minimalnej wersji wyposażony jest w 3 bębny po 20 pozycji. Daje to 8 tysięcy możliwych kombinacji. Ciężko założyć, że jeśli zaczniemy grać, rzeczywiście uda nam się wygrać. Z komunikacją jest podobnie. Wystarczy 5 agencji w przetargu, 5 strategii marketingowych do wyboru, 5 modeli media mix, 5 różnych kreacji reklamowych i 5 różnych złożeń budżetowych… i mamy 3125 możliwych kombinacji. A w biznesie nie ma miejsca na rzucanie kostką – trzeba podejmować świadome decyzje. Porozmawiajmy, jak zredukować niepewność…

5. Współczesne media: poszukiwania zaginionej misji 
Choć większość współczesnych od zawsze narzeka, że dziś to już nie jest to, co było kiedyś – w przypadku współczesnych mediów poczucie niekorzystnej zmiany wydaje się szczególnie uzasadnione. Media profesjonalne zagubiły gdzieś swoją misję. Media społecznościowe do żadnej misji nie dorosły – co pokazały wyraźnie ostatnie wybory w USA. A bez mediów, wolnych, niezależnych i obiektywnych, trudno sobie wyobrazić wolny, demokratyczny świat. Co się stało z mediami, jakie siły rządzą zachodzącymi w nich przemianami i czym to wszystko może się skończyć? 

6. Myśl o swojej pracy jak biznesmen: kreacja wartości jako najbardziej opłacalny koncept biznesowy
Praca – część życia, której poświęcamy co najmniej tyle czasu, sił i energii, co Rodzinie – na ogół nie daje nam aż tyle satysfakcji, ile byśmy chcieli. A też nie zawsze mamy pomysł, jak spowodować, by współpracownicy i szefowie byli z nas naprawdę zadowoleni. Często mamy w pracy robić biznes a stajemy się zwykłymi administratorami. A gdyby tak… zmienić perspektywę? Gdyby zacząć koncentrować się nie na tym, co uzyskujemy, ale na tym, co mamy do zaoferowania? Nastawmy się na KREACJĘ WARTOŚCI. Co to jest i jak to zrobić – rozmowa o najważniejszych założeniach.

Dziennikarka, pisarka, publicystka i felietonistka. Laureatka Wiktora dla osobowości telewizyjnej i "Złotego królika" Playboya. Prowadziła takie programy jak m.in. „Męski striptiz”, „Tabu”, „Mieszane uczucia”, "Gorączka" i „Ona i on”, w którym rozmawiała tylko z mężczyznami, politykami, aktorami, sportowcami. Napisała wspólnie z Krystyną Koftą książkę "Harpie, piranie" i anioły”. Jest autorką książki "Siostrzane uczucia" i książki dla dzieci "Serce na sznurku". Dwie książki: „188 dni i nocy” oraz „Między wierszami” napisała wspólnie z Januszem L. Wiśniewskim, a najnowszy bestseller „Kuba” z Jakubem Błaszczykowskim. Obecnie jest redaktor naczelną miesięcznika „Pani” oraz prezesem Fundacji Ludzki Gest Jakub Błaszczykowski.

Wybrane tematy wykładów/ obszarów:

Siła jest kobietą – pochwała wartości wg Małgorzaty Domagalik
– czyli jak kobieta ma się spełniać w różnych rolach, które ma we współczesnym świecie.

Chwilozofia życia – czyli o codzienności ubranej w doznania
– o tym jak żyć pełną jakością życia, jak się spełnić w życiu, pracy, miłości.

Sport i biznes – to gra kontaktowa
– o sile charakteru, motywacji i uporze w dążeniu do celu jakim jest spełnienie zawodowe na motywach książki Kuba.Autobiografia.

Psycholog, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna European Association for Cognitive and Behavioural Therapies oraz certyfikowana Terapeutka Poznawczo-Behawioralna nr 129 Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, trener, dydaktyk, doradca zawodowy i osobisty, publicystka oraz autorka poradników psychologicznych. Specjalizuje się, między innymi, w treningach i terapii wspierającej osoby o zaniżonej samoocenie oraz w doradztwie zawodowym i szkoleniach psychologicznych dotyczących efektywności zawodowej. Jako terapeuta wspiera klientów w procesie zmiany i dążenia do samoakceptacji, pewności siebie oraz równowagi i harmonii psychofizycznej.
Od kilkunastu lat prowadzi warsztaty z zakresu rozwoju zawodowego, mediacji i negocjacji, psychologii biznesu, zarządzania zespołem i interwencji kryzysowej. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu treningów rozwoju osobistego i zawodowego oraz wykładów i szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji osobowościowych, w tym medialnych.
Do tej pory z jej szkoleń skorzystały takie marki, jak: Mercedes-Benz Polska, BRE Bank, McDonald’s Polska, McKinsey&Company, IBM, PKN Orlen S.A.
Dodatkowo występuje jako ekspert w licznych programach tv oraz audycjach radiowych, prowadzi własne programy telewizyjne, jest autorką wielu artykułów i poradników psychologicznych.
Maria jest propagatorką filozofii pozytywnego myślenia: Pokochaj siebie a świat pokocha Ciebie. Prywatnie szczęśliwa mama Adasia, z powodzeniem godząca rozwój zawodowy z samorealizacją osobistą.

Dziennikarka, matka, miłośniczka życia. W mediach obecna od 1992 roku. Najpierw radio, następnie telewizja. Prowadziła główne wydanie Wiadomości TVP oraz program Dziś Wieczorem w TVP Info. Autorka trzech książek: "Pokolenie '89", "Kto pyta, nie błądzi", "Niedziela bez Teleranka". Mistrzyni Mowy Polskiej 2010. Pracuje ze studentami dziennikarstwa, bierze udział w projektach naukowych i akcjach społecznych. Optymistka i pozytywistka z przekonania.

Doświadczony konsultant, trener i coach. Psycholog i socjolog. Wiedzę i doświadczenie zdobywała min. W University of South Carolina i Cornell University w USA. Od wielu lat realizuje projekty doradcze: diagnozę kultury organizacyjnej, wspierania kadr menedżerskich w procesie zarządzania zmianą oraz programy rozwoju umiejętności przywódczych i kompetencji kierowniczych. Jako coach pracuje indywidualnie z menedżerami na poziomie executive. Posiada certyfikat „Art & Science of Coaching” wydany przez Erickson College International, certyfikat Racjonalnej Terapii Zachowań i Praktyka NLP oraz doradcy coachingu zespołowego "Action Learning". 

Od 2006 roku psycholog biznesu,  doradca biznesowy, mediator specjalizujący się w zarządzaniu zmianą oraz w psychologii przyszłości. Pomaga ludziom i firmom w zmianach ze szczególnym naciskiem na rozwój mentalności menadżerów i pracowników. Prowadząc firmę zarządza ośmio-osobowym zespołem, dzięki czemu cały czas kontakt z realiami zarządzania, sprzedaży, marketingu. Twórca metodologii i filozofii zarządzania zmianą Change Value Process (CVP). Wykłada na wyższych uczelniach: SGH oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Prowadzi bloga o psychologii przyszłości, gdzie analizuje jak technologia i biznes wpływają na człowieka i jak człowiek będzie się odnajdywał w zmieniającym się świecie. Zapraszany jako ekspert do mediów: TVN, TVP, Polsat, Polskie Radio, Forbes, Gazeta Prawna. Pasjonat kina, planuje w ciągu 5 lat rozwinąć się jako producent filmowy i tworzyć filmy o człowieku w biznesie i w przyszłości. Inspirują go takie filmy jak Incepcja czy Billions. Pracował dla kadr zarządzających m.in. z takich firm jak Śnieżka, Samsung, Orange, Smyk.

Prezes Virgin Mobile Polska, CEO Virgin Mobile CEE. W Virgin Mobile Polska od czerwca 2015 roku.
Ukończyła studia MBA we francuskim INSEAD, Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie oraz Akademię Muzyczną w Katowicach. Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym, przez większość tego okresu związana z sektorem telekomunikacyjnym. Przedsiębiorca i inwestor.

W trakcie swojej kariery zawodowej była m.in. Dyrektorem Wykonawczym ds. Strategii, Rozwoju i Oferty Hurtowej w Telekomunikacji Polskiej, Prezesem Zarządu PTK Centertel (operator sieci Orange), Członkiem Zarządu ds. Sprzedaży w PKN Orlen, Prezesem Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Prowadziła niezależną działalność doradczą i inwestycyjną. Pełniła również funkcje członka rad nadzorczych takich spółek jak PZU, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, ABC Data, Orlen Deutschland oraz PGNiG Norway (PGNiG International).

Graduate of INSEAD in Fontainebleau (EMBA), National School of Public Administration in Warsaw and Academy of Music in Katowice. Manager with over 20 years of experience, with majority of this time in telecommunications sector. Entrepreneur and investor. During her career she held executive positons such as: Executive Director of Strategy, Development and Wholesale in Telekomunikacja Polska (TP SA), President and CEO in PTK Centertel (Orange), Chief Sales and Logistics Officer in PKN Orlen and President and CEO in PGNiG. She has also run her own investment and consultancy company and was previously a member of the Supervisory Board of i.e. PZU, KDPW, ABC Data, Orlen Deutschland and PGNiG International.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Organizacja i Zarządzanie. Stypendystka rządu kanadyjskiego w programie Master of Business Administration  dla pracowników naukowych na Universite du Quebec w Montrealu. Stażystka L'Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Paris w obszarze strategii komunikacji instytucji z otoczeniem. Odbyła staże naukowe w Londynie (Tack Training International) w zakresie marketingu i negocjacji handlowych oraz warsztaty w zakresie budowania wartości firmowych i wdrażania zmian organizacyjnych w Paryżu (Stratelium).

Jest doświadczonym trenerem, prowadzącym zajęcia w dziedzinie zarządzania dla menedżerów. Jako jedna z pierwszych osób w Polsce, na początku lat 90-tych specjalizowała się w szeroko pojętym obszarze ZARZĄDZANIA ZMIANĄ. Tworzy długofalowe projekty rozwojowe dla kadry zarządzającej. Jako konsultant i coach przeprowadza firmy i ludzi przez zmiany strukturalne i organizacyjne. Realizuje cykle szkoleniowe, wspierające różnorodne cele biznesowe. Jej pasją zawodową jest podkreślanie znaczenia sprawnego wykorzystania narzędzi komunikacji w zarządzaniu ludźmi i procesach wdrażających zmiany organizacyjne.

Stale współpracuje z EY Academy of Business w zakresie prowadzenia szkoleń dla firm w dziedzinie zarządzania. Współpracuje także ze Szkołą Główną Handlową, Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie prowadzenia zajęć na menedżerskich studiach podyplomowych.

Wybrane działania zawodowe:

 • Przeprowadzenie warsztatów w obszarze zarządzania dla kluczowych menedżerów w firmie (m.in. dla Tauron, EuropolGaz, McDonald’s Polska, PSA Finance, BNP Paribas, Poczta Polska, BMW Polska, PFRON, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Elester PKP, Suez Polska, Toyota Motor Poland, Kemira, Orlen Upstream, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie).
 • Stworzenie i realizacja programu warsztatów dla kadry kierowniczej w zakresie zarządzania zmianą organizacyjną (m.in. dla: mBank, Pomorska Spółka Gazownictwa, PGNiG, Nationale Nederlanden, PKO BP S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Aspecta Życie-Gerling, , BGŻ S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, ZUS, Provident, Warta S.A., BNP Paribas, Grupa SUEZ).
 • Doradztwo organizacyjne i coaching menedżerski w projektach zmian organizacyjnych (dla Suez Polska, Gedeon Richter, mBank, Polska Spółka Gazownictwa, home.pl).
 • Stworzenie i realizacja programu szkoleń doskonalącego komunikację wewnętrzną i współpracę w zespołach (dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Warta S.A., CBRE, Sephora, Suez Polska, PLAY, Generali, IBM Polska, PKO BP S.A).
 • Stworzenie i realizacja projektu szkoleń, wspierających powstanie sieci dealerskiej Lexus Polska.
 • Realizacja projektu budowania wartości firmowych (dla Lexus Polska, mBank).
 • Stworzenie i realizacja programu szkoleń i systemu certyfikacji w zakresie sprzedaży flotowej (dla Toyota Motor Poland, Hyundai, PolmotAuto).
 • Assessment i coaching dyrektorów handlowych w obszarze zarządzania zespołem sprzedaży (dla BMW Polska, AON Hewitt, Suez Polska).
 • Przeprowadzenie projektu doskonalenia umiejętności w dziedzinie kontaktów z mediami przedstawicieli instytucji wdrażających Europejskiego Funduszu Społecznego (dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).
 • Przygotowanie zarządów firm i instytucji do tworzenia wizerunku organizacji i kontaktów z mediami (dla m.in.: Kler S.A., GlaxoSmithKline, British Council, GlobeTradeCenter, Neinver Polska, Carrefour, Ministerstwo Finansów, Partner Finansowy, Orlen).
 

Trener biznesu, executive coach i przedsiębiorca. Absolwent socjologii i psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Znakomity praktyk z zakresu zarządzania strategią. Skaluje i optymalizuje modele biznesowe. Wdraża w biznesie licencjonowane gry symulacyjne. Prelegent licznych konferencji i seminariów. Obecnie wykłada coaching na SGH.

Uczył się i współpracował z: Aleksiej Sitnikow (NLP), Anthony Robbins (Motywacja), Marshall Goldsmith (Coaching), Wojciech Eichelberger (Stres). W praktyce wykorzystuje doświadczenie współpracy z Tonym Buzanem (Szybkie Czytanie), Brianem Tracy (Psychologia Biznesu i Sprzedaży).

Od 1988 roku popularyzator technik pracy umysłowej (szybkie uczenie się: reguły treningu pamięci, technik notowania, zasady nauki szybkiego czytania i efektywnego studiowania) opartych o koncepcje angielskiego psychologa Tonego Buzana, w tym szczególnie programu „Use Your Head” (Rusz Głową).

Założyciel jedynej w Polsce Akademii Szybkiego Czytania (’96). Inicjator i organizator Mistrzostw Polski w Szybkim Czytaniu (8 edycji). Założyciel i Dyrektor Instytutu Metod Edukacji IMPULS. Od 1988 roku przeszkolił ok. 300 000 osób. Prowadził projekty dla ponad 5000 firm, w tym coaching dla ponad 3000 osób. W latach 1992-2002 Menadżer Kontraktowy, wprowadził na rynek polski kilka międzynarodowych marek. W latach 1992-2012 Menadżer Kontraktowy: Dyrektor ds. Artystycznych Towarzystwo Artystyczne VIDAR, Dyrektor Generalny w Instytucie Metod Edukacji IMPULS, Dyrektor Handlowy Bussiness Foundation i Fundacji „Teraz Polska” – 2 edycje, Dyrektor Handlowy Pierwszej Prywatnej Agencji Badań Rynkowych i Społecznych DEMOSKOP – wprowadzenie metody THOMAS INTERNATIONAL, Dyrektor Marketingu Reaserch Uniwersity Network – Badania Rynkowe i Społeczne, Dyrektor Marketingu i Członek Zarządu IBR FOCUS – Badania Rynku i Opinii Publicznej, założyciel Akademii Szybkiego Czytania – autor metody i podręcznika do nauki szybkiego czytania, wyd. IMPULS 2004 r. pomysłodawca i organizator Mistrzostw Polski w szybkim czytaniu – 8 edycji, Dyrektor ds. szkoleń i rozwoju oraz Członek Zarządu w Tracy College International – wprowadzenie na rynek Polski marki Brian Tracy i INSIGHTS, współzałożyciel i Wiceprezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, ambasador www.Projektu21.eu, mistrz na warsztatach interdyscyplinarnych Agaty Steczkowskiej – 6 edycji, ekspert Fundacji Instytut Copernicus – współautor książki „Jak korzystać z wiedzy ekspertów zewnętrznych” wyd. EMKA 2011 r., autor kursu e-learning pt. Umiejętność komunikowania się w Firmie 2014 r., przewodniczący Rady Programowej IABC/Poland – Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Komunikacji w Biznesie Polska, Przewodniczący Rady Programowej International Association for Communication and Leadership, członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, licencjonowany trener strategicznych gier planszowych dla biznesu, obecnie prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych SGH z coachingu, Prezes Zarządu Fundacji IMPULS dla Biznesu i Nauki.

Prywatnie wyróżnia go pozytywna i otwarta postawa, zaangażowanie i determinacja w działaniach. Ceni osoby normalne, z charakterem, odpowiedzialne i z poczuciem humoru. Jest człowiekiem ciekawym świata, podczas podróży małych i dużych, interesuje się różnicami kulturowymi społeczeństw. Od wielu lat nurkuje w wielkich wodach świata, posiada stopień Divemaster w PADI.
Jako „szybkoczytacz” ceni sobie dobrą książkę, wnikliwie studiuje biografię „Wielkich Ludzi”. Uwielbia dyskusje filozoficzne. Dba o dobrą kondycję psychofizyczną, co roku przebiega dwa maratony i kilka półmaratonów. Pasjonat nordic walking.
Bierze udział w przedsięwzięciach charytatywnych. Tata dwóch Córek, które przygotowuje do odpowiedzialnego dorosłego życia. Jego mottem życiowym jest „uczynić ze swojego życia prawdziwe dzieło sztuki”.

Ostatnio współpracował z:

 • dla banków: NBP, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank BPH, Bank Pekao, Bank Spółdzielczy, BZ WBK, Biuro Informacji Kredytowej, Citi Handlowy, American Express Poland, Societe Generale, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Santander Consumer Bank,

 • dla branży meblowej: Sieć salonów i fabryki Febru Polska (Polska, Ukraina i Rosja), Sieć 20 salonów kuchennych ESTIMA, Nowy Styl, CENTURION.

 • dla branży FMCG: DIAEGO, Polmos Lublin, Polmos Białystok, Polmos Łańcut, Gallaher, Herbapol, Altadis, Mars, Alima Gerber, Kraft Foods, Storck, Procter & Gamble, AMCO, Loreal, Kupiec, Sokpol, Yves Rocher, BZK Holding, POLITAN, Gomar Pińczów, BELL POLSKA, ERG, Ludwig Czekolada.

 • dla administracji publicznej: Ministerstwo Infrastruktury, MON, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Ambasada Australii, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Kancelaria Sejmu, UKIE, ZUS, ZDK Warszawa Śródmieście, Biuro Polityki Społecznej m. st. Warszawy, PAIiIZ, WUP i PUP, Ministerstwo Sprawiedliwości, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 • dla branży ubezpieczeniowej: PZU, Comercial Union, TU Allianz, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi, AIG, AMPLICO, Centrum Obsługi Powypadkowej Codex, HDI, TUnŻ i TUiR WARTA, GSU Ubezpieczenia.

 • dla branży prawniczej: Hunton & Williams, Arthur Andersen Legal, Ernst & Young, Dział Prawny Grupy Polpharma, Dział Prawny TUnŻ i TUiR WARTA, Kancelaria Podel.

 • dla nieruchomości: Echo Investment, Cersanit, Barlinek, ISAN, INVEST 2000, Techem, Budlex.

 • dla automotive: Fiat, IVECO, Servipol, Michelin, Boryszew,Trans-Truck, Auto-Gazda.

 • dla branży medycznej: Branżowa Kasa Chorych, NFZ, Ratiopharm, Aster Zeneka, Grupa Polpharma, Polfa, Sanofi-Aventis, Neuca, LUX MED, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez, UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW, Cosmo Medica.

 • dla przemysłu: Huta T. Sendzimira, CPN, DEC, PERN, Petrochemia, ORLEN Administracja, BSH agd, Whirpool, Marbet, Haier, Ultra Pack, Model Obaly, Opoczno, Philips Lighting Poland, ZYMETRIC – MITSUBISHI ELECTRIC, Aircon, Nabilaton, Danfos, Kaeser Kompresorren, MC Bauchemie, Elektrometal Energetyka, Videojet, Artcomfort, MIDEA, LOTOS AIR BP, ARTCOMFORT, ENERGOSPEC INSTALACJE, Kotłomontaż, EUROMETAL,

 • dla branży energetycznej: GDF SUEZ i Elpoautomatyka, PSE, Vattenffal, PGE, EuRoPol GAZ, OPTRA, EthosEnergy.

 • dla spedycyjnej: PLL LOT, PKS Multi Spedytor, PKP Cargo, DB Schenker, Opek, Logintrans, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, PROTOR.

 • dla rolniczej: POL-MOT WAFARMA, Hajduk, Monsanto, Scotts, Hurtownia ROLNIK, Merlo Polska, Trouw Nutrition Polska, Grupa PIAST.

 • dla usług: PKP, TUV NORD, Krajowa Izba Gospodarcza, INFOR, ITI Neovision, KEMA, Poczta Polska, Guard Systems, Polsat Cyfrowy, Instytut Monitorowania Mediów, Makro Cash and Carry, SITA Learning Systems, Totalizator Sportowy, Grupa Wydawnicza INFOR, INFOR PL, SARTO PR, Neckerman, INFORLEX, ROSSMANN, MENNICA POLSKA, SGS, Michael Page Polska, PH Conkret, Nocowanie.pl., Raport, Synergy World Wide, EnergyLife, Matex Controls, Intertoll, Puls Biznesu, PKM Tychy, MPK Tarnów, Przedsiębiorstwo Usług komunalnych EMPOL, Asistnet Work Group.

 • dla branży reklamowej: Biuro Reklamy TVP, Biuro Reklamy INFOR, Clickad.

 • dla telekomunikacyjnej: PKP Teleinformatyka, Telekomunikacja Polska, Orange,

  Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne LANET, NETIA, GTE.

 • dla branży IT: IBM, Lumena, TRW, PROKOM, NOKIA, Alcatel-Lucent, Active Jet, Strictwise, Karen, Action, Pentacomp, Crowley Data Poland, Vector-Soft, Vobis, NIKON, IMG Polska, Infovide-Matrix, Asplex, BLStream, Value Thank, Asseco Poland, Altcom Akademia.

 • dla nauki: SGH, Wyższa Szkoła Biznesu-NLU w Nowym Sączu, Akademia Leona Koźmińskiego, Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej, Akademia Finansów i Biznesu VISTULA.

Jurgen odkrywa przyszłość tzw. elastyczności organizacji (organizational agility) w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Dlaczego nadal tracimy czas ucząc się w jaki sposób zarządzać przedsiębiorstwami skoro wiadomo, że już wkrótce komputery będą wspierać nasz w zarządzaniu nie tylko naszą karierą zawodową, ale także w zarządzeniu i przewodzeniu zespołami?
Jurgen jest autorem licznych publikacji i uznanym mówcą. Posiada bogate doświadczenie zarówno w zakładaniu, jak i w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwami. Wyróżnia się pionierskim podejściem do zarządzania skoncentrowanym na tym, by pomóc organizacjom nie tylko przetrwać, ale także rozwijać się i osiągać sukcesy, stawiając czoła wyzwaniom XXI wieku.
W trakcie swoich wykładów prezentuje konkretne rozwiązania w postaci gier oraz innych narzędzi i działań, które pozwalają skuteczniej zarządzać organizacją przy pomocy mniejszej liczby menadżerów. Każde spotkanie daje także uczestnikom możliwość wymiany osobistych doświadczeń w zarządzaniu swoimi organizacjami i są okazją do podzielenia się swoją historią sukcesu z innymi.
Jurgen mówi sam o sobie, że jest po prostu kreatywnym networkerem, specjalistą od budowania kontaktów między ludźmi i organizacjami. Bywa też pisarzem, mówcą, trenerem, przedsiębiorcą, ilustratorem, menadżerem, blogerem, czytelnikiem, marzycielem, liderem, wolnomyślicielem, lub po prostu „tym” Holendrem. Znalazł się na liście 50 największych ekspertów w sprawach przywództwa i 100 najlepszych mówców cenionego amerykańskiego miesięcznika biznesowego „Inc.”. Od 2008 r. prowadzi popularny blog „noop.nl”, na którym dzieli z czytelnikami swoimi pomysłami dotyczącymi kreatywności, zarządzania w podejściu agile, zarządzania zmianą w organizacji oraz rozwoju osobistego. Jest autorem książek: „Management 3.0” o roli menadżera w elastycznych organizacjach, „How to Change the World” opisującą uniwersalny model zarządzania zmianą, „Managing for Happiness” z praktycznymi wskazówkami o tym, jak motywować pracowników, usprawnić ich pracę i uszczęśliwić klientów i najnowszej „Startup, Scaleup, Screwup”, w której czytelnik znajdzie z jednej strony inspirujące historie sukcesu a z drugiej skuteczne rozwiązania do wykorzystania w praktyce i zapozna się z najważniejszymi wyzwaniami, przed którymi stają liderzy i zarządzającymi własnymi firmami na różnych etapach życia organizacji.
Jurgen pomoże wynieść organizację na wyższy poziom dzięki zwiększenie zaangażowania wszystkich pracowników i osiągnięciu szybszych efektów. Pokaże, jak stać się bardziej elastyczną firmą dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszego oprogramowania. Wskaże, jak kreatywnie zarządzać przedsiębiorstwem. Zainspiruje też do tego, by zostać profesjonalistą zorientowanym na cel, wspierającym łączenie życia zawodowego z życiem prywatnym przez osoby kreatywne. Jurgen jest prezesem organizacji networkingowej „Happy Melly” i współzałożycielem sieci „Agile Lean Europe”. Jako uznany mówca jest również regularnie zapraszany do wygłaszania wykładów na seminariach biznesowych i konferencjach na całym świecie.
“W ciągu ostatnich 5 lat miałem ogromną przyjemność wystąpić jako mówca na setkach konferencji a także wziąć udział w podobnej liczbie innych eventów korporacyjnych i społecznościowych. W tym czasie miałem okazję uczestniczyć w rozmowach z wieloma organizatorami takich imprez, dlatego też doskonale rozumiem na czym polega i jak ważna jest rola głównego mówcy. I to właśnie tę cenną wiedzę i moje wieloletnie doświadczenie oferuję wszystkich zainteresowanym współpracą ze mną.” 
 
Jurgen is inventing the future of organizational agility. Why are we wasting our time learning how to manage companies, when very soon computers will navigate us through our work-lives and help us to lead and manage our teams?
As a serial founder, successful entrepreneur, author and speaker, Jurgen is pioneering management to help creative organizations survive and thrive in the 21st century. He offers concrete games, tools, and practices, so you can introduce better management, with fewer managers. He also offers a platform for you to share your practices and stories with the rest of the world.
Jurgen calls himself a creative networker. But sometimes he’s a writer, speaker, trainer, entrepreneur, illustrator, manager, blogger, reader, dreamer, leader, freethinker, or… Dutch guy. Inc.com has called him a Top 50 Leadership Expert and a Top 100 Leadership Speaker. Since 2008, Jurgen writes a popular blog at NOOP.NL, offering ideas on the creative economy, agile management, organizational change, and personal development. He is the author of the book Management 3.0, which describes the role of the manager in agile organizations; How to Change the World, which describes a supermodel for change management; Managing for Happiness, which offers you practical ideas to engage workers, improve work, and delight clients; and most recently, Startup, Scaleup, Screwup, which contains 50% inspiring stories and 50% practices to follow and dives into the major topics that business leaders and entrepreneurs are confronted with throughout the business lifecycle.
Jurgen can help you upgrade your enterprise with more engagement and faster results; He can show you how to become an agile business with better software; He shows you how to creatively manage your company; And he can inspire professionals with a purpose, advocating work-life integration for creative people. Jurgen is CEO of the business network Happy Melly and co-founder of the Agile Lean Europe network. He is also a speaker who is regularly invited to talk at business seminars and conferences around the world.
"In five years, I have been a speaker at hundreds of conferences and I joined a similar number of community and company events. Thanks to the many discussions I had with event organizers, I understand the value of a top keynote speaker. When you invite me to speak at your event, this is what I intend to offer you”.
 
Topics:
Management 3.0 Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders
How to Avoid Failed Agile Transformation
How to Change the World
Manage the System, Not the People
Managing for happiness. Games, tools & practices to motivate any team
Shapeshifter Organization: How to Motivate People to Change Constantly
Tools for Agile Teams. How to Fix Your Failed Agile Transformation

Trener, konsultant, coach i mówca motywacyjny.
Ma na koncie ponad 15 000 godzin szkoleniowych. Podejmuje się niestandardowych projektów, które dopasowuje do potrzeb klienta. Nawiązuje doskonały kontakt z klientami i Uczestnikami szkoleń. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich. Pracował jako dyrektor odpowiedzialny za sprzedaż, marketing, a także HR. Zarządzał i współtworzył spółki. Skutecznie budował zespoły pracowników, tworzył systemy motywacyjne i systemy wynagrodzeń. Negocjował wysokobudżetowe kontrakty. Był odpowiedzialny za nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z mediami.

Wykształcenie:

 • Dyplom MBA National Louis University in Chicago.
 • Studia pedagogiczne Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna w Krakowie.
 • Studiował również dziennikarstwo W Międzynarodowej Szkole Dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
 • Ukończył Szkołę Trenerów MATRIK w Krakowie.
 • Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach z zakresu: zarządzania, sprzedaży, negocjacji, obsługi klienta.

Doświadczenie w zarządzaniu:

 • Branża nowoczesnej edukacji biznesowej – właściciel i twórca wizji oraz strategii.
 • Motoryzacja – VOLVO samochody osobowe – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu.
 • Branża IT – systemy do sprzedaży on-line – Sales and Marketing Manager.
 • Branża developerska – budowa i sprzedaż ekskluzywnych apartamentów – Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu.

Obszarem jego specjalizacji są: rozwijanie umiejętności przywódczych, budowanie i integrowanie zespołów, zarządzanie zmianą, etyka w biznesie, tworzenie systemów motywacyjnych, obsługa trudnego klienta, radzenie sobie z konfliktami, mediacje, coaching pracowniczy i menedżerski, trudne sytuacje w komunikacji, negocjacje wewnątrz korporacji.

Autor książek z zakresu psychologii w biznesie. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie jako mówca konferencyjny, trener prowadzący szkolenia i warsztaty oraz doradca przygotowujący ludzi do wystąpień. Specjalizuje się w tematyce storytellingu, wystapień publicznych, innowacyjnego myślenia, procesu przechodzenia przez zmianę, rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz kreatywnej komunikacji. Każdy z tematów realizuje w oparciu o wieloletnie doświadczenie współpracy z liderami różnych branż biznesu oraz autorskie koncepcje zawarte w swoich książkach, m.in.: „ Storytelling. Sztuka opowiadania przekonujących i ciekawych historii dla lidera, trenera, sprzedawcy”, „Prezentacja publiczna. Mów komunikatywnie, oryginalnie, przekonująco”, „Riposta i humor w wystąpieniu publicznym”, „Kreatywność. Jak ją rozwijać w sobie i w organizacji”, „Krasnale. Rzecz o kreatywności i zmianie”, „Komunikacja kreatywna. Jak być dobrym mówcą i sprawnym rozmówcą”. Jest autorem projektu rozwoju innowacji w organizacji – „Projekt 1:2:1”. Współpracuje m.in. z: PKO, BPH, BGK, Oracle, HP, Netia, Orange, T-Mobile, Philips, TVN, Onet.pl, ITI, Wirtualna Polska, Medicover, Radio Zet, Bayer, Novartis, Polpharma, Pfizer, Merck, Sanofi, MetLife, Roche, AstraZeneca, AbbVie, Universal McCann, DDB Warszawa, PZU, Warta, Ergo Hestia, Generali, Provident, Ernst&Young, Deloitte, Skanska, Coca-Cola, Mondelez, P&G,  Echo Investment, Dom Development, Sygnity, Mondi Group, Asseco.

Psycholog społeczny i trener, adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej SWPS, twórca i kierownik Centrum Innowacji Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się w psychologii wpływu społecznego, perswazji, komunikacji, relacji międzyludzkich, wizerunku, psychologii mediów oraz nowych technologii. W latach 2013-2018 Kierownik grantu realizowanego z funduszy NCN (Harmonia) pt. „Zobaczyć znaczy uwierzyć. Sugestia i dezinformacja w przekazie video”.  W latach 2013-2016 Pełnomocnik Prorektora ds.Nauki w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i innowacji. W latach 2012-2013 pełnił funkcję kierownika projektu „Praktyk Nauk Humanistycznych i Społecznych”, realizowanego z funduszy UE, w latach 2013-2014 kierownika projektu popularyzującego naukę „Horyzonty Poznania” (z funduszy MNiSW).
Odbył szereg wizyt studyjnych w ośrodkach zajmujących się innowacjami oraz aplikacją wiedzy psychologicznej ISI – Institute for Social Innovation (Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA), ID + Research Institute for Design, Media and Culture (University of Averio, Portugalia), Design Factory (Aalto University, Finlandia), TU Centre of Excellence in Media Innovation and Digital Culture (MEDIT) (Tallinn University, Estonia).
 
Autor szeregu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Często udziela wypowiedzi w mediach, popularyzując psychologię oraz komentując bieżące wydarzenia społeczne. Uwielbia się uczyć i rozwijąć.   

Lider, menedżer, mentor, trener, facylitator. Z wykształcenia ekonomista i bankowiec, pasjonatka psychologii. Przez większość życia zawodowego związana z ING. Zdobyła doświadczenie w różnych obszarach funkcjonowania korporacji, m.in. w sprzedaży jako dyrektor oddziału banku, w zarządzaniu ludźmi i procesami jako odpowiedzialna za rozproszoną geograficznie sieć jednostek ryzyka kredytowego, w budowaniu kompetencji i jakości kapitału ludzkiego jako dyrektor departamentu w obszarze HR, gdzie odpowiadała za szkolenia i rozwój w organizacji.
Od początku 2017 roku – Agile Transformation Officer i szefowa zespołu Agile Coachów w Polsce.
Jest certyfikowanym Coachem ICC i certyfikowanym Master Coachem Biznesu EMCC. Konkretna, elastyczna, zazwyczaj skuteczna.  Za swój największy sukces uważa fakt, że niestrudzenie podejmuje działanie i zmienia rzeczywistość wokół siebie, najczęściej  – na lepsze.  Najważniejsze dla niej jest być spójną i autentyczną, być przykładem zachowań, które samemu się propaguje lub wymaga od innych.  Inspiruje ją każdy człowiek, który jest świetny w czymś, na czym sama się nie zna i czego nie potrafi. Jako praktyk, chce pozostawić swoich słuchaczy z konkretnymi wskazówkami i inspiracjami, które mogą podnieść  jakość ich życia zawodowego, a – kto wie – może nawet życia w ogóle.

Rozszerzone, tematy/ obszary wystąpień (dotyczy wystąpień inspirujących)

Zmieniająca się rola lidera w zwinnych organizacjach. 
Jakie zachowania managerów i liderów wspierają transformację w kierunku Agile, a jakie ją spowalniają? Czy menedżerowie są w ogóle potrzebni tam, gdzie buduje się samoorganizację? A może samoorganizacja jest jednak przereklamowana?  Co to jest servant leadership?

Wykorzystaj siłę różnorodności zespołów. Jak rozpoznać psychologiczny portret członków zespołu i uczynić zasób z różnorodności? Jak budować zaangażowanie i komunikować się z ludźmi o określonych typach osobowości? 
Praktyczny, kilkugodzinny  warsztat, skierowany do zespołów.

Od hierarchii do zwinności. Reorganizacja sposobu pracy czy zmiana kultury organizacyjnej? Co jest istotą bycia agile w firmach, które chcą przekształcić się z hierarchicznych korporacji w zwinne firmy technologiczne?  Jakie są kluczowe czynniki sukcesu takiej transformacji? Czy Agile Coach to nowa moda czy pragmatyczna konieczność?

Polski artysta i mówca motywacyjny, który urodził się bez rąk. W 2015 roku uruchomił projekt „Mariusz Rysuje”, którego celem było i jest inspirowanie ludzi poprzez sztukę. W 2015 roku w ciągu 17 dni przejechał z ekipą filmową ponad 12000 km rysując na ulicach Berlina, Amsterdamu, Londynu, Paryża, Barcelony, Marsylii, Wenecji, Rzymu i Aten spotykając podczas rysowania tysiące ludzi i rozmawiając z nimi. O mojej podróży rozpisywały się największe światowe media, dzięki czemu jego historię poznało ponad 120 milionów ludzi na całym świecie. Z tych największych pisali: El Mundo, The Huffington Post, National Geographic, Corriere della Sera, CCTV, czy El Pais. Mówiły o nim także media w takich krajach, jak Islandia, Nowa Zelandia, Rosja, Australia, Salwador, Boliwia, Brazylia, Tajwan czy Japonia.
Mariusza prace kupowane są na całym świecie, brał także udział w licznych wystawach oraz przeglądach sztuki w Polsce i na świecie (Austria, Wielka Brytania, Niemcy, Turcja, Stany Zjednoczone). Jest zdobywcą II Nagrody BEST GLOBAL ARTIST z 2013 roku z Wiednia.
W grudniu 2015 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, za autorski projekt podróży po Europie, otrzymał Nagrodę Publiczności „Człowiek Bez Barier 2015”.
Jako mówca motywacyjny występuje od 2011 roku i jest jednym z najmłodszych mówców w kraju. W tym czasie wystąpił przed kilkudziesięcioma tysiącami ludzi, a w lipcu 2016 roku został pierwszym w historii Polakiem, który wystąpił podczas dużej konferencji w Azji (National Taiwan University, Tajpej, Tajwan). W grudniu 2017 roku znalazłem się na Liście Mocy, czyli w gronie 100 Najbardziej Wpływowych Polek i Polaków z Niepełnosprawnością.
W listopadzie 2018 wygrał „Oskara sztuk wizualnych”, czyli nagrodę Best Global Artist 2018 podczas The Global Art Awards w Dubaju, a także Best Global Artist w kategorii „Realizm”.

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE