Andrzej Malinowski

Od 2001 roku Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce, skupiającej ponad 12 000 przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 5 milionów pracowników. Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego; kieruje pracami zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.

Przedstawiciel polskich pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EESC). Jako lider polskich pracodawców przewodniczył Komitetowi Doradczemu ds. Przemysłu i Handlu przy OECD (BIAC Polska). W 2005 roku został wybrany pierwszym wiceprezydentem ­­Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Sektora Publicznego (CEEP). Jest również reprezentantem Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). W 2013 roku został wybrany na Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców (ICCEU) na kadencję w latach 2014-2015. Od 2014 roku członek grupy B20 – międzynarodowej grupy biznesu przygotowującej rekomendacje dla G20, czyli 20 największych gospodarek świata. W ramach grup ds. handlu i inwestycji, infrastruktury oraz zatrudnienia prowadzi dialog z władzami i mobilizuje sektor prywatny do działania w celu zapewnienia efektywnej pracy G20.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doktor nauk ekonomicznych. Był m.in. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Wiceprzewodniczącym Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą Sejmu RP. Do najważniejszych osiągnięć zawodowych w administracji rządowej zalicza współtworzenie koncepcji i organizacja Ministerstwa Gospodarki, które powierzył mu Prezes Rady Ministrów w 1996 r. Ten niezwykle ważny dla polskiej gospodarki resort działał w wypracowanym przez niego kształcie aż do momentu przekształcenia go w Ministerstwo Rozwoju.

Pracował na kierowniczych stanowiskach w spółkach prawa handlowego.

Pasją Andrzeja Malinowskiego jest popularyzowanie idei przedsiębiorczości i zasad wolnego rynku. Uważa, że Polacy są niezwykle przedsiębiorczy, czego dowodzą od 1989 roku. Szybko nauczyli się gospodarki rynkowej, potrafią z dużą intuicją ekonomiczną prowadzić swoje firmy i konkurować z najlepszymi.

Polski dziennikarz prasowy i telewizyjny, pisarz, watykanista. W latach 1990-2005 korespondent z Rzymu i Watykanu. Autor książek biograficznych o papieżu Janie Pawle II.  Wiceprezes Zarządu Głównego  Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Ukończył VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (magister 1970). Po studiach rozpoczął pracę jako dziennikarz. Związany głównie z mediami katolickimi. W latach osiemdziesiątych współpracowała z prasą podziemną, był m. in. był jednym z redaktorów podziemnego dwutygodnika Solidarności Walczącej "Horyzont". W 1987 r. roku podczas II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski pracował w biurze prasowym Konferencji Episkopatu Polski. W latach 1988/1989 pełnił obowiązki zastępcy sekretarza Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Lechu Wałęsie.

Od 1990 do 2005 r. korespondent polskich mediów akredytowany w Rzymie i przy Stolicy Apostolskiej; w tym charakterze odbył wiele podróży na pokładzie papieskiego samolotu m. in. do: Albanii, Libanu, Meksyku, USA, Indii, Gruzji, Jordanii, Izraela i na Kubę. Po powrocie do Polski wydawca „Świata Ksiązki” i redaktor TVP – od początku 2010 roku pracuje wyłącznie jako pisarz i niezależny publicysta. Jest m. in. autorem książek biograficznych o papieżu Janie Pawle II. Od 1975 roku członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (w latach 1980 do 1989 członek Zarządu Głównego, od 1982 do 1989 r. nielegalnego); od roku 1988 członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie (1989 – 1991 r. członek Zarządu, od 2011 r. członek Komisji Rewizyjnej); od 1989 r. Polskiego PEN Clubu; od 2003 r. Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od czerwca 2011 r. do listopada 2014 prezes Oddziału Warszawskiego, od czerwca 2014 wiceprezes Zarządu Głównego). W latach 2010 – 2013 wiceprezydent Rady Pisarzy Trzech Mórz, skupiającej organizacje literatów z 26 krajów Europy. Prywatnie mąż dziennikarki Krystyny Kalinowskiej-Moskwa, ojciec lekarza psychiatry Macieja oraz aktorki i prawniczki Joanny.

Praca zawodowa:

 • Od 1971 – członek redakcji „Słowa Powszechnego” oraz współpracownik „Gazety Prawniczej” i tygodników społeczno-kulturalnych. W roku 1981 mianowany zastępcą redaktora naczelnego „Słowa Powszechnego”, po wprowadzeniu stanu wojennego zostaje wraz z częścią zespołu redakcyjnego zwolniony z pracy pod zarzutem popierania „Solidarności”;
 • 1982 – 1987 – zastępca redaktora naczelnego w miesięczniku Księży Pallotynów „Królowa Apostołów” i autor artykułów w prasie podziemnej;
 • 1987 – 1989 – członek redakcji podziemnego dwutygodnika Solidarności Walczącej „Horyzont” oraz miesięcznika „Res Publica” (legalnego);
 • 1989 – 1990 – zastępca redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita”;
 • 1990 – 2005 – korespondent z Rzymu oraz Watykanu:
  • 1990-1992 – dla Telewizji Polskiej;
  • 1990-1994 – dla Polskiego Radia;
  • 1994-2001 – dla Telewizji Polskiej;
  • 1994-2005 – dla dziennika "Rzeczpospolita";
  • 2004-2005 – dla Radia „Zet”;
 • 2006 – wydawca w oficynie „Świat Książki” odpowiedzialny za dział literatury faktu;
 • 2007 – 2009 – redaktor odpowiedzialny za dział publicystyki w Agencji Produkcji Telewizyjnej TVP.
 • 2014 – 2015 – członek Rady Programowej Telewizji Polskiej SA
 • 2016 – członek Rady Programowej Polskiej Agencji Prasowej

Twórczość:

Książki

 • Pątnicy: przypowieść, Warszawa 1985, ISBN 83-85015-04-3;
 • Antoni Marylski i Laski, Kraków 1987, Warszawa 2013 ISBN 83-7006-090-0;
 • Papież i kontestatorzy, Kraków-Warszawa – Struga, 1987 ISBN 83-7019-024-3;
 • Jan Zieja. Życie Ewangelią spisane przez Jacka Moskwę, Paryż 1991, 1993, ISBN 2-85316-065-3; Kraków 2010 ISBN 978-83-240-1420-0;
 • Zostań z nami! Jan Paweł II i Polacy, Warszawa 2000, ISBN 83-7227-666-8;
 • Pontifex Maximus: 25 lat – 25 tajemnic, Gorle-Bergamo 2003, 2005, 2011 wydanie włoskie ISBN 88-7135—177-0, polskie ISBN 88-7135-164-9;
 • Prorok i polityk, Warszawa 2003, ISBN 83-7391-116-2;
 • Ja, Żyd z Pasji, Warszawa 2004, ISBN 83-88807-48-X;
 • Jan Paweł II Warszawa 2005, ISBN 83-247-0144-3, (także wydania czeskie Papež, který změnil svět  Praha 2005, ISBN 80-242-1482-2  i słowackie Pápež, ktorý zmenil svet 80-551-1086-7);
 • Droga Karola Wojtyły. Tom I. Na tron Apostołów 1920-1978, Warszawa 2010, ISBN 978-83-247-1617-3,
 • Droga Karola Wojtyły. Tom II. Zwiastun wyzwolenia 1978-1989 Warszawa 2011, ISBN 978-83-247-1901-3.
 • Droga Karola Wojtyły. Tom III. W Trzecie Tysiąclecie, Warszawa 2011.
 • Droga Karola Wojtyły Tom IV. Do Domu Ojca, Warszawa 2011.
 • Nie mów o mnie. Z Zofią Morawską spotkania w Laskach, Warszawa 2011
 • Kalendarium pontyfikatu Jana Pawła II, Kraków 2014 ISBN 978-83-2402050-8
 • Frassati Gawrońscy. Włosko-polski romans, (wspólnie z Krystyną Kalinowską), Warszawa 2015
 • Produkcji Telewizyjnej dla TVP 2.

Praca dydaktyczna:

 • 1989-1990 – wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 2006 – 2012 wykładowca w Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie.
 • 2007 – 2008 wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • 2007 – 2008 wykładowca w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie.
 • 1976, 1980 – nagrody Fundacji Reinholda Schneidera z Hamburga za eseje o chrześcijańskiej filozofii pokoju;
 • 1984 – nagroda Episkopatu Polski w konkursie z okazji 600-lecia Jasnej Góry za powieść „Pątnicy";
 • 1987 – nagroda Fundacji Reinholda Schneidera z Hamburga za esej o Maksymilianie Kolbem i Edycie Stein;
 • 1987 – Nagroda Niezależnych Dziennikarzy im. Ks. Stanisława Konarskiego za książkę „Antoni Marylski i Laski”;
 • 1997 – nagroda "Premio Internazionale Calabria" dla najlepszego korespondenta zagranicznego we Włoszech;
 • 2002 – znalazł się pośród 14 watykanistów z różnych krajów, zaproszonych jako autorzy modlitw i rozważań Drogi Krzyżowej odbywającej się w rzymskim Koloseum pod przewodnictwem papieża Jana Pawła II Opatrzył komentarzem stację ósmą (według numeracji włoskiej): „Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi”.
 • 2011 – Warszawska Premiera Literacka: Droga Karola Wojtyły Książką Miesiąca Maja, wybrana Książką Roku w plebiscycie czytelników, bibliotekarzy i księgarzy.
 • 2012 – Nagroda „Ślad” im Bpa Jana Chrapka za „równie obszerną, co wnikliwą biografię Droga Karola Wojtyły oraz poruszające publikacje upamiętniające Dzieło Lasek”.
 • 2012 – Nagroda „Totus” Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia za „ważne książki o Janie Pawle II w szczególności za biografię Papieża Droga Karola Wojtyły.
 • 2015 – Magazyn Literacki „Książki” – Frassati Gawrońscy. Włosko-polski romans Książką Miesiąca Października w kategorii „literatura faktu”.
 • 2015 – Warszawska Premiera Literacka: Frassati Gawrońscy. Włosko-polski romans Książką Miesiąca Listopada.

Nagrody i wyróżnienia:

 • 1976, 1980 – nagrody Fundacji Reinholda Schneidera z Hamburga za eseje o chrześcijańskiej filozofii pokoju;
 • 1984 – nagroda Episkopatu Polski w konkursie z okazji 600-lecia Jasnej Góry za powieść „Pątnicy";
 • 1987 – nagroda Fundacji Reinholda Schneidera z Hamburga za esej o Maksymilianie Kolbem i Edycie Stein;
 • 1987 – Nagroda Niezależnych Dziennikarzy im. Ks. Stanisława Konarskiego za książkę „Antoni Marylski i Laski”;
 • 1997 – nagroda "Premio Internazionale Calabria" dla najlepszego korespondenta zagranicznego we Włoszech;
 • 2002 – znalazł się pośród 14 watykanistów z różnych krajów, zaproszonych jako autorzy modlitw i rozważań Drogi Krzyżowej odbywającej się w rzymskim Koloseum pod przewodnictwem papieża Jana Pawła II Opatrzył komentarzem stację ósmą (według numeracji włoskiej): „Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi”.
 • 2011 – Warszawska Premiera Literacka: Droga Karola Wojtyły Książką Miesiąca Maja, wybrana Książką Roku w plebiscycie czytelników, bibliotekarzy i księgarzy.
 • 2012 – Nagroda „Ślad” im Bpa Jana Chrapka za „równie obszerną, co wnikliwą biografię Droga Karola Wojtyły oraz poruszające publikacje upamiętniające Dzieło Lasek”.
 • 2012 – Nagroda „Totus” Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia za „ważne książki o Janie Pawle II w szczególności za biografię Papieża Droga Karola Wojtyły.
 • 2015 – Magazyn Literacki „Książki” – Frassati Gawrońscy. Włosko-polski romans Książką Miesiąca Października w kategorii „literatura faktu”.
 • 2015 – Warszawska Premiera Literacka: Frassati Gawrońscy. Włosko-polski romans Książką Miesiąca Listopada.

Rocznik 1965, duchowny, publicysta i podróżnik. Wykształcenie z zakresu teologii i dziennikarstwa zdobywał w Krakowie (PAT) oraz Warszawie (UW) uzupełniając uniwersyteckie stopnie studiami podyplomowymi z zakresu zarządzania na legendarnej (wówczas, na przełomie tysiącleci) Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu.
Współtwórca Radia Plus w Krakowie i organizator a potem także prezes ogólnopolskiej sieci pod ta sama nazwą. Doświadczenie w zakresie mediów zdobywał jeszcze w późnych latach 80. debiutując w prasie drugiego obiegu, co potem uzupełnił aktywnością na łamach ogólnopolskich dzienników i tygodników opinii. W 2007 r. na zlecenie grupy ITI założył i kierował tematycznym kanałem religijnym religia.tv stawiając na formułę programu opartego na szeroko pojętej ofercie tematyki ekumenicznej, pozbawionej zaangażowania politycznego w zamian za to prezentującego szerokie spectrum postaw i religijnego doświadczenia Polski, Europy i świata. Szeroko pojęta tematyka religijna, społeczna i kulturowa w połączeniu z zainteresowaniem sprawami międzynarodowymi wyróżniały także kolejne przedsięwzięcie – cotygodniowy program publicystyczny "Piąta strona świata" nadawany na antenie TVN24 BiS w okresie 2015-2017.
Na antenie kanałów Grupy TVN regularnie komentował bieżące wydarzenia społeczne i polityczne, co ostatecznie (latem 2017, po zmianie na funkcji Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego) nie spotkało się z aprobatą i uznaniem władz kościelnych.
Autor kilku książek (m.in. "Słownik języka boskiego" – zapis rozmów z popularnymi ludźmi polskich mediów i kultury,  "Moje syberyjskie podróże" o fascynacji życiem i historią tej części świata oraz "Szaleńcy Pana Boga"  zawierające reportaże poświęcone pracy polskim misjonarzom oraz współautor kilkunastu filmów o tematyce religijnej, historycznej i społecznej. Na swoim koncie ma także wykłady z zakresu motywacji, team buildingu i treningu personalnego. Aktualnie przygotowuje cykl programów "podróże do Miejsc Świętych" oraz książkę "Rosja na skróty" opowiadającą o współczesnej Rosji i jej mieszkańcach.

Współzałożyciel i prezes Krajowej Izby Gospodarczej działającej od 1990 roku, największej niezależnej organizacji biznesu w Polsce, zrzeszającej ponad 150 izb a poprzez nie kilkaset tysięcy firm. W latach 2008-2016 Wiceprezes EUROCHAMBRES – Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych z siedzibą w Brukseli. Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w rządzie Hanny Suchockiej. W latach 1989-1993 r. poseł na Sejm RP. Ekspert ekonomiczny i działacz gospodarczy. Jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, których celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego.  Odznaczony wysokimi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi, m. in. Krzyżem Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE