Michał Kanarkiewicz Strategie szachowe Mistrzów
w biznesie Powerspeech
+ symultana szachowa
ARTUR B. CHMIELEWSKI naukowiec, konstruktor sond kosmicznych,
syn Papcio Chmiela
Opowie o:
Jak funkcjonuje NASA? Realizacja trudnych projektów
Technologia teraz i w przyszłości
Jak budować zespoły bardziej efektywne?
Bazy na Księżycu i Marsie
Tylko u nas!
Szkolenia/doradztwo/coaching z prof. Markiem Kochanem - Komunikacja kryzysowa
- Wystąpienia live + prezentacje ze slajdami
- Storytelling w zarządzaniu i komunikacji
- Kreowanie dobrego wizerunku
- Erystyka w mediach i kontakcie live
- Perswazja
- Autoprezentacja, wystąpienia w mediach
- Debaty, panele
Video MP4 Zobacz szczegóły volume_off Włącz dźwięk Video YT

Mówcy / Eksperci

Sławomir Lachowski

Język wystąpień:

Polski

WYBRANE TEMATY / OBSZARY WYSTĄPIEŃ

  • Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie
  • Od wartości do działania. Przywództwo w czasach przełomowych
  • Droga innowacji. Zmieniaj się albo zgiń
  • Życie i biznes w świecie cyfrowym

Menedżer z dużym doświadczeniem na wyższych stanowiskach kierowniczych w polskim sektorze bankowym i reputacji innowacyjnego przedsiębiorcy w gospodarce cyfrowej. Pełnił funkcję Prezes Zarządu, Wiceprezesa i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wielu bankach w Polsce i zagranicą. Prowadził szereg projektów restrukturyzacyjnych i start’upowych w Polsce, w Republice Czeskiej i Słowackiej, w Chinach oraz na Malcie i w Gibraltarze, wprowadzając na rynek szereg uznanych marek jak: Bank Polski, mBank, MultiBank i Bank SMART
W latach 1983-1990, Lachowski pracował jako asystent naukowy w Instytucie Rozwoju Gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej.
W latach 1987-1992, Lachowski kierował własną firmę konsultingową, INTEXIM – Centrum Analiz Ekonomicznych, który specjalizowała się w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz doradztwie strategicznym i finansowym.
W 1993 roku rozpoczął pracę w Powszechnym Banku Gospodarczym (PBG) w Łodzi jako członek zarządu odpowiedzialny za restrukturyzację portfela złych długów banku. W latach 1996-1998 był Pierwszym Wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za bankowość detaliczną, korporacyjną i inwestycyjną.
Od 1998 do 2000 roku pełnił funkcję Lachowski Wiceprezesa Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności BP (PKO BP), początkowo odpowiedzialny za bankowość detaliczną, a następnie za wszystkie linie biznesowe, w tym bankowość korporacyjną i inwestycyjną.
W 2000 Lachowski rozpoczął pracę w BRE Banku (obecnie mBank) jako członek zarządu odpowiedzialny za dwa projekty typu greenfield, stworzenie mBanku – pierwszego internetowego banku w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej, i MultiBanku, nowoczesnego banku uniwersalnego (MultiBank) dla klasy średniej oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).
W listopadzie 2007 roku Lachowski zainicjował projekt europejskiego banku detalicznego poprzez ekspansję mBanku w Czechach i na Słowacji w oparciu o jednolity paszport UE.
W 2004 roku Lachowski został Prezesem Zarządu BRE Banku. W marcu 2008 roku BRE Bank został wyróżniony tytułem "Najlepsza instytucja finansowa".
W latach 2013-2015, Lachowski był Prezesem Zarządu FM Bank PBP (Bank Smart oraz BIZ Bank)
Lachowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii z wyróżnieniem.Jest autorem wielu artykułów i opracowań na temat innowacji w zakresie finansów, zarządzania i strategii. Opublikowane książki: Droga innowacji. Pracuj ciężko, baw się, zmieniaj świat (2009);Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie (2011); Od wartości do działania. Przywództwo w czasach przełomowych (2013).
Jest pasjonatem biegania (ukończył ponad 30 maratonów) i wspinaczki wysokogórskiej (zdobył między innymi Aconcagua, Ojos del Salado, Denali, Elbrus, Mt Blanc, Mt. Vinson, Kilimandżaro).

 

Slawomir Lachowski is professional with extensive experience in senior managerial positions in the Polish banking industry and a recognized entrepreneur in digital finance. He served as CEO, Chairman of the Board and Member of Management Board in several banks in Poland and abroad over the last 23 years. He led several start-up bank projects in Poland, Czech Republic and Slovakia resulting in creation of well recognized brands as mBank, MultiBank and Bank SMART.
Career. In the years 1983-1990, Lachowski worked as a research assistant at the Institute of Economic Development at the Warsaw School of Economics.
In 1987-1992, Lachowski directed a consulting firm, INTEXIM – Centre for Economic Analysis, which specialized in strategic and financial advice.
In 1993, Lachowski started working in Powszechny Bank Gospodarczy (PBG) in Lodz as a board member responsible for the restructuring of the bank's bad debt portfolio. In 1996-1998, Lachowski was the First Deputy President of the Management Board at the PBG responsible for retail, corporate and investment banking.
From 1998 to 2000, Lachowski served as the Executive Vice President of the Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności BP (PKO BP), initially responsible for retail banking and for all business lines, including corporate banking, investment banking.
In 2000, Lachowski began working at BRE Bank (now mBank) as a board member in charge of two greenfield, retail banking projects: mBank, the first internet bank in Poland and Central and Eastern Europe, and MultiBank, a modern brick and mortar bank for the emerging middle class and small and medium enterprises (SME). Both banks were successfully launched – mBank within 100 days in November 2000 and MultiBank in 2001.
Lachowski initiated the project of a European retail bank based on EU passport with international expansion of mBank to the Czech Republic and Slovakia in November 2007.
In 2004, Lachowski become the CEO of BRE Bank. In March 2008 BRE Bank was awarded the title “Best Financial Institution” in 2008.
In 2013-2015, Lachowski was the CEO of FM Bank PBP (Bank Smart and BIZ Bank)
Slawomir is a graduate of Warsaw School of Economics where he received a MA in Economics with honours, magna cum laude.
Slawomir is an author of several articles and papers on innovation in finance, management and strategy. Books published: Disruptive Innovation in Banking: A Business Case in Low-Cost Finance. How to Win Against the Leaders by Creating Strategic Competitive Advantage and Real Value for Customers (2009); The Journey Not  the Destination. Values in Life and Business (2011);Values in Action. Leadership in turbulent times (2013).
Slawomir is a passionate runner (accomplished 30 marathons) and mountaineer (summited Aconcagua, Ojos del Salado, Denali, Elbrus, Mt Blanc, Mt. Vinson, Kilimanjaro).Najczęściej wyszukiwani

786952 odsłon
722097 odsłon
691701 odsłon
690630 odsłon
686209 odsłon

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE