Pogromcy
Koronawirusa
Prof. Krzysztof SIMON i dr Paweł GRZESIOWSKI PROFILAKTYKA. MOTYWACJA.
NAJLEPSZE PRAKTYKI.
TWARDE FAKTY VS. FAKE NEWSY
Zobacz szczegóły
Video MP4 Zobacz szczegóły volume_off Włącz dźwięk Video YT

Mówcy / Eksperci

Michał Urbaniak

Język wystąpień:

AngielskiPolski

Jazzman, międzynarodowej sławy skrzypek, saksofonista, kompozytor, aranżer, odkrywca młodych talentów, urodzony w Polsce „obywatel świata”. Znany jako współtwórca i kreator muzyki fusion. W 1973 r wyjechał do Nowego Jorku.  Zasłynął w świecie nagrywając płytę  „Tutu” z największą legendą jazzu Milesem Davisem.Zapraszał i bywał zapraszany do współpracy przez takie sławy światowego jazzu, jak: Quincy Jones, Billy Cobham, Stephane Grappelli, Joe Zawinul, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Kenny Garrett, George Benson ,Marcus Miller, Jaco Pastorius, Toots Thielmans, Kenny Kirkland, Larry Coryell, Lenny White, Alphonze Mouzon.

Jest liderem, kompozytorem, aranżerem swoich projektów: „Jazz Legends”, „Fusion”, „Urbanator”, „Urbanizer”, „UrbSymphony”. Laureat Grand Prix Festiwalu w Montreaux dla najlepszego solisty (1971). Występował na najważniejszych jazzowych festiwalach na świecie: Newport Jazz Festival, JVC Festiwal, Chicago Jazz Festival, Lugano, Den Haag i in.  Koncertował kilkakrotnie w Carnegie Hall, Avery Fisher Hall oraz w słynnych światowych i nowojorskich klubach jazzowych (Blue Note, Village Vanguard, Sweet Basil, i in.). Wielokrotnie nagradzany, zwyciężał w plebiscytach zagranicznych, a jego nazwisko znalazło się w prestiżowym „Down Beat’(1992 r.) wśród największych sław jazzu  na pierwszym miejscu  aż w pięciu kategoriach.

Urbaniak jest pierwszym na świecie skrzypkiem wynalazcą, który zagrał na pięciostrunowych skrzypcach, zbudowanych wg własnego pomysłu. Od wielu lat związany z filmem i teatrem. Jest autorem muzyki do takich filmow jak : „Astonished”, „As the Band Played On”, „Dreambird” (wUSA)oraz„Pożegnanie Jesieni” M. Trelińskiego, „Spona” W. Szarka, „ Dług” i „Wielkie rzeczy” K. Krauze (Polska).

Otrzymał główne nagrody naFestiwalu Filmowym w Gdyni za muzykę do filmów „Dług”, „Pożegnanie Jesieni” i „Eden”. Jako pierwszy wprowadził jazz i rap do filharmonii jako projekt „UrbSymphony” (Filharmonia Częstochowska, 1995). Nagrał na całym świecie ponad 60 autorskich płyt. Ostatni płytowy projekt Urbaniaka, “Miles of Blue”  (Sony Music, 2010)  zadedykowany jest Miles Davisowi i otrzymał status platynowej płyty. We wrześniu 2011 r , nakładem Wydawnictwa Agora S.A., ukazała się książka o jego życiu, napisana przez Andrzeja Makowieckiego pt.” Ja, Urbanator. Awantury muzyka jazzowego”. Osobowość i charyzmę jazzmana dostrzegli filmowcy. Jesienią 2012 r. odbyła się premiera filmu w reżyserii Piotra Trzaskalskiego pt.: „Mój rower”. Michał Urbaniak zagrał w nim jedną z głównych ról i za nią dostał  nagrodę dla najlepszego aktora na międzynarodowym Black Nights Film Festival w Estonii oraz Orła 2013– Polską Nagrodę Filmową w kategorii Odkrycie Roku.

 

Jazz , internationally renowned violinist , saxophonist , composer , arranger , discoverer of talent , a Polish-born" citizen of the world" . Known as the co-founder and creator of fusion music. Since 1973 he has lived in New York City. He became famous in the world of recording an album " Tutu " with the greatest jazz legend Miles Davis . He's invited and has been recently invited to co-operate with such famous jazz as Quincy Jones , Billy Cobham, Stephane Grappelli, Joe Zawinul, Herbie Hancock , Wayne Shorter, Kenny Garrett, George Benson, Marcus Miller, Jaco Pastorius , Toots Thielmans, Kenny Kirkland, Larry Coryell, Lenny White, Alphonze Mouzon. He is a leader , composer and arranger of his projects : "Jazz Legends"," Fusion",
"Urbanator", "Urbanizer", "UrbSymphony" . Winner of the Grand Prix Festival in Montreux for Best Soloist ( 1971).

He has performed at major jazz festivals in the world: Newport Jazz Festival , JVC Festival, Chicago Jazz Festival , Lugano , Den Haag et al. He has performed several times at Carnegie Hall, Avery Fisher Hall and the world famous jazz clubs and New York ( Blue Note , Village Vanguard , Sweet Basil , et al. ). The award-winning, winner of international polls, and his name in the prestigious " Down Beat " ( 1992), was among the biggest names in jazz in first place in five categories. Urbaniak is the world's first violinist who played the violin on 5 strings , built especially for him . For many years associated with the film and theater, he has written music for such films as" Astonished", "As the Band Played On", "Dreambird" ( in the U.S.) and "Farewell to Autumn" M. Trelinski , "Spona" W.Szarek , "The Debt " and "The great thing" K. Krauze ( Poland ) . He received the main prize at the International Film Festival in Gdynia for music for film "The Debt", "Farewell to Autumn" and " Eden " .

As the first to introduce jazz and rap to the symphony in a project called " UrbSymphony " ( Częstochowa Philharmonic , 1995). He has made the world more than 60 albums . The last plate design Urbaniak , " Miles of Blue" (Sony Music, 2010) is dedicated to Miles Davis, and was certified platinum . In September 2011, r, Agora Publishing House , published a book about his life , written by Andrew Makovetski: "I, Urbanator”. Personality and intelligence jazz filmmakers noticed . In autumn 2012, the premiere of the film directed by Peter Trzaskalski : " My Father’s Bike ." Michal Urbaniak played the starring role and it got the award for best actor in the international Black Nights Film Festival in Estonia and Eagle 2013 – Polish Film Award in the category Discovery of the Year .Najczęściej wyszukiwani

786952 odsłon
722097 odsłon
691701 odsłon
690630 odsłon
686209 odsłon

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE