Michał Kanarkiewicz Strategie szachowe Mistrzów
w biznesie Powerspeech
+ symultana szachowa
ARTUR B. CHMIELEWSKI naukowiec, konstruktor sond kosmicznych,
syn Papcio Chmiela
Opowie o:
Jak funkcjonuje NASA? Realizacja trudnych projektów
Technologia teraz i w przyszłości
Jak budować zespoły bardziej efektywne?
Bazy na Księżycu i Marsie
Tylko u nas!
Szkolenia/doradztwo/coaching z prof. Markiem Kochanem - Komunikacja kryzysowa
- Wystąpienia live + prezentacje ze slajdami
- Storytelling w zarządzaniu i komunikacji
- Kreowanie dobrego wizerunku
- Erystyka w mediach i kontakcie live
- Perswazja
- Autoprezentacja, wystąpienia w mediach
- Debaty, panele
Video MP4 Zobacz szczegóły volume_off Włącz dźwięk Video YT

Mówcy / Eksperci

Michał Leksiński

Język wystąpień:

AngielskiPolski

Podróżnik
Zwiedził prawie 50 krajów świata. Wspinał się na 6 kontynentach. Kolekcjoner najwyższych skoków świata na bungee. Twórca charytatywnego projektu „7 Happy Summits” – Korony Ziemi dla Fundacji Happy Kids. Prywatnie miłośnik alpinizmu i biegów górskich. Były manager projektu i rzecznik prasowy Zimowej Narodowej Wyprawy na K2 17/18. Prywatnie dumny tata Olka i Feli.

Profesjonalista

Zawodowo związany z firmą, gdzie zajmuje się komunikacją strategiczną. Z wykształcenia politolog, absolwent 4 kierunków studiów podyplomowych: psychologia społeczna (SWPS), psychologia motywacji (SWPS), Szkoła mistrzów pióra (Collegium Civitas), Strategiczny Wywiad Biznesowy (Akademia Koźmińskiego) oraz London School of PR (ZFRP). Twórca i kierownik unikatowego kierunku studiów podyplomowych (Collegium Civitas) – Marketing Sportów Ekstremalnych. Wykładowca z zakresu sztuki narracji, przywództwa, komunikacji.

Twórca/mówca

Opowiada o podróżach. Snuje historie o wyprawach. Mówi o roli metafor w sporcie i edukacji. Przekuwa górskie doświadczenia w praktyczne lekcje zarządzania i rozwoju dla biznesu. Współtwórca serwisu dla twórców Patronite.pl (największa platformy e-mecenatu w kraju).


Traveller

He has visited almost 50 countries around the world. He has climbed on 6 continents. Collector of the world’s highest bungee jumps. Creator of the charity project „7 Happy Summits” – Crowns of the Earth for the Happy Kids Foundation. Privately, a lover of mountaineering and mountain running. Former project manager and spokesman for the Winter National Expedition on K2 17/18. Privately, a proud father of Olek and Fela.

Professional

Professionally associated with the CEC Group company, where he deals with strategic communication. A political scientist by education, a graduate of 4 postgraduate studies: social psychology (SWPS), psychology of motivation (SWPS), the School of Writing Masters (Collegium Civitas), Strategic Business Intelligence (Kozminski University) and the London School of PR (ZFRP). The creator and manager of a unique postgraduate course (Collegium Civitas) – Marketing of Extreme Sports. Lecturer in the art of narration, leadership, and communication.

Creator/speaker

He speaks about travels and tells stories about expeditions.  In his talks, you can learn about the role of metaphors in sports and education. He turns mountain experiences into hands-on management and development lessons for business. Co-creator of the website for the creators of Patronite.pl (the largest e-patronage platform in the country).

Lista przykładowych tematów:

PL

 • Wędrówka szlakiem górskich metafor – o determinacji / pokorze / drodze na szczyt
 • Siła przeciwności – o roli porażki w procesie docierania na szczyt
 • Korona Ziemi – wielka wędrówka przez wszystkie kontynenty
 • W drodze do marzeń – jak łączyć pasję z pracą
 • Żywioł niepewności – o sztuce planowania i adaptacji nie tylko w górach
 • Pokazywać niemożliwe – o realizacji marzeń i tacierzyństwie
 • Zespół – fundament każdego projektu

ENG:

 • Wandering along the trail of mountain metaphors – about determination / humility / the way to the top
 • The power of adversity – about the role of failure in the process of reaching the top
 • Crown of the Earth – a great journey across all continents
 • On the way to dreams – how to combine passion with work
 • Element of uncertainty – about the art of planning and adaptation not only in the mountains
 • Showing the impossible – about the realization of dreams and fatherhood
 • Team – the foundation of every projectNajczęściej wyszukiwani

786952 odsłon
722097 odsłon
691701 odsłon
690630 odsłon
686209 odsłon

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE