Michał Kanarkiewicz Strategie szachowe Mistrzów
w biznesie Powerspeech
+ symultana szachowa
ARTUR B. CHMIELEWSKI naukowiec, konstruktor sond kosmicznych,
syn Papcio Chmiela
Opowie o:
Jak funkcjonuje NASA? Realizacja trudnych projektów
Technologia teraz i w przyszłości
Jak budować zespoły bardziej efektywne?
Bazy na Księżycu i Marsie
Tylko u nas!
Szkolenia/doradztwo/coaching z prof. Markiem Kochanem - Komunikacja kryzysowa
- Wystąpienia live + prezentacje ze slajdami
- Storytelling w zarządzaniu i komunikacji
- Kreowanie dobrego wizerunku
- Erystyka w mediach i kontakcie live
- Perswazja
- Autoprezentacja, wystąpienia w mediach
- Debaty, panele
Video MP4 Zobacz szczegóły volume_off Włącz dźwięk Video YT

Mówcy / Eksperci

Prof. dr hab. Marek Belka

Język wystąpień:

AngielskiPolski

WYBRANE TEMATY / OBSZARY WYSTĄPIEŃ

  • Polish economy
  • European economy
  • Eurozone
  • Economic policy (including monetary)
  • International Financial Institutions
  • Global economy

Urodził się 9 stycznia 1952 r. w Łodzi. Po ukończeniu studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim w 1972 r. podjął pracę w Katedrze Ekonomii tej uczelni. W 1978 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1986 r. – habilitację. Od 1986 r. związany z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1978–1979 oraz 1985–1986 odbył staże naukowe w Uniwersytecie Columbia i  Uniwersytecie w Chicago, zaś w 1990 r. – w London School of Economics. W 1994 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Od lat 90. pełnił szereg ważnych funkcji publicznych w kraju i za granicą. W 1990 r. został doradcą i konsultantem w Ministerstwie Finansów, a następnie Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Centralnym Urzędzie Planowania. W 1996 r. objął stanowisko konsultanta Banku Światowego. W latach 1994–1996 był wiceprzewodniczącym Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a następnie doradcą ekonomicznym prezydenta RP.
Dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów: w 1997 r. w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza oraz w latach 2001-2002 w rządzie Leszka Millera. W latach 2004-2005 był premierem rządu RP.
Od 2006 r. sekretarz wykonawczy Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE), a od listopada 2008 r. dyrektor Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wcześniej pełnił również funkcję szefa koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku (2003), a następnie dyrektora ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku, gdzie odpowiadał m.in. za reformę walutową, stworzenie nowego systemu bankowego i nadzór nad gospodarką (2003-2004).
Opublikował ponad 100 prac naukowych poświęconych głównie teorii pieniądza oraz polityce antyinflacyjnej w krajach rozwijających się. Specjalizuje się w zakresie ekonomii stosowanej oraz współczesnej myśli ekonomicznej. Jest także członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN.
W dniu 10 czerwca 2010 r. został powołany przez Sejm RP na Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Urząd objął w dniu 11 czerwca 2010 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm RP.
W styczniu 2011 r. został wybrany na trzyletnią kadencję (przedłużoną o kolejne trzy lata w 2014 r.) do Komitetu Sterującego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB). Od listopada 2011 r. do października 2015 r. pełnił również funkcję przewodniczącego Komitetu Rozwoju Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Od czerwca 2012 r. jest Przewodniczącym Komitetu Sterującego Inicjatywy Wiedeńskiej 2, a od maja 2013 r. – członkiem Central Bank Governance Group działającej w ramach Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei (BIS).

 

Born in January 1952 in Łódź (central Poland), Marek Belka graduated from the University of Łódź with a Master’s degree in economics in 1972 and continued his academic career at the Institute of Economics at his alma mater. He received his Ph. D. in 1978, which was followed by a postdoctoral degree in economics (“habilitation”) in 1986. Associated with the Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences since 1986, Marek Belka was a research fellow at the Columbia and Chicago Universities (1978-79, 1985-86), as well as at the London School of Economics (1990). He received the title of Professor of Economics in 1994. 
Professor Belka has published over 100 scientific papers devoted primarily to the theory of money and anti-inflation policy in developing countries. He specializes in applied economics and contemporary economic thought.
From 1990 to 1996, he worked as a consultant and adviser at the Polish Ministry of Finance, and subsequently at the Polish Ministry of Ownership Transformations and at the Central Planning Office. He became a consultant to the World Bank in 1996.
From 1994 to 1996, Professor Belka was Vice-Chairman of the Council of Socio-Economic Strategy at the Council of Ministers, and then, economic adviser to the President of the Republic of Poland. Professor Belka served twice as Deputy Prime Minister, Minister of Finance: in the government of Włodzimierz Cimoszewicz in 1997 and in the government of Leszek Miller from 2001 to 2002. From May 2004 to October 2005, Professor Belka served as Prime Minister of Poland.
Professor Belka has also held numerous high-ranking positions within the international community.  In 2003, he served as Chairman of the Council for International Coordination for Iraq and as Director of Economic Policy in the Coalition Provisional Authority (2003-2004), where he was responsible for the currency reform, the development of a new banking system and the supervision of the Iraqi economy. From 2006 to 2008, he held office in the United Nations as Executive Secretary of Economic Commission for Europe (UNECE) in Geneva. In November 2008, he assumed office as Director of the European Department at the International Monetary Fund.
On 10 June 2010, Professor Belka was approved by the Parliament of the Republic of Poland as President of Narodowy Bank Polski and Chairman of the Monetary Policy Council.
From November 2011 to October 2015, Governor Belka chaired the World Bank/IMF Development Committee. In January 2011, he was elected a Member of the Steering Committee of the European Systemic Risk Board. Since June 2012, he has chaired the Vienna 2.0 Initiative Steering Committee. In May 2013, Professor Belka became a Member of the Central Bank Governance Group at the Bank for International Settlements (BIS) in Basel.
Professor Belka is married and has two adult children. Najczęściej wyszukiwani

786952 odsłon
722097 odsłon
691701 odsłon
690630 odsłon
686209 odsłon

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE