Pogromcy
Koronawirusa
Prof. Krzysztof SIMON i dr Paweł GRZESIOWSKI PROFILAKTYKA. MOTYWACJA.
NAJLEPSZE PRAKTYKI.
TWARDE FAKTY VS. FAKE NEWSY
Zobacz szczegóły
Video MP4 Zobacz szczegóły volume_off Włącz dźwięk Video YT

Mówcy / Eksperci

Marcin Rogowski

Język wystąpień:

AngielskiPolski

Ekspert zarządzania, sprzedaży i negocjacji; coach prowokatywny, trener, konsultant.

Obszary szkoleniowe: negocjacje, sprzedaż, przywództwo, zarządzanie, efektywność osobista, coaching managerski, umiejętności trenerskie, personal branding, motywacja.
Jest uznawany za czołowego eksperta twardych negocjacji w Polsce.

Praktyk biznesu: W latach 1992-1997 zdobywał menadżerskie szlify  w korporacjach zachodnich branży FMCG. Następnie stworzył i zarządzał jedną z największych europejskich central materiałów private label. Prowadził negocjacje międzykulturowe o wartości kilkudziesięciu mln euro z największymi producentami materiałów dekoracyjnych i sieciami DIY w Europie i Azji.  Posiada 20 letnie, poparte licznymi sukcesami i nagrodami doświadczenie w sprzedaży, negocjacjach i zarządzaniu firmą na stanowiskach prezesa zarządu.

Profesjonalny trener: Od 2010 roku prowadzi warsztaty, szkolenia i konferencje dla managerów czołowych korporacji, spędzając na salach szkoleniowych około tysiąc godzin rocznie. Jest głównym trenerem działów sprzedaży i konsultantem wielu firm – liderów w swoich branżach. Wychował setki profesjonalnych negocjatorów, managerów, sprzedawców. Od 2014 roku szkoli trenerów   w ramach Akademii Mistrzów Treningu GT Mentor i Szkoły Trenerów Biznesu ASC.

Coach prowokatywny: absolwent renomowanych szkół trenerskich i coachingu , w tym  prestiżowej The Art And Science of Coaching; Erickson Institute. Jako certyfikowany trener najstarszej  amerykańskiej organizacji coachingowej – Corporate Coach U® i propagator coachingu prowokatywnego, wspiera liderów i zarządy firm w osiąganiu ponadnormatywnych wyników. 

Ekspert: jest redaktorem naczelnym pierwszego profesjonalnego serwisu o sprzedaży w Polsce – www.biznesmusisrzedawac.pl i uznanym publicystą. Publikuje między innymi w miesięcznikach Forbes, Marketer+, Nowa Sprzedaż, Benefit, HR Leaders, Personel i Zarządzanie.

Mówca: Występuje z czołówką polskich i zachodnich mówców na najważniejszych konferencjach branżowych, m. in. :

 • EXPO Kraków
 • Efektywna Sprzedaż z Richardem Denny
 • Konferencja Szefów Sprzedaży
 • Trendy Sprzedaży Pulsu Biznesu
 • Efektywne Przywództwo
 • Boss Festiwal
 • Psychologia Nowoczesnej Sprzedaży z Robertem Cialdinim

Misja: poprzez dobrą wolę, pełne pasji zaangażowanie i śmiałe  działanie, wydobywać z napotkanej osoby to co jest w niej najbardziej wartościowe.

 

Management, sales and negotiations expert; provocative coach, trainer, consultant.

Training areas: negotiations, sales, leadership, management, personal effectiveness, managerial coaching, coaching skills, personal branding, motivation. He is considered a leading expert in hard negotiations in Poland.

Business practitioner: between 1992 and 1997 he had an opportunity to polish managerial skills in Western FMCG corporations. Then he established and managed one of the biggest European private label material companies. He held inter-cultural negotiations with the value of a few dozen million Euro with the greatest manufacturers of decorative materials and DYI chains in Europe and Asia. He has 20 years of experience supported with huge successes and numerous awards, experience in sales, negotiations and company management as a president of management board.

A professional trainer: since 2010 he has been conducting workshops, trainings and conferences for managers of leading corporations, spending more or less one thousand hours in training rooms every year. He is a leading trainer of sales departments and a consultant of many companies – leaders in their sectors. He has educated hundreds of professional negotiators, managers, sellers. Since 2014 he has been training coaches at Akademia Mistrzów Treningu GT Mentor [GT Mentor Coaching Masters Academy] and Szkoła Trenerów Biznesu ASC [ASC Business Coach School].

Provocative coach: a graduate of reputable training and coaching schools, including the prestigious The Art And Science of Coaching; Erickson Institute. As a certified trainer of the oldest American coaching organization – Corporate Coach U® and the promoter of provocative coaching, he supports leaders and management boards of companies in achieving over-standard results.

Expert: he is a chief editor of the first professional sales service in Poland- www.biznesmusisrzedawac.pl and an accomplished publicist. He publishes, among others, in Forbes, Marketer+, Nowa Sprzedaż, Benefit, HR Leaders, Personel i Zarządzanie magazines.

Speaker: He delivers speeches together with the leading Polish and Western speakers at the most important sector conferences, among others:

 • EXPO Kraków
 • Effective sales with Richard Denny
 • Sales Bosses' Conference
 • Business Pulse Sales Trends
 • Effective Leadership
 • Boss Festival
 • Modern Sales Psychology with Robert Cialdini

Mission: To get out what is the most valuable in an encountered person through good will, passionate involvement and robust actions.Najczęściej wyszukiwani

786952 odsłon
722097 odsłon
691701 odsłon
690630 odsłon
686209 odsłon

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE