Michał Kanarkiewicz Strategie szachowe Mistrzów
w biznesie Powerspeech
+ symultana szachowa
ARTUR B. CHMIELEWSKI naukowiec, konstruktor sond kosmicznych,
syn Papcio Chmiela
Opowie o:
Jak funkcjonuje NASA? Realizacja trudnych projektów
Technologia teraz i w przyszłości
Jak budować zespoły bardziej efektywne?
Bazy na Księżycu i Marsie
Tylko u nas!
Szkolenia/doradztwo/coaching z prof. Markiem Kochanem - Komunikacja kryzysowa
- Wystąpienia live + prezentacje ze slajdami
- Storytelling w zarządzaniu i komunikacji
- Kreowanie dobrego wizerunku
- Erystyka w mediach i kontakcie live
- Perswazja
- Autoprezentacja, wystąpienia w mediach
- Debaty, panele
Video MP4 Zobacz szczegóły volume_off Włącz dźwięk Video YT

Mówcy / Eksperci

Konrad Krajewski

Język wystąpień:

Polski

WYBRANE TEMATY / OBSZARY WYSTĄPIEŃ

 • Nowoczesne metody audytu wewnętrznego
 • Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym (ERM) - metodologie na bazie najlepszych praktyk
 • Funkcja audytu wewnętrznego i ERM - razem czy osobno?

Były Dyrektor Biura Audytu, Kontroli i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym PKN Orlen S.A.. Absolwent University of North Florida Jacksonville, FL, USA (BA: Administracja w Międzynarodowym Biznesie).

Posiada certyfikaty: Certyfikowany Audytor Wewnętrzny – CIA, CRMA – Certyfikat Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym, APICS certyfikat ukończenia kursu Podstaw Zarządzania Łańcuchem Dostaw. W latach 2011 – 2013 Wiceprezes i Członek Zarządu The Institute of Internal Auditors Polska (Non-Profit). 
W latach 2008 – 2009  pełnił funkcję Kontrolera Finansowego regionu EMEA GE Healthcare Paryż, Francja. W latach 2003 – 2007 pracował w Philips Electronics North AmericaAndover, MA, USA pełniąc funkcję Internal Audit Manager. W latach 2007-2008 Manager, Finansowe Projekty Księgowe/ US GAAP & IFRS Champion (Philips Medical Systems).

Był bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i wykonanie rocznych planów audytu, kontroli oraz projektów doraźnych w Grupie Kapitałowej PKN Orlen S.A. (5 krajów; 8 głównych siedzib spółki; ok. 90 podmiotów gospodarczych);
Zaprojektował oraz wdrożył procedury audytowe dla Grupy Kapitałowej bazujące na międzynarodowych standardach IIA, COSO oraz najlepszych praktykach rozpoznawalnych na świecie, przeprowadził proces restrukturyzacji biura audytu poprzez likwidację komórek audytu w spółkach Grupy Kapitałowej i centralizację audytu w siedzibie głównej spółki PKN Orlen zapewniając tym samym niezależność audytu dla całej Grupy Kapitałowej.
Przeprowadził wiele projektów doradczych i konsultingowych które doprowadziły do wielomilionowych oszczędności w organizacji, w tym: 

 • restrukturyzację spółki orlen oil wraz z platinum oil – dodanie wartości poprzez połączenie wymienionych spółek, wyeliminowanie zbędnych synergii, nierentownych produktów, wprowadzenie nowej koncepcji „go to market” i tym samym zapewnienie rentowności nowej połączonej spółki;
 • restrukturyzację spółek ORLEN ASFALT, PETROLOT, ORLEN DEUTSCHLAND poprzez wyeliminowanie nierentownych gałęzi biznesowych, zmniejszenie kosztów funkcji wsparcia oraz centralizację niektórych procesów w siedzibie głównej pkn orlen;
 • restrukturyzację spółki ANWIL poprzez zaproponowanie zmian w procesach it i ich outsourcingu, wprowadzeniu jednolitych procesów zakupowych, sprzedażowych i marketingowych.
  • Zaprojektował, wdrożyłem i zarządzałem procesem Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ERM) dla całej Grupy kapitałowej PKN Orlen. System został uznany jako pionierski wśród spółek notowanych na GPW, uznany w ankiecie „Respect Index” i potwierdzony przez niezależnych audytorów;
  • Zarządzał implementacją systemów IT wspierających pracę zespołów audytowych oraz zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej;
  • Zaprojektował i ustanowił standardy współpracy i raportowania do Zarządu, Komitetu Audytowego oraz Rady Nadzorczej Spółki;
  • Odpowiedzialny za rekrutację, orientację, mentoring i zarządzanie pracownikami biura (34 pracowników raportujących).

Odpowiedzialny za ogólne funkcjonowanie polskiej filii instytutu oraz promowanie profesji audytu wewnętrznego w Polsce. Organizowanie konferencji, szkoleń, publikowanie literatury branżowej, udzielanie certyfikacji CIA oraz wdrażanie międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego w całym kraju. 

 • Zarządzał międzydyscyplinarną i operacyjną grupą ds. analiz dla jednostek firmy Philips: Lighting, Consumer Electronics, Domestic Appliances oraz Medical Systems;
 • Odpowiedzialny za przeprowadzanie projektów audytowych i doradczych we wszystkich jednostkach firmy Philips wliczając te z zakresów zintegrowanego łańcucha dostaw, zakładu produkcyjnego, sprawozdań finansowych oraz po-połączeniowych spółek;
 • Kierował zespołem ds. projektu po zamknięciu transakcji przejęcia oraz integracji zakupionych spółek, których wynikiem były 45 milionowe oszczędności dla firmy Philips Medical Systems;
 • Zarządzał projektami zgodnie z wymaganiami Sarbanes Oxley (SOx), które zawierały:
  • Pilotażowe projekty wdrożeniowe SOx w regionie Ameryki Północnej wspólnie z firmą Ernst & Young;
  • Definiowanie, rozwijanie oraz dokumentowanie decydujących procesów biznesowych zgodnie z wymogami SOx dla wszystkich dywizji firmy Philips;
  • Testowanie kontroli SOx w Ameryce Północnej dla wszystkich dywizji firmy Philips;
  • Rezultatem projektów było dostosowanie firmy Philips, jako pierwszej firmy zagranicznej, do wymogów sekcji 404 SOx dla roku 2006.

W latach 2001 – 2003 pełniąc funkcję Internal Audit Supervisor w Philips Electronics Central and Eastern Europe przeprowadził oraz nadzorował audyty dla wszystkich dywizji firmy Philips w Centralnej i Wschodniej Europie (22 lokalizacje).
W latach 1999 – 2001 jako audytor KPMG przeprowadził oraz nadzorował audyty sprawozdań finansowych klientów zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz UK i US GAAP.Najczęściej wyszukiwani

786952 odsłon
722097 odsłon
691701 odsłon
690630 odsłon
686209 odsłon

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE