Michał Kanarkiewicz Strategie szachowe Mistrzów
w biznesie Powerspeech
+ symultana szachowa
ARTUR B. CHMIELEWSKI naukowiec, konstruktor sond kosmicznych,
syn Papcio Chmiela
Opowie o:
Jak funkcjonuje NASA? Realizacja trudnych projektów
Technologia teraz i w przyszłości
Jak budować zespoły bardziej efektywne?
Bazy na Księżycu i Marsie
Tylko u nas!
Szkolenia/doradztwo/coaching z prof. Markiem Kochanem - Komunikacja kryzysowa
- Wystąpienia live + prezentacje ze slajdami
- Storytelling w zarządzaniu i komunikacji
- Kreowanie dobrego wizerunku
- Erystyka w mediach i kontakcie live
- Perswazja
- Autoprezentacja, wystąpienia w mediach
- Debaty, panele
Video MP4 Zobacz szczegóły volume_off Włącz dźwięk Video YT

Mówcy / Eksperci

Barbara Misterska-Dragan

Język wystąpień:

Polski

Absolwentka wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Ukończyła również na SGPiS podyplomowe Studium Pedagogiczne i na SGH podyplomowe studia w zakresie metod wyceny spółki kapitałowej. Od roku akademickiego 2012/13 jest słuchaczką na studiach doktoranckich w Akademii Leona Koźmińskiego, w Warszawie. Jest biegłym rewidentem, aktywnym członkiem samorządu biegłych rewidentów – Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. W latach 1995-1999 była Zastępcą Krajowego Rzecznika ds. Dyscyplinarnych KIBR. Obecnie wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
Do roku 2006 była Członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości. W 1991 roku założyła firmę audytorską, w której od  lipca 2012 roku jest Prezesem Zarządu. Była Partnerem w międzynarodowej firmie doradczej Deloitte & Touche oraz Wiceprezesem Zarządu Deloitte & Touche Audit Sp. z o. o.
Od października 2001 r. do listopada 2003 r. pełniła funkcję  Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. W tym czasie była członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komitetu Zarządzanie Długiem Publicznym, Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Była Przewodniczącą, między innymi: Rady Nadzorczej Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, Banku Pocztowego S. A. oraz członkiem Rad Nadzorczych: Polskie Sieci Energetyczne S. A., Ruch S. A. i TVP S.A. W latach 2007- 2010 była wykładowcą na studiach podyplomowych „Metody wyceny spółek kapitałowych” prowadzonych przez SGH, a od 2010 roku jest wykładowcą na studiach podyplomowych „rachunkowości i finansów” prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski. Jest współautorką zbiorowych prac: „Komentarz do ustawy o rachunkowości”, „Leasing” oraz autorką skryptu „Podstawy Rachunkowości”. Autorka artykułów poświęconych rachunkowości leasingu, drukowanych m.in. w „Parkiecie” oraz „Monitorze Finansowym”.Najczęściej wyszukiwani

786952 odsłon
722097 odsłon
691701 odsłon
690630 odsłon
686209 odsłon

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE