Michał Kanarkiewicz Strategie szachowe Mistrzów
w biznesie Powerspeech
+ symultana szachowa
ARTUR B. CHMIELEWSKI naukowiec, konstruktor sond kosmicznych,
syn Papcio Chmiela
Opowie o:
Jak funkcjonuje NASA? Realizacja trudnych projektów
Technologia teraz i w przyszłości
Jak budować zespoły bardziej efektywne?
Bazy na Księżycu i Marsie
Tylko u nas!
Szkolenia/doradztwo/coaching z prof. Markiem Kochanem - Komunikacja kryzysowa
- Wystąpienia live + prezentacje ze slajdami
- Storytelling w zarządzaniu i komunikacji
- Kreowanie dobrego wizerunku
- Erystyka w mediach i kontakcie live
- Perswazja
- Autoprezentacja, wystąpienia w mediach
- Debaty, panele
Video MP4 Zobacz szczegóły volume_off Włącz dźwięk Video YT

Mówcy / Eksperci

dr hab. prof. nadzwyczajny Andrzej Rzońca

Język wystąpień:

Polski

WYBRANE TEMATY / OBSZARY WYSTĄPIEŃ

  • Dlaczego populiści rosną w siłę (i czy da się to zmienić)?
  • Jak Polska (niezauważenie) powtórzyła niemiecki cud gospodarczy?
  • Nowa vs. stara Europa. Czy da się zasypać podziały?
  • Dlaczego finanse publiczne mają zasadnicze znaczenie dla finansów ludzi?
  • Dlaczego Polska powinna wprowadzić euro (i pod jakimi warunkami)?

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Główny doradca ekonomiczny Platformy Obywatelskiej. Były przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich i były członek Rady Polityki Pieniężnej (2010-2016). Wcześniej pracował na różnych stanowiskach w Narodowym Banku Polskim, Ministerstwie Finansów, think-tankach i sektorze finansowym. Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Uczestniczył w programach pomocy technicznej dla banków centralnych z innych krajów. Odbył staże naukowe w Banku Światowym i Europejskim Banku Centralnym. Absolwent programu WEMBA, prowadzonego wspólnie przez University of Minnesota i SGH. Wykładał w ramach programu CEMBA, prowadzonego przez University of Quebec at Montreal i SGH. Odznaczony medalem „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, najwyższym wyróżnieniem w bankowości w Polsce. Laureat m.in. nagrody Fundacji im. Leopolda Kronenberga, najbardziej prestiżowego polskiego wyróżnienia dla ekonomisty, nagrody Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia w dziedzinie finansów, oraz nagrody im. Fryderyka Skarbka, przyznawaną przez PAN raz na trzy lata, za pracę „Kryzys banków centralnych. Skutki stóp procentowych bliskich zera”. Autor 5 książek, wielu artykułów w czasopismach naukowych (z listy filadelfijskiej), jak również dziesiątek artykułów prasowych.
 
Professor of economics at Warsaw School of Economics (WSE). Chief economic advisor of the Civic Platform. Former chairman of Association of Polish Economists and former member of the Monetary Policy Council (2010-2016) at the National Bank of Poland. Previously at various other positions in Poland’s central bank, the Ministry of Finance, academia, think-tanks and financial sector. Member of supervisory boards of various companies. Participated in programmes of technical assistance to central banks. Completed research internships at the European Central Bank and the World Bank. A graduate of WEMBA, an Executive MBA program organized jointly by the University of Minnesota and WSE. Lectured at CEMBA, a joint Executive MBA program of the University of Quebec at Montreal and WSE. Awarded the Badge of Merit for Banking, the highest honour in the field of banking in Poland. A holder of the Kronenberg Foundation award, the most prestigious Polish award in the field of economics, the award of the Polish Academy of Sciences for outstanding scientific achievements in the field of finance, and the Fryderyk Skarbek award of the Polish Academy of Sciences for the book Central banks’ crisis. Effects of interest rates close to zero. Author or co-author of 5 books, many peer-reviewed articles and scientific papers, as well as tens of economics-themed articles published in popular press.Najczęściej wyszukiwani

786952 odsłon
722097 odsłon
691701 odsłon
690630 odsłon
686209 odsłon

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE