Michał Kanarkiewicz Strategie szachowe Mistrzów
w biznesie Powerspeech
+ symultana szachowa
ARTUR B. CHMIELEWSKI naukowiec, konstruktor sond kosmicznych,
syn Papcio Chmiela
Opowie o:
Jak funkcjonuje NASA? Realizacja trudnych projektów
Technologia teraz i w przyszłości
Jak budować zespoły bardziej efektywne?
Bazy na Księżycu i Marsie
Tylko u nas!
Szkolenia/doradztwo/coaching z prof. Markiem Kochanem - Komunikacja kryzysowa
- Wystąpienia live + prezentacje ze slajdami
- Storytelling w zarządzaniu i komunikacji
- Kreowanie dobrego wizerunku
- Erystyka w mediach i kontakcie live
- Perswazja
- Autoprezentacja, wystąpienia w mediach
- Debaty, panele
Video MP4 Zobacz szczegóły volume_off Włącz dźwięk Video YT

Mówcy / Eksperci

dr Andrzej Malinowski

Język wystąpień:

Polski

WYBRANE TEMATY / OBSZARY WYSTĄPIEŃ

  • Inteligentny rozwój
  • Polityka gospodarcza
  • Rynek pracy
  • Polityka a budżet państwa
  • Sprawy międzynarodowe

Od 2001 roku Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce, skupiającej ponad 12 000 przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 5 milionów pracowników. Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego; kieruje pracami zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.

Przedstawiciel polskich pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EESC). Jako lider polskich pracodawców przewodniczył Komitetowi Doradczemu ds. Przemysłu i Handlu przy OECD (BIAC Polska). W 2005 roku został wybrany pierwszym wiceprezydentem ­­Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Sektora Publicznego (CEEP). Jest również reprezentantem Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). W 2013 roku został wybrany na Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców (ICCEU) na kadencję w latach 2014-2015. Od 2014 roku członek grupy B20 – międzynarodowej grupy biznesu przygotowującej rekomendacje dla G20, czyli 20 największych gospodarek świata. W ramach grup ds. handlu i inwestycji, infrastruktury oraz zatrudnienia prowadzi dialog z władzami i mobilizuje sektor prywatny do działania w celu zapewnienia efektywnej pracy G20.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doktor nauk ekonomicznych. Był m.in. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Wiceprzewodniczącym Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą Sejmu RP. Do najważniejszych osiągnięć zawodowych w administracji rządowej zalicza współtworzenie koncepcji i organizacja Ministerstwa Gospodarki, które powierzył mu Prezes Rady Ministrów w 1996 r. Ten niezwykle ważny dla polskiej gospodarki resort działał w wypracowanym przez niego kształcie aż do momentu przekształcenia go w Ministerstwo Rozwoju.

Pracował na kierowniczych stanowiskach w spółkach prawa handlowego.

Pasją Andrzeja Malinowskiego jest popularyzowanie idei przedsiębiorczości i zasad wolnego rynku. Uważa, że Polacy są niezwykle przedsiębiorczy, czego dowodzą od 1989 roku. Szybko nauczyli się gospodarki rynkowej, potrafią z dużą intuicją ekonomiczną prowadzić swoje firmy i konkurować z najlepszymi.Najczęściej wyszukiwani

786952 odsłon
722097 odsłon
691701 odsłon
690630 odsłon
686209 odsłon

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE